Laden bijeenkomsten
 • Dit evenement is voorbij.

Extendum opleiding – Erfrecht en erf-, schenk- en inkomstenbelasting; de fiscaal-juridische aspecten op een rij

Date 12 oktober 2022 @ 13:30 - 16:45

Vermogen dat door een erflater wordt nagelaten gaat, al dan niet op basis van door de erflater in een testament opgenomen wensen, in eigendom over op de erfgenamen. Deze overgang heeft, naast mogelijke heffing van erfbelasting, ook gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting. Op deze gevolgen kan worden geanticipeerd door tijdens leven al een schenking te doen.

Doel van de cursus:

 • Kennis verkrijgen van de fiscaal-juridische aspecten van overlijden, in het bijzonder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
 • Inzicht verschaffen in:
  • Verschillende testamentvormen;
  • Mogelijkheden voor een ondernemer/DGA om, via testament, de gevolgen van zijn overlijden te sturen;
  • Mogelijkheden voor erfgenamen om de gevolgen van het overlijden van een ondernemer/DGA te sturen door middel van een overeenkomst;
  • Mogelijkheden om belastingdruk te beïnvloeden door middel van schenkingen.

Doelgroep:
Accountants en belastingadviseurs.

Inhoud:

 • Wettelijk erfrecht
 • Relatie tussen het erfrecht en de erfbelasting
 • Fiscale aspecten van:
  • (Quasi-)Wettelijke verdeling
  • Verwerpen wettelijke verdeling
  • Legaten en erfstellingen
  • Kwijtschelding bij overlijden
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij erf- en schenkbelasting
 • Doorschuiffaciliteiten voor inkomstenbelasting bij vererving of schenken van ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belang

Prijs:
Prijs: € 268,- Novak-leden
Prijs: € 335,- Niet Novak-leden
(excl. btw)

Docent:
mr. E. (Bert) Alink RB

Inschrijven kan via deze link.

Print Friendly, PDF & Email

Gegevens

Datum:
12 oktober 2022
Tijd:
13:30 - 16:45