Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Mercure Hotel Zwolle

+ Google Maps
Hertsenbergweg 1
Zwolle, 8041 BA Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

oktober 2019

Datum 8 oktober @ 13:00 - 20:00
Locatie Mercure Hotel Zwolle

NBA Opleiding: Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk een voldoende scoort bij een (her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA. Doelstelling  U krijgt inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de…

Lees meer
Datum 10 oktober @ 13:00 - 20:30
Locatie Mercure Hotel Zwolle

NBA opleiding: Frauderisicofactoren in de praktijk – Voor openbaar accountants in de samenstelpraktijk

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren volgen, tenzij u in 2017 al aan de toen verplichte training heeft deelgenomen. Deze praktisch opgezette training heeft ook doel om de bewustwording van de accountant te vergroten van wat…

Lees meer
Datum 29 oktober @ 15:00 - 20:00
Locatie Mercure Hotel Zwolle

NBA opleiding: Bouw en fiscus

Ondernemers in de bouwsector hebben te maken met bijzondere fiscale regelingen die alleen voor deze sector gelden. Zo zijn er voor de bouwsector niet alleen bijzondere regels op het gebied van afschrijvingen, aansprakelijkheid, verleggingsregelingen, maar ook ten aanzien van samenloopvrijstellingen, koop-aannemingsovereenkomsten en dergelijke.

Lees meer

november 2019

Datum 7 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Mercure Hotel Zwolle

NBA Opleiding: Terugkeer van BV naar IB

De voorkeur voor een BV-structuur kan door omstandigheden wijzigen in een voorkeur voor een alternatieve rechtsvorm, zoals een IB-onderneming,  een eenmanszaak of een VOF of maatschap. Doelstelling Tijdens deze cursus worden de vijf mogelijke varianten voor een omzetting van een BV-structuur naar een IB-onderneming behandeld: ruisende terugkeer met liquidatie van de BV; verkoop van de onderneming uit de BV aan de DGA die vervolgens een eenmanszaak opstart waarbij de BV in takt blijft (bijv. vanwege aanwezige lijfrenteverplichtingen); verhuur van de…

Lees meer
Datum 11 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Mercure Hotel Zwolle

NBA opleiding: Aanmerkelijk belang – kansen en valkuilen

De heffingsgrondslag in de inkomstenbelasting bij aanmerkelijk belang (ab) is een lastige materie waar adviseurs vaak wel enigszins kennis van hebben, maar toch veelal onvoldoende om er actief in te kunnen adviseren met het oogmerk om belastingheffing te kunnen besparen. Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij belangrijke aspecten als het gaat om DGA’s adviseren in het kader van aanmerkelijk belang problematiek. Dit, aan de hand van een stuk theorie, maar vooral aan de hand van praktijksituaties. U krijgt dan ook…

Lees meer
Datum 18 november @ 14:00 - 20:00
Locatie Mercure Hotel Zwolle

NBA Opleiding: De Samenstellingsopdracht in 2019 en 2020

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde. Doelstelling U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen in 2018 en voor 2019 daarin en van de NBA-Handreiking, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in…

Lees meer

december 2019

Datum 10 december @ 14:00 - 21:00
Locatie Mercure Hotel Zwolle

NBA Opleiding: De fiscale woon- en vestigingsplaats

Tijdens deze cursus komt de bepaling van de woonplaats van natuurlijke personen en de vestigingsplaats van rechtspersonen aan bod. De woonplaats en de vestigingsplaats vormen het begin van belastingheffing in vele belastingwetten, zoals de Wet IB 2001, de Wet VpB 1969 en de Successiewet 1956. Deze problematiek lijkt op het eerste gezicht betrekkelijk eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Bovendien zijn de risico’s groot. Daarom wordt ruime aandacht besteed aan de wettelijke regelingen, actuele rechtspraak, schema’s, checklists en praktijkvoorbeelden. Doelstelling…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen