Home » Novak in de media

Novak in de media

Novak komt regelmatig in het nieuws vanwege haar rol als belangenbehartiger van de mkb-accountant. Alle artikelen, berichten en opinies die in de verschillende media zijn verschenen kunt u hier nog eens nalezen.

2018

2017

2016

2015

2014