Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Novotel Eindhoven

+ Google Maps
Anthony Fokkerweg 101
Eindhoven, Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

april 2019

Datum 3 april @ 16:30 - 21:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleiding: Regiosessie Samenstellingspraktijk in 2019

Het jaar 2019 brengt nieuwe regelgeving. Regelgeving die raakt aan het hart van uw kantoor! De aanpassingen in de Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten en de bijbehorende Handreiking van de NBA, de introductie van de Naleving van wet- en regelgeving in de NV NOCLAR, de resterende aanpassingen in de Wwft en (de aanpassingen in) het eerste ervaringsjaar van de NVKS: dat alles vraagt uw aandacht. Wilt u weten welke stappen u kunt nemen, schrijf dan in voor deze Regiosessie Samenstellingspraktijk in…

Lees meer

juni 2019

Datum 20 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA opleiding: Aanmerkelijk belang – kansen en valkuilen

De heffingsgrondslag in de inkomstenbelasting bij aanmerkelijk belang (ab) is een lastige materie waar adviseurs vaak wel enigszins kennis van hebben, maar toch veelal onvoldoende om er actief in te kunnen adviseren met het oogmerk om belastingheffing te kunnen besparen. Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij belangrijke aspecten als het gaat om DGA’s adviseren in het kader van aanmerkelijk belang problematiek. Dit, aan de hand van een stuk theorie, maar vooral aan de hand van praktijksituaties. U krijgt dan ook…

Lees meer
Datum 28 juni @ 17:00 - 19:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleiding: Spitsuursessie – De Mandatory disclosure richtlijn

Op grond van de in 2018 aangenomen Mandatory disclosure richtlijn zijn intermediairs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen verplicht om mogelijk fiscaal agressieve belastingstructuren te melden bij de Belastingdienst. Veel fiscale structuren zullen hieronder vallen en deze meldplicht zal een aanzienlijke administratieve lastenverzwaring met zich meebrengen. De Mandatory disclosure richtlijn moet uiterlijk 31 december 2019 zijn geïmplementeerd, maar zal met terugwerkende kracht gelden vanaf de zomer van 2018. Mr. Dick Barmentlo praat u in twee uur bij over deze richtlijn.…

Lees meer

september 2019

Datum 26 september @ 14:00 - 20:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleiding: De Samenstellingsopdracht in 2019 en 2020

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde. Doelstelling U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen in 2018 en voor 2019 daarin en van de NBA-Handreiking, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in…

Lees meer

oktober 2019

Datum 9 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleiding: De fiscale woon- en vestigingsplaats

Tijdens deze cursus komt de bepaling van de woonplaats van natuurlijke personen en de vestigingsplaats van rechtspersonen aan bod. De woonplaats en de vestigingsplaats vormen het begin van belastingheffing in vele belastingwetten, zoals de Wet IB 2001, de Wet VpB 1969 en de Successiewet 1956. Deze problematiek lijkt op het eerste gezicht betrekkelijk eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Bovendien zijn de risico’s groot. Daarom wordt ruime aandacht besteed aan de wettelijke regelingen, actuele rechtspraak, schema’s, checklists en praktijkvoorbeelden. Doelstelling…

Lees meer

november 2019

Datum 6 november @ 13:00 - 20:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleiding: Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk een voldoende scoort bij een (her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA. Doelstelling  U krijgt inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de…

Lees meer
Datum 25 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleiding: De fiscale positie van de DGA – En de fiscale verhoudingen tussen BV’s onderling

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Doelstelling Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA, neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis.: arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding; managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en); rekening-courantovereenkomst tussen…

Lees meer

december 2019

Datum 18 december @ 14:00 - 20:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleiding: Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere – gerelateerde – voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het om de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied. De kennis die u heeft (opgedaan) kunt u…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen