Laden bijeenkomsten
  • Dit evenement is voorbij.

NBA Opleidingen: Risico-analyse en jaarrekeningcontrole

Date 14 november 2018 @ 13:00 - 20:15
Location Hotel Van der Valk Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen, Nederland
+ Google Maps

Het tijdig en goed onderkennen, alsmede inschatten van risico’s zijn een kritische succesfactor voor de uitvoering van jaarrekeningcontroles. Standaard 315 “Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving” betreft een belangrijk deel van de hierop betrekking hebbende regelgeving. Daarnaast bevatten ook andere standaarden uit de NV COS vereisten die hierop betrekking hebben. De betreffende regelgeving en vereisten vormen dan ook een relevant onderdeel van de planningsfase van iedere controle.

Doelstelling
Deelnemers verkrijgen inzicht in de wijze waarop de risico-inschatting effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd waarbij de relatie wordt gelegd met het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

Deze cursus draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van controle-opdrachten.

Inhoud
Het risico-analysemodel staat centraal, daarbij wordt ingegaan op de inschatting van de risico’s in de verschillende fasen van het controleproces;

  • klant- en opdracht-acceptatie (of besluitvorming tot voortzetting van de klantrelatie en de opdracht)
  • planning
  • uitvoering (testen van de goede werking van de interne controle en gegevensgerichte werkzaamheden)
  • evaluatie
  • rapportage

Met betrekking tot de risico-inschatting krijgen het inherente risico, het interne controlerisico, het risico op een afwijking van materieel belang, het detectierisico en het accountantscontrolerisico prominente aandacht.

Daarnaast wordt ingegaan op het zodanig documenteren van de onderkende risico’s dat een passende reactie (uit te voeren controles) kan worden geformuleerd. Vervolgens wordt ingegaan op de controle-aanpak van de onderkende en ingeschatte risico’s.

Tot slot; hoe kunnen we waarborgen dat de resultaten van de risico-analyse ook voor de controles voor de volgende jaren gebruikt kunnen worden?

De theorie wordt aangevuld met casuïstiek waarbij de deelnemers ook eigen casuïstiek kunnen inbrengen.

Let op! U dient zelf de, papieren of digitale, HRA en RJ bundel mee te nemen naar de cursus.

CURSUSCODE: 226645
DOCENT: Leo Straathof RA, voormalig partner KPMG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg
PE-UREN: 6
PRIJS (NBA-)LEDEN: € 450,00
PRIJS NIET-LEDEN: € 515,00

Print Friendly, PDF & Email

Gegevens

Datum:
14 november 2018
Tijd:
13:00 - 20:15

Organisator

NBA Opleidingen

Locatie

Hotel Van der Valk Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen, Nederland
+ Google Maps