Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Postillion Hotel Dordrecht

+ Google Maps
Rijksstraatweg 30
Dordrecht, Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

juni 2018
Datum 19 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving: vastgoed

De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening. Resultaat: u bent op de hoogte van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving van vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf. Onderwerpen Presentatie, waardering en toelichting van: Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Voorraden en onderhanden werken Onderhanden projecten Financiële vaste activa (onroerend…

Lees meer
Datum 25 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis: arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding; managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en); rekening-courantovereenkomst tussen de…

Lees meer
september 2018
Datum 26 september @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. Daarbij komt het hele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier aan de orde. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt aan de orde, maar vooral de techniek van de inbreng. Niet zal worden gekeken naar de inkomstenbelasting, maar ook naar de overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht en de omzetbelasting. U krijgt een helder beeld van het migratietraject…

Lees meer
oktober 2018
Datum 15 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Terugkeer van BV naar IB

De voorkeur voor een BV-structuur kan door omstandigheden wijzigen in een voorkeur voor een alternatieve rechtsvorm, zoals een IB-onderneming, een eenmanszaak of een VOF of maatschap. Tijdens deze cursus worden de vijf mogelijke varianten voor een omzetting van een BV-structuur naar een IB-onderneming behandeld: ruisende terugkeer met liquidatie van de BV; verkoop van de onderneming uit de BV aan de DGA die vervolgens een eenmanszaak opstart waarbij de BV in takt blijft (bijv. vanwege aanwezige lijfrenteverplichtingen); verhuur van de onderneming…

Lees meer
november 2018
Datum 12 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Rechtsvormkeuze

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief? Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is: wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter; wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer; welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde…

Lees meer
Datum 27 november @ 10:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Een belastingvrije bedrijfsopvolging én vermogensoverdracht

De belastingwet kent veel faciliteiten voor bedrijfsopvolging. De meeste staan in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Maar ook in de schenk- en erfbelasting bestaat een belangrijke tegemoetkoming: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De BOR biedt drie gunstregelingen: een vrijstelling van 100% tot (ruim) € 1 miljoen en 83% van het meerdere ondernemingsvermogens een gunstige waarderingsregel uitstel van betaling Door de BOR te combineren met de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (bij de overdracht van een eenmanszaak)- of de aanmerkelijk belangheffing (bij…

Lees meer
december 2018
Datum 4 december @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde. Doelstelling U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen in 2018 en voor 2019 daarin en van de NBA-Handreiking, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in…

Lees meer
Datum 18 december @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Praktische verslaggeving: Voorzieningen & schulden

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Doelstelling Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen