NBA Opleiding: Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de […]

Lees meer

NBA Opleiding: De fiscale positie van de DGA – En de fiscale verhoudingen tussen BV’s onderling

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Doelstelling Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA, neemt […]

Lees meer

NBA opleiding: Frauderisicofactoren in de praktijk – Voor openbaar accountants in de samenstelpraktijk

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren […]

Lees meer

NBA Opleiding: De Samenstellingsopdracht in 2019 en 2020

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde. Doelstelling U neemt kennis van de Standaard […]

Lees meer

NBA Opleiding: Spitsuursessie – De Mandatory disclosure richtlijn

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Op grond van de in 2018 aangenomen Mandatory disclosure richtlijn zijn intermediairs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen verplicht om mogelijk fiscaal agressieve belastingstructuren te melden bij de Belastingdienst. Veel fiscale structuren zullen hieronder vallen en deze meldplicht zal een aanzienlijke administratieve lastenverzwaring met zich meebrengen. De Mandatory disclosure richtlijn […]

Lees meer

NBA Opleiding: Regiosessie Samenstellingspraktijk in 2019

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Het jaar 2019 brengt nieuwe regelgeving. Regelgeving die raakt aan het hart van uw kantoor! De aanpassingen in de Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten en de bijbehorende Handreiking van de NBA, de introductie van de Naleving van wet- en regelgeving in de NV NOCLAR, de resterende aanpassingen in de Wwft en […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

De wet- en regelgeving voor de samenstellings- en adviespraktijk is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere Í gerelateerde Í […]

Lees meer

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving voor kleine en micro-BV

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

De externe verslaggeving voor kleine BV's is ingrijpend gewijzigd. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de gevolgen van de (wijzigingen in de) regelgeving voor verslagjaren 2018 en 2019 voor toepassing in de praktijk. Met behulp van voorbeelden van jaarrekeningen wordt […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants (driedaagse cursus)

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten. U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Workshop NVKS Niet-Verlicht Regime

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Een accountantseenheid of accountantsafdeling is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019. Doelstelling […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Actualiteiten in bedrijfsovernames

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

De overnamemarkt zit duidelijk in de lift. Jaarlijks worden er meer dan 25.000 bedrijven verkocht. Maar de koper is steeds minder vaak het familielid dat het hele bedrijf overneemt. Het belang van strategische overnames, management buy-outs , management buy-ins en gefaseerde overnames neemt snel toe, waarbij de gemiddelde leeftijd van […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Ontketen uw brein

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Ontdek enkele wetenschappelijke feiten over uw hersenen, om uw intellectueel potentieel te ontketenen in een hyperverbonden multitaskende wereld - Prof. dr. Theo Compernolle Doelstelling Tijdens deze cursus leert u hoe uw brein werkt. U begrijpt beter hoe u het beste gedaan kunt krijgen van uw hersenen. U krijgt praktische toepassingen […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven, Nederland

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van […]

Lees meer