Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

+ Google Maps
Buizerdlaan 10
Utrecht, Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

november 2018

Datum 19 november @ 13:30 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Laat de cijfers spreken

Meer dan de helft van de ondernemers heeft te weinig kennis van de basisprincipes van de balans en winst- en verliesrekening (onderzoek KvK 29/11/2016). Aan u de uitdaging om uw kennis en ervaring in voor hen begrijpelijke taal en doelstellingen om te zetten. Een perfecte analyse of subliem samengestelde jaarrekening genereert pas toegevoegde waarde als deze ook begrepen wordt. Als expert heeft u veel kennis en ervaring om goede financiële producten op te leveren. Maar niet iedereen begrijpt dat altijd.…

Lees meer
Datum 20 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Meer rendement uit social media

Deze cursus verdiept uw rol als adviseur bij estate planning en nalatenschapsplanning door aandacht voor de specifieke dynamiek, emotionele en persoonlijke aspecten van nalaten. Doelstelling U verwerft handvatten verschaffen om in aanvulling op de financiële en juridische kant, ook de persoonlijke aspecten van uw cliënt te belichten en uw dienstverlening rondom estate planning en nalatenschapsplanning uit te breiden. Inhoud Verdieping op het thema Nalaten in ruime zin, met nadruk op de persoonlijke/emotionele aspecten van nalaten. Inzicht in de familiedynamiek bij…

Lees meer
Datum 22 november @ 09:30 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Estateplanning voor de ondernemer (tweedaagse cursus)

De overgang van vermogen is een van de vele aangrijppunten voor belastingheffing in Nederland. Het doel van estate planning is het minimaliseren van belastingheffing bij vermogensovergang, met name tussen ouders en hun (klein)kinderen. Doelstelling Uw kennis over de estate planning voor ondernemers is weer up-to date, en daarmee kunt u ondernemers adviseren hoe zij belastingheffing kunnen minimaliseren als zij hun vermogen aan hun (klein-) kinderen willen overdragen. Inhoud We gaan in op de vermogensovergang bij leven, bij overlijden en bij…

Lees meer
Datum 22 november @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Leergang externe verslaggeving voor kleine en microrechtspersonen (vierdaagse cursus)

De voorschriften voor externe verslaggeving worden steeds belangrijker, ook bij samenstellingsopdrachten. Deze leergang verdiept en verbreedt uw kennis op dit gebied en verhoogt daarmee uw adviesvaardigheid. In de leergang besteden we aandacht aan praktische toepassingen van externe verslaggeving in het mkb, waaronder alle wijzigingen over verslagjaren 2018 en 2019 in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Doelstelling Na afloop van deze cursus bent u vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2018 en 2019. Ook oefent u in…

Lees meer

december 2018

Datum 10 december @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Waarderen van intellectueel eigendom

De vraag naar waardering van intellectuele eigendomsrechten stijgt, niet alleen ten behoeve van verslaggeving, maar ook vanwege commerciële overwegingen. Bijvoorbeeld in verband met transacties of met het oog op conflicten. U als accountant bent daarbij veelal het eerste aanspreekpunt. Het verzamelbegrip ‘intellectuele eigendomsrechten’ omvat een aantal uiteenlopende rechten. Deze beogen bescherming te verlenen voor bepaalde oorspronkelijke creaties (bijvoorbeeld literaire werken, film, kunst, productvormgeving, dessins en software; vooral beschermd door auteursrecht maar ook soms samenlopend met andere rechten zoals modelrecht), onderscheidingsmiddelen,…

Lees meer
Datum 17 december @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Kennis aangiften inkomstenbelasting

Deze cursus behandelt de meest voorkomende vragen die bij de aangifte inkomstenbelasting van ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders worden gesteld. Aan de orde komen vragen over wetgeving, attentiepunten, actuele rechtspraak en praktijkvoorbeelden. Doelstelling Aan het eind van de cursus kunt u een aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder efficiënt en correct invullen. U kunt aandachtspunten signaleren en de klant adviesvragen stellen. U bent op de hoogte van alle actualiteiten. Inhoud Box 1: winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden, ter…

Lees meer
Datum 18 december @ 13:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Cijferanalyse

Uit kwaliteitsonderzoeken blijkt dat aan uitgevoerde cijferanalyses soms meer bewijskracht wordt ontleend, dan gerechtvaardigd is. Cijferanalyse kan een effectief controlemiddel zijn. Op voorwaarde dat deze analyse in de juiste fase van het controleproces wordt ingezet en voldoende rekening wordt gehouden met de inherente beperkingen van de gekozen vorm van analyse. Initiële cijferanalyse, gegevensgerichte cijferanalyse en afsluitende cijferanalyse kennen ieder hun eigen bewijskracht. Bij gegevensgerichte cijferanalyses moet de accountant, volgens voornoemde onderzoeken, meer aandacht schenken aan o.a.: bepalen van de verwachting…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen