NBA Opleidingen: Seminar btw-actualiteiten

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Met dit seminar bent u in één dag weer helemaal bij als het gaat om actuele btw-kwesties in de mkb-praktijk. Denk aan praktische zaken als het beperken van risico’s en mogelijkheden voor ondernemers om btw te besparen. De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit en worden daarom kort voor aanvang […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Audit efficiency met statistische steekproeven

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en de maatschappelijke roep om hogere kwaliteit aan de andere kant, dwingen auditors om zo efficiënt mogelijk een hogere kwaliteit te leveren. Het gebruik van steekproeven in de controle leidt snel tot inzicht in de hoogte van risico's en besparingen in het […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Bouw en fiscus

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Ondernemers in de bouwsector hebben te maken met bijzondere fiscale regelingen die alleen voor deze sector gelden. Zo zijn er voor de bouwsector niet alleen bijzondere regels op het gebied van afschrijvingen, aansprakelijkheid, verleggingsregelingen, maar ook ten aanzien van samenloopvrijstellingen, koop-aannemingsovereenkomsten en dergelijke. Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Regiosessie Belastingplan 2019

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn. Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2019 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog […]

Lees meer

NBA Opleidingen: NVCOS 2400: beoordeling van financiële overzichten

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Voor de beoordeling van financiële overzichten past u als accountant standaard 2400 toe. Deze gewijzigde standaard is sinds boekjaar 2014 van toepassing en kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, materialiteit en cijferanalyses. In deze cursus staan we stil bij deze wijzigingen maar krijgt de standaard in zijn geheel aandacht. […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Structuuroptimalisatie bij bv’s

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Deze cursus gaat diep in op de wijze waarop een bv-structuur kan worden geoptimaliseerd zodat die structuur toekomstbestendig wordt. Deze optimalisatie is met name op een betere risicospreiding binnen de bv-structuur en het klaar maken van de structuur voor een latere verkoop van de onderneming dan wel het gereedmaken van […]

Lees meer

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving voor kleine en micro-bv

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

De externe verslaggeving voor kleine BV's is ingrijpend gewijzigd. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van de micro entiteit en de andere wijzigingen in BW 2 Titel 9 voor 2016 voor de kleine BV, zodat […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Voorkom fouten in de jaarrekening

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Fouten in jaarrekeningen staan tijdens dit seminar centraal. Leer van uw collega's en voorkom dat uw jaarrekening middelpunt wordt van media aandacht de AFM. Henk Langendijk presenteert, op zijn herkenbare luchtige wijze, kleine en grotere 'bloopers' en geeft aan hoe deze fouten voorkomen kunnen worden. Doelstelling Doel van dit intensieve […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Praktische verslaggeving: Voorzieningen & schulden

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Doelstelling Er wordt stilgestaan bij […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Het beperken van aansprakelijkheid

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Niemand zit te wachten op een claim. Maar met de komst van allerlei wet- en regelgeving is die kans voor accountants wel toegenomen. Wat zijn gevolgen van huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor zowel u als voor uw kantoor? En welke impact hebben recente tuchtrechtuitspraken? Doelstelling Na afloop kent […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van […]

Lees meer

NBA opleidingen: Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Audit efficiency met statistische steekproeven

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en aan de andere kant maatschappelijke roep om hogere kwaliteit, dwingen auditors om met minder manuren een hogere kwaliteit te leveren. Het gebruik van steekproeven in de controle leidt tot snel inzicht in hoogte van risico's of besparingen, waarbij omvang van de […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants (driedaagse cursus)

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten. U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Risico-analyse en jaarrekeningcontrole

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Het tijdig en goed onderkennen, alsmede inschatten van risico's zijn een kritische succesfactor voor de uitvoering van jaarrekeningcontroles. Standaard 315 'Risico's op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving' betreft een belangrijk deel van de hierop betrekking hebbende regelgeving. […]

Lees meer

NBA Opleidingen: IT risico’s en veiligheid

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Data die op straat liggen, uw organisatie wil het niet meemaken. Waar liggen de risico's en welke rol kunt, of moet, u als accountant hierin spelen? Het moderne IT-landschap vraagt om adequate beheersing van deze risico's, een jaarlijkse controle volstaat niet en bestaande handvatten voor de accountant (zoals IT general […]

Lees meer

NBA Opleidingen: De Samenstellingsopdracht 2018

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde. U neemt kennis van de Standaard 4410 […]

Lees meer

NBA Opleidingen: De dga: alle fiscale ins & outs (tweedaagse cursus)

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

De directeur-grootaandeelhouder heeft een bijzondere fiscale positie: hij is ondernemer, aandeelhouder, werknemer, belegger en particulier´ in één persoon. Daardoor heeft de dga te maken met veel fiscale regelingen. Door wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten verandert zijn fiscale positie continu. Voorbeelden van recente veranderingen: tijdelijke verlaging van het aanmerkelijk-belangtarief van 25% naar […]

Lees meer

NBA Opleidingen: Echtscheiding; de accountant

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3, Putten

Ondernemers krijgen in geval van een echtscheiding te maken met vraagstukken als alimentatie, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en de pensioenverdeling. De berekening van die alimentatie, de draagkracht van de ondernemer in het bijzonder, vergt maatwerk. De waardering van het bedrijf kan, bij een huwelijk in gemeenschap, dan ook een grote […]

Lees meer