Home » HRM Exclusief

HRM Exclusief

Voor mkb-accountantskantoren die gebruikmaken van de HRM-module van het Novak Kwaliteitssysteem maar onvoldoende HRM-kennis in huis hebben dan wel willen steunen op externe deskundigheid, biedt Novak nu ‘HRM Exclusief’.

Door gebruik te maken van HRM Exclusief hebben kantoren de beschikking over aanvullende expertise op het gebied van HRM door middel van een externe HRM-specialist. Deze specialist ondersteunt kantoren:

  • bij het op hoofdlijnen koppelen van de kantoordoelen aan het personeelsbeleid;
  • bij het opzetten van de arbeidsvoorwaarden van het kantoor;
  • door deel te nemen aan selectiegesprekken voor sleutelfuncties (dus na werving en kennismaking);
  • door te fungeren als persoonlijke vraagbaak voor HRM-vraagstukken;
  • door op te treden als (externe) vertrouwenspersoon;
  • bij het opstellen van (arbeids)overeenkomsten en reglementen ten behoeve van de (nieuwe) medewerkers van het kantoor;
  • door op te treden als casemanager voor kwesties;
  • door deel te nemen aan de meer kritische functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • bij het screenen van personeelsdossiers die ‘speciale aandacht’ behoeven;
  • door middel van eerstelijnsondersteuning bij dossiervorming en ontslagkwesties.

Met HRM Exclusief worden accountantskantoren ontzorgd op het gebied van HRM binnen het kantoor. Daarnaast blijft het personeelsbeleid aansluiten op de actuele wet- en regelgeving zonder dat het kantoor hier omkijken naar heeft.

Een abonnement op HRM Exclusief kost € 159,- per maand, exclusief btw.

Geïnteresseerd in HRM Exclusief of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar novak@novak.nl of neem telefonisch contact op met drs. Wim Huurman, telefoon: 06-20602740.