Laden bijeenkomsten

← Terug naar bijeenkomsten

Postillion Hotel Dordrecht

+ Google Maps
Rijksstraatweg 30
Dordrecht, Nederland

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

mei 2018
Datum 24 mei @ 10:00 - 17:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Professioneel-kritische instelling (tweedaagse cursus)

Accountants hebben te maken met kritiek ten aanzien van de mate en diepgang van de professioneel kritische instelling. De NBA heeft daarom in 2012 de ‘professioneel-kritische instelling’ als speerpunt benoemd. Versterking van de professioneel kritische instelling moet bijdragen aan een steviger invulling van de poortwachtersfunctie van accountants. Deze training was in 2012 verplicht voor alle openbare accountants. NBA Opleidingen biedt deze training nu nog exclusief aan voor trainees in de praktijkopleiding. De training heeft als doel uw bewustwording, uw begrip…

Lees meer
Datum 24 mei @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb (tweedaagse cursus)

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2015 en andere financiële – tussentijdse – overzichten. Met de Jaareditie 2015 is uw kennis geheel up-to-date, inclusief de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en…

Lees meer
juni 2018
Datum 19 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving: vastgoed

De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening. Resultaat: u bent op de hoogte van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving van vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf. Onderwerpen Presentatie, waardering en toelichting van: Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Voorraden en onderhanden werken Onderhanden projecten Financiële vaste activa (onroerend…

Lees meer
Datum 25 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis: arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding; managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en); rekening-courantovereenkomst tussen de…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen