Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

+ Google Maps
Buizerdlaan 10
Utrecht, Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

oktober 2018
Datum 4 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Het beperken van aansprakelijkheid

Niemand zit te wachten op een claim. Maar met de komst van allerlei wet- en regelgeving is die kans voor accountants wel toegenomen. Wat zijn gevolgen van huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor zowel u als voor uw kantoor? En welke impact hebben recente tuchtrechtuitspraken? Doelstelling Na afloop kent u de regels en de risico’s rond aansprakelijkheid. U weet risico’s in te schatten en weet wat u moet doen om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken. Inhoud Aan de hand…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Praktische verslaggeving: Voorzieningen & schulden

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Doelstelling Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden…

Lees meer
Datum 11 oktober @ 16:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Voorkom fouten in de jaarrekening

Fouten in jaarrekeningen staan tijdens dit seminar centraal. Leer van uw collega’s en voorkom dat uw jaarrekening middelpunt wordt van media aandacht de AFM. Henk Langendijk presenteert, op zijn herkenbare luchtige wijze, kleine en grotere ‘bloopers’ en geeft aan hoe deze fouten voorkomen kunnen worden. Doelstelling Doel van dit intensieve seminar is om te leren van fouten die anderen hebben gemaakt bij opstellen, samenstellen en/of controleren van jaarrekeningen en zo te voorkomen dat deze zich voordoen in uw jaarrekeningen. Inhoud…

Lees meer
Datum 16 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving voor kleine en micro-bv

De externe verslaggeving voor kleine BV’s is ingrijpend gewijzigd. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van de micro entiteit en de andere wijzigingen in BW 2 Titel 9 voor 2016 voor de kleine BV, zodat u de toepassing in de praktijk beheerst. Met behulp van voorbeelden van jaarrekeningen wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt. Na afloop van deze cursus kunt u aangeven welke gevolgen…

Lees meer
Datum 16 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis: arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding; managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en); rekening-courantovereenkomst tussen de…

Lees meer
Datum 18 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Structuuroptimalisatie bij bv’s

Deze cursus gaat diep in op de wijze waarop een bv-structuur kan worden geoptimaliseerd zodat die structuur toekomstbestendig wordt. Deze optimalisatie is met name op een betere risicospreiding binnen de bv-structuur en het klaar maken van de structuur voor een latere verkoop van de onderneming dan wel het gereedmaken van de structuur voor een opvolging door kinderen van de DGA. De vijf fiscaal gefacilieerde mogelijkheden om te herstructureren binnen een bv-structuur komen aan bod: aandelenfusie, bedrijfsfusie, herstructurering binnen fiscale eenheid,…

Lees meer
Datum 30 oktober @ 15:00 - 20:30
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: NVCOS 2400: beoordeling van financiële overzichten

Voor de beoordeling van financiële overzichten past u als accountant standaard 2400 toe. Deze gewijzigde standaard is sinds boekjaar 2014 van toepassing en kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, materialiteit en cijferanalyses. In deze cursus staan we stil bij deze wijzigingen maar krijgt de standaard in zijn geheel aandacht. Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze assurance opdrachten uitvoert? Doelstelling U wordt geïnformeerd over de belangrijke aandachtspunten en de relatie van de…

Lees meer
november 2018
Datum 1 november @ 16:30 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Regiosessie Belastingplan 2019

Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn. Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2019 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op nieuwe fiscale wetgeving? Doelstelling Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf…

Lees meer
Datum 5 november @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Beleggen en de fiscus

De fiscale aspecten van beleggen staan weer volop in de belangstelling. Per 1 januari 2017 wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast – voor veel beleggers verhoogd – en dat maakt het interessant om na te gaan of een ‘boxhop’ fiscaal voordeel kan opleveren. Een belegger kan het rendement op zijn beleggingen soms fors verhogen door die onder te brengen in een spaarkas-BV, een fonds voor gemene rekening of een vrijgestelde beleggingsinstelling. Ook kan het beleggen als resultaat uit overige…

Lees meer
Datum 5 november @ 15:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Bouw en fiscus

Ondernemers in de bouwsector hebben te maken met bijzondere fiscale regelingen die alleen voor deze sector gelden. Zo zijn er voor de bouwsector niet alleen bijzondere regels op het gebied van afschrijvingen, aansprakelijkheid, verleggingsregelingen, maar ook ten aanzien van samenloopvrijstellingen, koop-aannemingsovereenkomsten en dergelijke. Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van deze bijzonderheden. De specifieke regelingen worden behandeld niet allen op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook de loonbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Werkt u bij of adviseert u…

Lees meer
Datum 8 november @ 13:30 - 17:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Audit efficiency met statistische steekproeven

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en de maatschappelijke roep om hogere kwaliteit aan de andere kant, dwingen auditors om zo efficiënt mogelijk een hogere kwaliteit te leveren. Het gebruik van steekproeven in de controle leidt snel tot inzicht in de hoogte van risico’s en besparingen in het controle werk. Een werkwijze waarvan de uitkomsten objectief meetbaar zijn. Doelstelling Aan het eind van de training heeft u een goed beeld wanneer steekproeven waarde toevoegen. Ook krijgt u kennis…

Lees meer
Datum 9 november @ 09:30 - 17:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen

De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goed koopmansgebruik. De wetgever heeft namelijk niet dwingend één bepaalde methode van winstberekening voorgeschreven, de ondernemer kan – binnen de grenzen van het goed koopmansgebruik én de wet – een eigen stelsel van winstberekening kiezen. De ondernemer kan winst nemen of uitstellen tot een fiscaal gunstig tijdstip. In deze cursus krijgt u volop mogelijkheden aangereikt om de realisatie van fiscale winst naar uw hand te zetten. Met het tijdstip van winstneming,…

Lees meer
Datum 9 november @ 13:00 - 17:30
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Seminar btw-actualiteiten

Met dit seminar bent u in één dag weer helemaal bij als het gaat om actuele btw-kwesties in de mkb-praktijk. Denk aan praktische zaken als het beperken van risico’s en mogelijkheden voor ondernemers om btw te besparen. De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit en worden daarom kort voor aanvang van de cursus vastgesteld. CURSUSCODE: 227802 DOCENT: mr. Carola van Vilsteren, zelfstandig fiscaal adviseur en docent met name op het gebied van btw PE-UREN: 4 PRIJS (NBA-)LEDEN: € 230,00 PRIJS NIET-LEDEN:…

Lees meer
Datum 14 november @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Leergang de controle onder controle (vijfdaagse cursus)

Opdrachtaanvaarding, risicoanalyse, omgaan met controle-verschillen en systeemgerichte controle blijken uit reviews de kernpunten voor verbetering te zijn. Met docenten uit de praktijk draagt deze leergang bij tot een goede nachtrust voor iedere extern accountant. Of het nu gaat om accountants met jarenlange controle-ervaring werkzaam bij Big4, middelgrote of kleinere kantoren met WTA vergunning, zij hebben allen al meerwaarde ervaren van deze praktijkgerichte leergang met onder andere aandacht voor; onderbouwing van het oordeel over de jaarrekening; diepgang en reikwijdte van de…

Lees meer
Datum 15 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Btw en internet: btw-regels voor e-commerce

Via internet kan men goederen bestellen over de hele wereld. Wanneer geldt een nultarief en wanneer moet er btw worden berekend? Maakt het verschil of een boek digitaal wordt geleverd of traditioneel op papier? En hoe zit het met software op dvd of online downloaden? Volgens het CBS winkelt zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar via internet. Daarmee behoort Nederland tot de top van de Europese Unie. De wet op de omzetbelasting geeft regels voor de…

Lees meer
Datum 15 november @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving: vastgoed

De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening. Resultaat: u bent op de hoogte van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving van vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf. Onderwerpen Presentatie, waardering en toelichting van: Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Voorraden en onderhanden werken Onderhanden projecten Financiële vaste activa (onroerend…

Lees meer
Datum 19 november @ 13:30 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Laat de cijfers spreken

Meer dan de helft van de ondernemers heeft te weinig kennis van de basisprincipes van de balans en winst- en verliesrekening (onderzoek KvK 29/11/2016). Aan u de uitdaging om uw kennis en ervaring in voor hen begrijpelijke taal en doelstellingen om te zetten. Een perfecte analyse of subliem samengestelde jaarrekening genereert pas toegevoegde waarde als deze ook begrepen wordt. Als expert heeft u veel kennis en ervaring om goede financiële producten op te leveren. Maar niet iedereen begrijpt dat altijd.…

Lees meer
Datum 19 november @ 14:00 - 17:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Workshop NVKS – Verlicht Regime

De kleine[re] accountantseenheid [en accountantsafdeling] is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen [NVKS] volgens het Verlichte Regime ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019. Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Verlicht Regime. Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare…

Lees meer
Datum 20 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Meer rendement uit social media

Deze cursus verdiept uw rol als adviseur bij estate planning en nalatenschapsplanning door aandacht voor de specifieke dynamiek, emotionele en persoonlijke aspecten van nalaten. Doelstelling U verwerft handvatten verschaffen om in aanvulling op de financiële en juridische kant, ook de persoonlijke aspecten van uw cliënt te belichten en uw dienstverlening rondom estate planning en nalatenschapsplanning uit te breiden. Inhoud Verdieping op het thema Nalaten in ruime zin, met nadruk op de persoonlijke/emotionele aspecten van nalaten. Inzicht in de familiedynamiek bij…

Lees meer
Datum 22 november @ 09:30 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Estateplanning voor de ondernemer (tweedaagse cursus)

De overgang van vermogen is een van de vele aangrijppunten voor belastingheffing in Nederland. Het doel van estate planning is het minimaliseren van belastingheffing bij vermogensovergang, met name tussen ouders en hun (klein)kinderen. Doelstelling Uw kennis over de estate planning voor ondernemers is weer up-to date, en daarmee kunt u ondernemers adviseren hoe zij belastingheffing kunnen minimaliseren als zij hun vermogen aan hun (klein-) kinderen willen overdragen. Inhoud We gaan in op de vermogensovergang bij leven, bij overlijden en bij…

Lees meer
Datum 22 november @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Leergang externe verslaggeving voor kleine en microrechtspersonen (vierdaagse cursus)

De voorschriften voor externe verslaggeving worden steeds belangrijker, ook bij samenstellingsopdrachten. Deze leergang verdiept en verbreedt uw kennis op dit gebied en verhoogt daarmee uw adviesvaardigheid. In de leergang besteden we aandacht aan praktische toepassingen van externe verslaggeving in het mkb, waaronder alle wijzigingen over verslagjaren 2018 en 2019 in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Doelstelling Na afloop van deze cursus bent u vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2018 en 2019. Ook oefent u in…

Lees meer
december 2018
Datum 10 december @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Waarderen van intellectueel eigendom

De vraag naar waardering van intellectuele eigendomsrechten stijgt, niet alleen ten behoeve van verslaggeving, maar ook vanwege commerciële overwegingen. Bijvoorbeeld in verband met transacties of met het oog op conflicten. U als accountant bent daarbij veelal het eerste aanspreekpunt. Het verzamelbegrip ‘intellectuele eigendomsrechten’ omvat een aantal uiteenlopende rechten. Deze beogen bescherming te verlenen voor bepaalde oorspronkelijke creaties (bijvoorbeeld literaire werken, film, kunst, productvormgeving, dessins en software; vooral beschermd door auteursrecht maar ook soms samenlopend met andere rechten zoals modelrecht), onderscheidingsmiddelen,…

Lees meer
Datum 17 december @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Kennis aangiften inkomstenbelasting

Deze cursus behandelt de meest voorkomende vragen die bij de aangifte inkomstenbelasting van ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders worden gesteld. Aan de orde komen vragen over wetgeving, attentiepunten, actuele rechtspraak en praktijkvoorbeelden. Doelstelling Aan het eind van de cursus kunt u een aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder efficiënt en correct invullen. U kunt aandachtspunten signaleren en de klant adviesvragen stellen. U bent op de hoogte van alle actualiteiten. Inhoud Box 1: winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden, ter…

Lees meer
Datum 18 december @ 13:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Cijferanalyse

Uit kwaliteitsonderzoeken blijkt dat aan uitgevoerde cijferanalyses soms meer bewijskracht wordt ontleend, dan gerechtvaardigd is. Cijferanalyse kan een effectief controlemiddel zijn. Op voorwaarde dat deze analyse in de juiste fase van het controleproces wordt ingezet en voldoende rekening wordt gehouden met de inherente beperkingen van de gekozen vorm van analyse. Initiële cijferanalyse, gegevensgerichte cijferanalyse en afsluitende cijferanalyse kennen ieder hun eigen bewijskracht. Bij gegevensgerichte cijferanalyses moet de accountant, volgens voornoemde onderzoeken, meer aandacht schenken aan o.a.: bepalen van de verwachting…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen