NBA opleiding: Frauderisicofactoren in de praktijk – Voor openbaar accountants in de samenstelpraktijk

Fletcher Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein Kerkradersteenweg 4, Kerkrade

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren […]

Lees meer