Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Postillion Hotel Dordrecht

+ Google Maps
Rijksstraatweg 30
Dordrecht, Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

september 2018
Datum 26 september @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. Daarbij komt het hele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier aan de orde. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt aan de orde, maar vooral de techniek van de inbreng. Niet zal worden gekeken naar de inkomstenbelasting, maar ook naar de overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht en de omzetbelasting. U krijgt een helder beeld van het migratietraject…

Lees meer
oktober 2018
Datum 15 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Terugkeer van BV naar IB

De voorkeur voor een BV-structuur kan door omstandigheden wijzigen in een voorkeur voor een alternatieve rechtsvorm, zoals een IB-onderneming, een eenmanszaak of een VOF of maatschap. Tijdens deze cursus worden de vijf mogelijke varianten voor een omzetting van een BV-structuur naar een IB-onderneming behandeld: ruisende terugkeer met liquidatie van de BV; verkoop van de onderneming uit de BV aan de DGA die vervolgens een eenmanszaak opstart waarbij de BV in takt blijft (bijv. vanwege aanwezige lijfrenteverplichtingen); verhuur van de onderneming…

Lees meer
november 2018
Datum 12 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Rechtsvormkeuze

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief? Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is: wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter; wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer; welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde…

Lees meer
Datum 27 november @ 10:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Een belastingvrije bedrijfsopvolging én vermogensoverdracht

De belastingwet kent veel faciliteiten voor bedrijfsopvolging. De meeste staan in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Maar ook in de schenk- en erfbelasting bestaat een belangrijke tegemoetkoming: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De BOR biedt drie gunstregelingen: een vrijstelling van 100% tot (ruim) € 1 miljoen en 83% van het meerdere ondernemingsvermogens een gunstige waarderingsregel uitstel van betaling Door de BOR te combineren met de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (bij de overdracht van een eenmanszaak)- of de aanmerkelijk belangheffing (bij…

Lees meer
december 2018
Datum 4 december @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde. Doelstelling U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen in 2018 en voor 2019 daarin en van de NBA-Handreiking, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in…

Lees meer
Datum 12 december @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Aan de slag met het mkb-kantoor van de toekomst

Er wordt veel over geschreven: mkb-kantoren krijgen te maken met grote veranderingen. Disruptie ligt op de loer. Tegelijkertijd geven eigenaren van accountantskantoren aan dat ze drukker zijn dan ooit, maar wie naar de samenstelling van de omzet uit 2006 met die van 2016 vergelijkt ziet dat er nog maar weinig is veranderd. Veel kantooreigenaren vragen zich af of het wel het wel zo’n vaart zal lopen. Deze praktische training verschaft u inzicht en handvatten. Doelstelling Tijdens de training ‘Aan de…

Lees meer
Datum 18 december @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Praktische verslaggeving: Voorzieningen & schulden

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Doelstelling Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen