Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

+ Google Maps
Buizerdlaan 10
Utrecht, Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

mei 2018
Datum 23 mei @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren

Bedrijfsmatig of in privé: dat onderscheid is van groot belang voor de belastingheffing over het exploitatieresultaat van vastgoed. De vastgoedexploitant heeft hierin geen vrije keus , de feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling, privé exploitatie. Zo kan een particuliere vastgoedbelegger (in box 3) toch kwalificeren als resultaatgenieter of ondernemer, waardoor hij in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken. De belastingwet maakt bovendien onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn…

Lees meer
Datum 23 mei @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. Daarbij komt het hele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier aan de orde. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt aan de orde, maar vooral de techniek van de inbreng. Niet zal worden gekeken naar de inkomstenbelasting, maar ook naar de overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht en de omzetbelasting. U krijgt een helder beeld van het migratietraject…

Lees meer
Datum 28 mei @ 10:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Een belastingvrije bedrijfsopvolging én vermogensoverdracht

De belastingwet kent veel faciliteiten voor bedrijfsopvolging. De meeste staan in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Maar ook in de schenk- en erfbelasting bestaat een belangrijke tegemoetkoming: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De BOR biedt drie gunstregelingen: een vrijstelling van 100% tot (ruim) € 1 miljoen en 83% van het meerdere ondernemingsvermogens een gunstige waarderingsregel uitstel van betaling Door de BOR te combineren met de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (bij de overdracht van een eenmanszaak)- of de aanmerkelijk belangheffing (bij…

Lees meer
Datum 30 mei @ 14:00 - 20:30
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Echtscheiding; de accountant

Ondernemers krijgen in geval van een echtscheiding te maken met vraagstukken als alimentatie, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en de pensioenverdeling. De berekening van die alimentatie, de draagkracht van de ondernemer in het bijzonder, vergt maatwerk. De waardering van het bedrijf kan, bij een huwelijk in gemeenschap, dan ook een grote rol spelen. Het huwelijksvermogensregime wijzigt met ingang van 2018. De accountant speelt een belangrijke rol om de financiële en fiscale gevolgen van de echtscheiding te toetsen. Niet iedere advocaat is…

Lees meer
Datum 31 mei @ 09:30 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: De dga: alle fiscale ins & outs (tweedaagse cursus)

De directeur-grootaandeelhouder heeft een bijzondere fiscale positie: hij is ondernemer, aandeelhouder, werknemer, belegger en particulier´ in één persoon. Daardoor heeft de dga te maken met veel fiscale regelingen. Door wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten verandert zijn fiscale positie continu. Voorbeelden van recente veranderingen: tijdelijke verlaging van het aanmerkelijk-belangtarief van 25% naar 22% voor aanmerkelijkbelang-inkomen tot maximaal ° 250.000 consequenties van een verboden dividenduitkering aangekondigde versoepeling van de regels voor pensioen in eigen beheer beperking van de doelmatigheidsmarge en andere aanpassingen van…

Lees meer
juni 2018
Datum 4 juni @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: De Samenstellingsopdracht 2018

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde. U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen in 2017 en 2018 daarin en van de NBA-Handreiking, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in de nieuwe…

Lees meer
Datum 7 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Winst uit onderneming in de Wet IB 2001

De honderdduizenden mkb-ondernemers (waaronder vele zzp’rs) hebben behoefte aan goede fiscale begeleiding. Niet alleen bij de start van de onderneming, maar ook tijdens het bestaan van de onderneming komen talloze fiscale vragen op. En dat geldt helemaal als de ondernemer zijn onderneming staakt, een samenwerkingsverband (VOF of maatschap) met anderen aangaat of misschien wel de BV in wil. Dan ontstaan fiscaal hersenkrakers. In deze cursus wordt u bijgeschoold op het terrein van de IB-ondernemer: alle relevante fiscale bepalingen worden stuk…

Lees meer
Datum 14 juni @ 15:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: IT risico’s en veiligheid

Data die op straat liggen, uw organisatie wil het niet meemaken. Waar liggen de risico’s en welke rol kunt, of moet, u als accountant hierin spelen? Het moderne IT-landschap vraagt om adequate beheersing van deze risico’s, een jaarlijkse controle volstaat niet en bestaande handvatten voor de accountant (zoals IT general controls) bieden maar beperkt houvast. Deze cursus biedt praktische inzichten en handvatten om IT risico’s begrijpelijk en beheersbaar te maken, daar hoeft u geen IT-specialist voor te zijn. Resultaat: u…

Lees meer
Datum 18 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Structuuroptimalisatie bij bv’s

Deze cursus gaat diep in op de wijze waarop een bv-structuur kan worden geoptimaliseerd zodat die structuur toekomstbestendig wordt. Deze optimalisatie is met name op een betere risicospreiding binnen de bv-structuur en het klaar maken van de structuur voor een latere verkoop van de onderneming dan wel het gereedmaken van de structuur voor een opvolging door kinderen van de DGA. De vijf fiscaal gefacilieerde mogelijkheden om te herstructureren binnen een bv-structuur komen aan bod: aandelenfusie, bedrijfsfusie, herstructurering binnen fiscale eenheid,…

Lees meer
Datum 19 juni @ 15:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Risico-analyse en jaarrekeningcontrole

Het tijdig en goed onderkennen, alsmede inschatten van risico’s zijn een kritische succesfactor voor de uitvoering van jaarrekeningcontroles. Standaard 315 ‘Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving’ betreft een belangrijk deel van de hierop betrekking hebbende regelgeving. Daarnaast bevatten ook andere standaarden uit de NV COS vereisten die hierop betrekking hebben. De betreffende regelgeving en vereisten vormen dan ook een relevant onderdeel van de planningsfase van iedere…

Lees meer
Datum 22 juni @ 13:00 - 17:30
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Seminar fiscale actualiteiten

De belastingwetgeving kent veel gunstige regelingen voor u en uw cliënt. Die regelingen wijzigen voortdurend door wetgeving, beleidspublicaties en opmerkelijke rechterlijke uitspraken. Die aanpassingen van de fiscale spelregels eisen uw aandacht. Wilt u uw klanten adviseren over de nieuwe regels voor de renteaftrek eigenwoning? Voor nieuwe én bestaande gevallen? Of over de nieuwe pensioenregels, de versoepelde procedure voor de S&O-afdrachtvermindering? De laatste rechtspraak over het salaris van een dga, of de nieuwe spelregels voor het inhuren van uitzendkrachten? Dit seminar…

Lees meer
Datum 27 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV – de vennootschaps-belasting – is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelang-heffing in box 2. De ab-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-heffing. De DGA kan voor zijn ‘beleggingen’ in de BV – bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn…

Lees meer
Datum 28 juni @ 08:30 - 16:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Doorbraakdenken: anders kijken, denken en doen

Het is eigenlijk onthutsend simpel. Uw effectiviteit en dus succes wordt bepaald door de inhoud en grenzen van het eigen bewustzijn. Deze training is gericht op het oprekken van die grenzen, zo ver als mogelijk. Het gaat erom het eigen potentieel maximaal te benutten. Dan wint u aan effectiviteit, invloed, impact, balans, plezier, resultaat, authenticiteit, succes, … Wat is de grootste uitdaging voor uzelf? Wat is de grootste uitdaging in het team waarin u werkt? Wat wilt u veranderen en/of…

Lees meer
Datum 28 juni @ 13:00 - 20:15
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Internationaal ondernemen

Exporteren, importeren of voor de productie; het aantal bedrijven dat buiten de Nederlandse grenzen onderneemt is nog steeds groeiende. Grote bedrijven weten al vele jaren de weg naar het buitenland te vinden, voor de mkb ondernemer liggen er nog legio mogelijkheden. Heeft u een beeld van de mogelijkheden en wellicht al (potentiele) klanten die u op dit gebied kunt begeleiden? Wilt u uw klanten actief adviseren over de mogelijkheden om buiten de Nederlandse grens te ondernemen? Neem dan deel aan…

Lees meer
juli 2018
Datum 2 juli @ 13:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants (driedaagse cursus)

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten. U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop werkt u gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel. Onderwerpen Deze driedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2013, 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van…

Lees meer
Datum 3 juli @ 13:30 - 17:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Audit efficiency met statistische steekproeven

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en aan de andere kant maatschappelijke roep om hogere kwaliteit, dwingen auditors om met minder manuren een hogere kwaliteit te leveren. Het gebruik van steekproeven in de controle leidt tot snel inzicht in hoogte van risico’s of besparingen, waarbij omvang van de werkzaamheden relatief beperkt is en de uitkomsten objectief meetbaar. Aan het eind van de training heeft u een goed beeld waar het gebruik van steekproeven waarde toevoegt en heeft u…

Lees meer
Datum 3 juli @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Rechtsvormkeuze

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief? Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is: wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter; wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer; welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen