Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

+ Google Maps
Strandboulevard 3
Putten, Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

september 2018
Datum 17 september @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Workshop NVKS Niet-Verlicht Regime

Een accountantseenheid of accountantsafdeling is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019. Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Niet-Verlicht Regime. Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare documenten van de NBA wordt…

Lees meer
Datum 20 september @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving van belasting in de praktijk

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf onderhevig aan vennootschapsbelasting moeten de afwijkingen tussen het commerciële en fiscale resultaat in de jaarrekening tot uiting brengen. Doelstelling In deze training komen de belastingen naar de winst in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer))voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden komen alle aspecten van belastingen in de…

Lees meer
oktober 2018
Datum 24 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV – de vennootschaps-belasting – is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelang-heffing in box 2. De ab-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-heffing. De DGA kan voor zijn ‘beleggingen’ in de BV – bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn…

Lees meer
november 2018
Datum 15 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis: arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding; managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en); rekening-courantovereenkomst tussen de…

Lees meer
Datum 20 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Verdieping omzetbelasting (driedaagse cursus)

De omzetbelastingproblematiek is bijzonder ingewikkeld geworden door de voortdurende veranderingen in de regelgeving en rechtspraak. In de praktijk blijkt vaak dat niet alle regels voldoende bekend zijn. Daardoor neemt het risico toe dat ondernemers fouten maken, bijvoorbeeld door te weinig belasting te berekenen of te veel af te trekken. Door een klein foutje kan de winst al snel verdampen. Kennis van deze complexe materie is noodzakelijk. De cursus geeft een verdieping, waardoor u leert door een systematische aanpak meer vragen…

Lees meer
Datum 21 november @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: De Samenstellingsopdracht in 2018 en 2019

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde. Doelstelling U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen in 2018 en voor 2019 daarin en van de NBA-Handreiking, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in…

Lees meer
december 2018
Datum 19 december @ 13:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants (driedaagse cursus)

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten. U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop werkt u gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel. Onderwerpen Deze driedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2013, 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van…

Lees meer
Datum 20 december @ 15:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: BV en personenvennootschap

Sinds het nieuwe BV-recht in 2012 werd ingevoerd, is het goed mogelijk de BV in te richten als een maatschapsachtige figuur. Typische maatschapsbepalingen, zoals regelingen over uittreding en ‘bad-leaver bepalingen’ kunnen thans in de statuten van de BV worden verankerd. Voordelen van deze situatie worden besproken, maar ook de nadelen, en de afweging om dit soort afspraken in statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst neer te leggen. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan het BV-achtig inrichten van personenvennootschappen, waarbij kapitaalsinbreng wordt gelieerd…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen