Home » Kom naar de algemene ledenvergadering in Den Haag

Kom naar de algemene ledenvergadering in Den Haag

Graag nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Novak. Deze vindt plaats op donderdag 31 mei in het World Trade Center (WTC) in Den Haag. De ledenvergadering wordt gecombineerd met een inspirerende mkb-bijeenkomst, die in samenwerking met onze partner ONL voor Ondernemers wordt georganiseerd.

Op het programma staan onder andere staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer, ONL-voorzitter Hans Biesheuvel, Sylvester Schenk van het Register Belastingadviseurs (RB) en Marco Moling, de voorzitter van de vereniging Novak. De leden van ONL zullen ook aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst. Een unieke kans voor u als mkb-accountant om te netwerken en uw ideeën en kennis te delen met mkb-ondernemers!

————

PROGRAMMA

14.30 uur: aanvang algemene ledenvergadering vereniging Novak (inloop vanaf 14.00 uur)
Tijdens de ledenvergadering van de vereniging Novak behandelen wij onder andere de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, de jaarrekening van 2017, en de begroting en het beleidsplan van 2018. De ledenvergadering duurt naar verwachting tot 16.00 uur.

16.30 uur: plenaire sessie mkb-agenda van ONL voor Ondernemers
Na een korte pauze begint om 16.30 uur een programma dat in het teken staat van de mkb-agenda van ONL voor Ondernemers. De vereniging Novak en ONL voor Ondernemers werken hierin samen. Tijdens het programma wordt een mkb-rapport aangeboden aan staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer. Daarnaast verzorgt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel een inleiding over actuele thema’s die spelen in het mkb.

17.30 uur: start deelsessies

  • MKB en Belastingen door Sylvester Schenk van het Register Belastingadviseurs (RB) en Marco Moling van de vereniging Novak.
  • MKB en (Alternatieve) Financiering door Ronald Kleverlaan, strateeg op het gebied van alternatieve financieringen en adviseur van de Europese Commissie.

18.30 uur: netwerkborrel

—————

U bent, als lid van de vereniging Novak, van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering én de mkb-ondernemersbijeenkomst.

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier, waarbij wij u vragen om een keuze te maken uit de twee deelsessies. U ontvangt voor deze bijeenkomst twee PE-uren (NBA cursuscode: 94633). Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u als lid van de vereniging Novak een gratis uitrijkaart voor de parkeergarage WTC (1.000 parkeerplaatsen).

Let op!
In eerdere berichtgeving gaven wij aan dat de algemene ledenvergadering van de vereniging Novak, zoals in voorgaande jaren, in Zeist werd gehouden. Door de combinatie met de mkb-bijeenkomst van ONL voor Ondernemers is de locatie verplaatst naar het WTC in Den Haag.

Wij zien uit naar uw komst op 31 mei!