Laden bijeenkomsten

PE-week op Curaçao: Actualiteiten Regelgeving Accountancy (5 PE-uren)

Date 3 november @ 13:00 - 18:00
Als vervolg op de Permanente Educatie Weken van vorige jaren in het Caribisch gebied organiseert Novak Opleidingen eind oktober en begin november 2023 weer de PE-week op Curaçao, speciaal voor AA’s en RA’s en hun directe collega’s. Door de geringe groepsgrootte en de kennis en inbreng van de lokale economie is deze PE-week geschikt om ook met elkaar van gedachten te wisselen over de specifieke elementen van de beroepsuitoefening op Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en de BES-eilanden. De PE-week zal plaatsvinden in week 44 van 2023, van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november. Het programma is toegankelijk voor AA’s, RA’s, fiscalisten, voor trainees en aankomende
accountants/fiscalisten.

Actualiteiten Regelgeving Accountancy (5 PE-uren)
Deze cursus is geschikt voor alle accountants.

Omschrijving
Na deze middag bent u in de volle breedte geïnformeerd over nieuwe aspecten van de regelgeving voor accountants. De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Daarbij zijn de kernthema’s voor 2023 en 2024 de wetgeving over het accountantsberoep, de wijzigingen in de beroepsregels opgenomen in de Handleiding Regelgeving Accountancy en (bijvoorbeeld) de ISQM-1 en 2.De deelnemers reageren ook aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Het programma wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen die in de loop van 2023 bekend zijn gemaakt.

Doel
U leert de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2023 en de verwachtingen voor de rest van 2023 en voor 2024 kennen op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Onderwerpen
Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling. Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de [mogelijke] gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van
kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.
Introductie
• Inleiding over deze cursus
• Het raamwerk van de wet- en regelgeving
• Aanpak in het vervolg van de cursus
Actualiteiten per onderwerp
o De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
o Wet toekomst accountancysector
o Wijzigingen in de (toelichtingen op de) VGBA voor 2023
o De herziening van de NV COS Algemeen in 2023
o De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende wijzigingen met de nieuwe Standaard 220, ervaringen met Standaard 315 en nieuwe Standaarden Zekerheid bij digitaal rapporteren en Duurzaamheidsverslaggeving
o De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten: Standaard
4410 (beperkte doorwerking 2022) en aan te passen Standaard 4400N
o NBA-Handreikingen voor 2023: Rapporteren over continuïteit
o Vooruitkijken naar het restant van 2023 en 2024: de invoering van een nieuw kwaliteitssysteem
o Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de
actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast
aan de actualiteit.

Docent
Drs. Sytze de Swart RA AA

Tijd en locatie
Vrijdag 3 november van 13.00 uur tot 18.00 uur in het Avila Beach Hotel in Willemstad.

Cursusprijs
€ 395

Aantal PE-uren
5

Aanbod PE-week Korsou

Datum + Tijden + PE Onderwerp

  • 30 oktober 09.00-16.30 8 (6+2 uur) Verplicht onderwerp 2023: Duurzaamheidsdag
  • 31 oktober 08.30-12.45 (4 uur) Verplicht onderwerp 2023: Basis Duurzaamheid
  • 31 oktober 13.00-17.00 (4 uur) Externe Verslaggeving Dutch GAAP Actualiteiten
  • 1 en 2 november 09.00-16.30 (12 uur) Fiscaal onderwerp Fiscaal boetebeleid, formeel recht en de relatie met de VGBA en NVCOS
  • 3 november 08.30-12.45 (4 uur) Verplicht onderwerp 2023: Toepassingen Duurzaamheid: Aan het werk met Toepassingen
  • 3 november 13.00-18.00 (5 uur) Actualiteiten Regelgeving Accountancy

De locatie in Korsou is het Avila Hotel in Willemstad. Evenals in de vorige jaren zullen Hans de Bruijn RA AA en Drs. Sytze de Swart RA AA als kerndocenten optreden voor het programma.

Als deelnemer kunt u kiezen uit één van de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursusmodules in de PE-week krijgt u als deelnemer 10% korting op de totale cursusprijs.

Op vrijdag 3 november wordt een borrel georganiseerd, die toegankelijk is voor alle deelnemers en alle leden van de DCAA. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 18:00 uur.

Print Friendly, PDF & Email

Gegevens

Datum:
3 november
Tijd:
13:00 - 18:00
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, ,