Home » Dapas

Dapas

De voordelen

 • Volledige complianceproces kantoorbreed in kaart;
 • Optimale beheersing van cliënt- en opdrachtacceptatie conform wet- en regelgeving;
 • Eenvoudig cliënt- en opdrachtacceptaties continueren;
 • ‘Inzicht in risicoclassificatie Wwft en integriteit’
 • Eenvoudig digitaal monitoren van de integriteit van klanten;
 • Losse lijsten in Word en Excel zijn verleden tijd;
 • Plug and play; direct starten zonder implementatie of training;
 • Beveiliging d.m.v persoonsgebonden multifactor-authenticatie;
 • Groepsstructuren inzichtelijk gemaakt;
 • Duur geldigheid formulieren instelbaar
 • Gebruiker licenties per maand aan te passen (ook naar beneden);

Activaa Accountants en Adviseurs over de DCM

Activaa Accountants en Adviseurs maakt sinds begin 2019 gebruik van de onlangs gelanceerde Novak & Dapas Compliance Manager. Bent u benieuwd naar hun mening? U leest hier meer over in het nieuwe online Accountantsmagazine.

De Novak & Dapas Compliance Manager

Dé onlineapplicatie voor klant- en opdrachtacceptatie

Wilt u ook meer grip krijgen op klant- en opdrachtacceptatie? Dapas Software heeft, in samenwerking met Novak, een online tool ontwikkeld: de Novak & Dapas Compliance Manager. Uw accountantskantoor kan met behulp van deze software het gehele compliance proces (waaronder Wwft-aspecten en integriteitsrisico’s), systematisch in kaart brengen. Tevens zorgt het voor procesoptimalisatie. Dapas is verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling. Novak heeft op basis van de huidige wet- en regelgeving de inhoudelijke content voor haar rekening genomen.

Tool

Bouwe Algra (accountant-adviseur bij Novak) is nauw betrokken bij de samenwerking tussen Dapas en Novak. “Ik snap heel goed dat we vanuit ondernemendheid zo snel mogelijk willen beginnen met een opdracht, maar ik zie dat het bij toetsing weleens verkeerd gaat. Kantoren kunnen dan niet aantonen dat de stappen voor cliënt- en opdrachtacceptatie voldoende zijn doorlopen. In mijn ogen zondegeld, want je kunt dit proces eenvoudig standaardiseren en digitaliseren. Compliance wordt bovendien steeds belangrijker gelet op de Wwft, zowel op klantniveau (integer en betrouwbaar), als op opdrachtniveau (juiste voorstelling van zaken door bepaald doel). Door informatie vast te leggen, kun je risico’s beter inschatten en beheersen en dat is precies wat de Novak & Dapas Compliance Manager doet.”

Uniformiteit en ruggespraak

Ondanks heldere vraagstelling, is een antwoord niet altijd een kwestie van het kiezen tussen ‘Ja’ en ‘Nee’. Eenduidigheid in het gegeven antwoord is daarom ook van wezenlijk belang. Om het correcte antwoord volledig te kunnen formuleren helpt in sommige gevallen ruggespraak met een collega. De DCM heeft hierin voorzien door uw medewerkers van een rol te voorzien. De aan de rol verbonden rechten zorgen ervoor dat de ruggespraak niet alleen hierarchisch is geborgd, maar uw collega’s elkaar aanvullen en waar nodig corrigeren.

De compliance ‘route’

De DCM verzorgt de digitale vastlegging én de afgedwongen ‘route’ die een klant- en opdrachtacceptatie/continuatie binnen uw organisatie dient te bewandelen. Langs de ‘route’ zijn verschillende check points. Gebaseerd op gegeven antwoorden worden slechts relevante subvragen weergegeven. De DCM maakt dit mogelijk door gebruik te maken van slimme vragenlijsten. Nadat vragen van een antwoord zijn voorzien zorgt de DCM ervoor dat de volgende collega wordt geïnformeerd dat hij/zij een taak heeft m.b.t. de onderhande klant- of opdrachtacceptatie/continuatie. Ongeacht de grootte van uw kantoor organiseert u met de DCM het compliance proces binnen uw organisatie.

Altijd up-to-date door Novak

Wet- en regelgeving verandert. De Novak-vragenlijsten van vorig jaar zijn niet meer dezelfde als die dit jaar gehanteerd worden. Juist door de onderlinge samenwerking garandeert Novak dat de in de DCM opgenomen content altijd up-to-date is.

Prijzen voor Novak-leden

Met uw Novak-kantoorlidmaatschap kunt u al compliant zijn vanaf € 25,- per maand. Voor de Novak-Dapas Compliance Manager geldt het onderstaande prijsmodel. Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar.

Licentie Prijs per gebruiker per maand
Raadpleger € 5,-
Bewerker € 15,-
Verantwoordelijke € 25,-

‘Demo Dapas Compliance Manager

Dapas organiseert geregeld demo bijeenkomsten en webinars waarbij de Dapas Compliance Manager wordt gepresenteerd. Tijdens deze sessies krijgt u een goed beeld van de applicatie en de vele mogelijkheden die deze biedt. Zie onze site voor geplande datums. Mochten de geplande datums u niet uitkomen, dan kan er een afspraak worden gemaakt wanneer het u wel schikt.’

Altijd Up-to-date door Novak

Novak zorgt ervoor dat op basis van de huidige wet- en regelgeving de inhoudelijke content altijd up-to-date is. 

Dapas Whitepapers