Laden bijeenkomsten
  • Dit evenement is voorbij.

PE-Week: Willemstad – Frauderisicofactoren in de praktijk

Date 4 november 2019 @ 09:30 - 17:00
Location Hotel Avila
Penstraat 130
Willemstad, Curaçao
+ Google Maps

Inhoud
Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren volgen, tenzij u in 2017 al aan de toen verplichte training heeft deelgenomen.

Deze praktisch opgezette training heeft ook doel om de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude. Dat geldt ook in de samenstellingspraktijk van 2019.

Doelstelling

De verplichte PE-training streeft de volgende vier doelstellingen na:
1. De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude;
2. Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren;
3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico’s en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving;
4. De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt.

Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Inhoud

De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties. Daarbij kunt u denken aan aandachtspunten uit de fiscale wetgeving, zoals omzetbelastingaangifte en – suppleties en de overwegingen bij het continueren van een opdracht als de cliënt geen aanpassingen wil doen die u noodzakelijk acht. Bij de cases wordt ook actief ingegaan op de gedragscomponent.

Onderwerpen in de training:

1. Introductie
2. Professioneel kritische instelling, in het bijzonder bij opdrachtaanvaarding en -continuering
3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
4. De aanpassingen in NV COS Standaard 4410 voor 2019 en de samenhang met fraude(risico)(factoren)
5. Detectie en preventie
a. Wat zijn frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude
b. Onderkennen van “rode vlaggen”
c. Overige wet- en regelgeving, met name op fiscaal terrein en de Wwft
6. Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt
7. Dilemma’s uit de praktijk, inclusief introductie van de NBA DilemmApp

Bestemd voor
Deze cursus is geschikt voor openbaar accountants die niet in 2017 hebben deelgenomen aan de toen verplichte training.

Cursusduur
1 dag

Datum en locatie
4 november 2019 – Willemstad

Tijd
09:30 – 17:00

Prijs€ 395,00 (leden) / € 395,00 (niet-leden)

Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Ethiek & Fraude

Bestemd voor:
Openbaar accountants, Overige financieel professionals

Niveau
Fundamental

PE: 6

Print Friendly, PDF & Email

Locatie

Hotel Avila
Penstraat 130
Willemstad, Curaçao
+ Google Maps
Telefoon
59994614317
Bekijk de site van Locatie