Laden bijeenkomsten
Als vervolg op de Permanente Educatie Weken van vorige jaren in het Caribisch gebied organiseert Novak Opleidingen eind oktober en begin november 2023 weer de PE-week op Curaçao, speciaal voor AA’s en RA’s en hun directe collega’s. Door de geringe groepsgrootte en de kennis en inbreng van de lokale economie is deze PE-week geschikt om ook met elkaar van gedachten te wisselen over de specifieke elementen van de beroepsuitoefening op Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en de BES-eilanden. De PE-week zal plaatsvinden in week 44 van 2023, van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november. Het programma is toegankelijk voor AA’s, RA’s, fiscalisten, voor trainees en aankomende
accountants/fiscalisten.

Duurzaamheidsdag (6+2)
Deze cursus is geschikt voor alle accountants.

Omschrijving
Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat accountants in 2023 minimaal 8 uur aandacht besteden aan duurzaamheid. Met deze cursus kunt u in één keer aan deze verplichting voldoen. Een belangrijk onderwerp binnen duurzaamheid is Environmental, Social & Governance (ESG). Vrij vertaald gaat dit over de factor natuur, de factor mens en als laatste de factor goed bestuur.

Wilt u een cursus volgen met zowel aandacht voor de basis (kennis) als voor de toepassing van onderdelen daarvan, dan is deze interactieve cursus geschikt voor u. Met een groep deelnemers geeft u gedurende effectief 6 uur invulling aan de onderdelen “Basis”, het kennisgerichte deel van “Onthouden & Begrijpen” en aan “Toepassen en Analyseren” van duurzaamheid. De kern hierbij is: “Hoe is duurzaamheid op het werk en het werkveld vantoepassing en hoe wordt dit vervolgens in de praktijk gebracht”. Het betreft een fysieke bijeenkomst van 6 uur. Om aan de verplichting van 8 uur te kunnen voldoen, besteedt u ten minste 2 uur aan onderwerpen uit de “Kijk-, Lees- en Luisterlijst” dieaan u vooraf wordt verstrekt.

Doel
Een invulling van de volgende leerdoelen wordt bereikt:
• Het maatschappelijke vraagstuk – inclusief actuele ontwikkelingen daarin – rondom duurzaamheid en ESG kunt u duiden
• U leert invulling te geven voor de cliënten en de accountantseenheid aan het maatschappelijk vraagstuk rondom duurzaamheid en ESG en de ontwikkelingen daarin
• U doet kennis op over duurzaamheids-/ESG-verslaggeving, om deze op een praktische wijze te kunnen vertalen voor de eigen opdrachten
• U krijgt handvatten die u kunt gebruiken bij het verkrijgen van (reguliere) verantwoordingsinformatie door de cliënten en dit uit te breiden met duurzaamheids-/ESG-informatie
• U krijgt kennis en inzicht om de brug te slaan tussen duurzaamheids-/ESGverantwoording enerzijds en organisatiedoelen en -activiteiten anderzijds
• U krijgt handvatten voor het duiden van de gevolgen voor de accountantseenheid/uw organisatie, waar onder het fungeren als aanspreekpunt voor collega’s en organisatie in het kader van duurzaamheid

Onderwerpen
In de cursus wordt aandacht geschonken aan belangrijke aspecten uit de theorie en de toepassing daarvan. Wij beginnen met algemene kennis over duurzaamheid. Daarna wordt het wet- en regelgevend kader besproken. Vervolgens wordt praktisch gerichte kennis over en ervaring met risicoanalyse en materialiteitsanalyse besproken en opgedaan. In de cursus zijn daarnaast ook korte opdrachten voor u als deelnemer opgenomen om op die wijze direct de kennis toe te passen. Als laatste gaan wij in op duurzaamheid in de accountantseenheid, waarbij wij gezamenlijk inventariseren waar accountants in 2023 ondernemers bij kunnen (en soms ook: moeten) ondersteunen. De kern van het toepassingsgerichte deel is een doorlopende centrale casus waarin verschillende elementen vanuit de theorie gedoseerd zijn opgenomen. Delen van deze casus
worden tussen de theorie door behandeld. Daarnaast kunnen ook andere cases dan de centrale casus besproken worden.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een algemeen gedeelte met een inleiding en bespreking van de aanpak.
2. Een inventarisatie van wat voor u in dit thema actueel is.
3. Belangrijke invloeden op duurzaamheid en ESG vanuit internationaal – ook IFRS -, Europees en nationaal perspectief.
4. Aandacht voor (de positie van) uw cliënten/organisatie met als onderwerpen
• De 3×3 Duurzaamheidsbeoordeling
• Duurzaam Energie Besparen
• Dubbele Materialiteit
• Optionele hulpmiddelen voor de praktijk, te weten
– PESTLE-analyse
– De keten en risicoanalyse: due diligence
– De keten en risicoanalyse: risicochecker
– (basis) Financiële aspecten in vogelvlucht
– (basis) Aanzet tot geïntegreerde rapportering
5. Aandacht voor (de positie van) de accountantseenheid. Waarmee kunt (moet) u aan de slag en welke diensten worden er aangeboden, wat kan het transitieproces inhouden, welke rollen er zijn en hoe kunnen die rollen worden ingevuld
6. Afsluiting met terugkoppeling op de eerdere inventarisatie en een korte reflectie op de leerdoelen.

Docent
Drs. Sytze de Swart RA AA

Tijd en locatie
Maandag 30 oktober van 09.00 uur tot 16.30 uur in het Avila Beach Hotel in Willemstad.

Cursusprijs
€ 475

Aantal PE-uren
8 (6+2)

Aanbod PE-week Korsou

Datum + Tijden + PE Onderwerp

  • 30 oktober 09.00-16.30 8 (6+2 uur) Verplicht onderwerp 2023: Duurzaamheidsdag
  • 31 oktober 08.30-12.45 (4 uur) Verplicht onderwerp 2023: Basis Duurzaamheid
  • 31 oktober 13.00-17.00 (4 uur) Externe Verslaggeving Dutch GAAP Actualiteiten
  • 1 en 2 november 09.00-16.30 (12 uur) Fiscaal onderwerp Fiscaal boetebeleid, formeel recht en de relatie met de VGBA en NVCOS
  • 3 november 08.30-12.45 (4 uur) Verplicht onderwerp 2023: Toepassingen Duurzaamheid: Aan het werk met Toepassingen
  • 3 november 13.00-18.00 (5 uur) Actualiteiten Regelgeving Accountancy

De locatie in Korsou is het Avila Hotel in Willemstad. Evenals in de vorige jaren zullen Hans de Bruijn RA AA en Drs. Sytze de Swart RA AA als kerndocenten optreden voor het programma.

Als deelnemer kunt u kiezen uit één van de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursusmodules in de PE-week krijgt u als deelnemer 10% korting op de totale cursusprijs.

Op vrijdag 3 november wordt een borrel georganiseerd, die toegankelijk is voor alle deelnemers en alle leden van de DCAA. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 18:00 uur.

Print Friendly, PDF & Email

Gegevens

Datum:
30 oktober
Tijd:
09:00 - 16:30
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, , , , , , ,