Laden bijeenkomsten
 • Dit evenement is voorbij.

Extendum opleiding – Fiscale en civielrechtelijke aspecten van thuiswerken: alles op een rij (webinar)

Date 22 december 2022 @ 15:00 - 17:15

Er is inmiddels een initiatiefwetsvoorstel dat een recht op thuiswerken introduceert. In veel gevallen zijn de arbeidsvoorwaarden en de daarmee vastgelegde vergoedingen voor de door een werknemer ten behoeve van zijn dienstbetrekking te maken kosten, nog gebaseerd op het werken op een vaste arbeidsplaats. Indien een werkgever toestaat dat ook op andere plaatsen wordt gewerkt moeten die afspraken daarop worden afgestemd. Ook brengt het thuiswerken Arbo technische verplichtingen met zich mee.

Doel:
Doel van dit webinar is om de deelnemer kennis en inzicht te verschaffen in wat de werkgever zal kunnen vastleggen, de wijze waarop kostenvergoedingen kunnen worden vastgelegd in arbeidsvoorwaarden en de globale Arbo verplichtingen. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de gevolgen van onjuiste/ontbrekende vastleggingen. Het webinar richt zich zowel op de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke aspecten.

Doelgroep:
Accountants, fiscalisten, salarisadministrateurs, HRM-adviseurs en bedrijfsadviseurs

Inhoud:
In dit webinar wordt ingegaan op de wijze waarop tussen werkgevers en werknemers zaken kunnen worden vastgelegd en welke verplichtingen ontstaan als thuiswerken wordt toegestaan. Tevens wordt ingegaan op de gevolgen van het niet of onjuist vastleggen.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

 • In hoeverre heeft een werknemer recht op thuiswerken ?
 • In hoeverre heeft een werknemer recht op een thuiswerk- of een onkostenvergoeding?
 • Wanneer wordt thuiswerken een arbeidsvoorwaarde?
 • Wanneer wordt een thuiswerkvergoeding een arbeidsvoorwaarde?
 • Welke afspraken moeten er vastgelegd worden?
 • Aan welke Arbo verplichtingen moet een werkgever voldoen en wie betaalt dit?

Het toekennen van een (on)kostenvergoeding heeft ook fiscale gevolgen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen vaste kostenvergoedingen en vergoedingen op declaratiebasis. In dit webinar worden de vergoedingen en verstrekkingen bij thuiswerk geplaatst binnen de kaders van de werkkostenregeling. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Wanneer kan een vergoeding-/verstrekking worden aangewezen;
 • Wanneer is een gerichte vrijstelling van toepassing;
 • Voorwaarden en gevolgen van een vaste kostenvergoeding;
 • Vrije ruimte;
 • Eindheffing.

Deelnemers aan het webinar ontvangen na afloop een voorbeeld thuiswerkprotocol.

Prijs:
Prijs: € 132,- Novak-leden
Prijs: € 165,- Niet Novak-leden
(excl. btw)

 

Docenten:
mr. E. (Bert) Alink RB
mr S.J. (Savannah) Snellenburg

Inschrijven kan via deze link.

Print Friendly, PDF & Email

Gegevens

Datum:
22 december 2022
Tijd:
15:00 - 17:15
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, , , ,