Home » Collectieve pensioenregeling

Collectieve pensioenregeling

Novak heeft een open mantelovereenkomst met Brand New Day. Deze overeenkomst voorziet in een collectieve pensioenregeling voor elk gewenst budget. 

Deze pensioenmantel is voor u als lid van Novak interessant:

  • als u een pensioenregeling bij het Pensioenfonds voor de Accountancy hebt (dit pensioenfonds is 1 juli 2017 gestopt);
  • omdat uw pensioenregeling per 2018 toch aangepast moet worden aan de nieuwe pensioenleeftijd van 68 jaar;
  • als uw contract met uw huidige verzekeraar afloopt (vergeet in ieder geval niet om tijdig op te zeggen!);
  • als u wilt overstappen van middelloon naar beschikbare premie;
  • als u nog geen pensioenregeling hebt voor uw werknemers.
Neem voor meer informatie over de mantelovereenkomst en de speciale overstapservice van Brand New Day contact op met Guus Ham via T 06-51186741/g.ham@novak.nl of met Rob Rietveld van Brand New Day via T 020-7585370/collectief@brandnewday.nl.
Bij de totstandkoming van de mantelovereenkomst is Akkermans & Partners nauw betrokken.