Recurring

Novak-Kriton opleiding: Continuïteit voor controlerend accountants (verplichte training 2021)

Inhoud: Weet welke verantwoordelijkheden en richtlijnen voor controlerend accountants van toepassing zijn bij een bedreiging van de continuïteitsveronderstelling. Doelgroep: Deze training is verplicht voor alle (openbare en interne) accountants en andere professionalniveaus die werkzaamheden verrichten voor de wettelijke en/of vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening. Deze training is een door […]

Lees meer

Novak-Kriton opleiding: Tips bij 4400N

Driebergen Hoofdstraat 41, Driebergen

Inhoud: De opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden komt geregeld voor. Een type opdracht waar veel mis kan gaan, maar die ook kansen biedt. Tijd voor tips 4400N. Doelgroep: Deze training richt zich op mkb-accountants die de kwaliteit van 4400N opdrachten willen vergroten en willen inspelen op kansen die […]

Lees meer

Novak-Kriton opleiding: Mkb-accountant als adviseur

Kriton Hoofdstraat 41, Driebergen-Rijsenburg

Inhoud: Een must voor iedere mkb-accountant die adviseert of dat meer wil doen. Doelgroep: Deze training richt zich op mkb-accountants als adviseur die regelmatig klantadviezen geven of die van plan zijn klanten te adviseren. Na het volgen van dit leertraject weet u onder meer: Welke typen advies zijn te onderkennen? Wat […]

Lees meer

Recurring

Novak opleiding 4-daags Praktijkprogramma Financiële Planning

Als accountant of fiscalist bent u de vertrouwenspersoon, waardoor klanten ook uw proactieve rol verwachten als het gaat om hun persoonlijke, financiële toekomst. Als Trusted Advisor wilt u uw klant helpen met hun toekomst, vanuit een gedegen inzicht en passend advies. In deze praktische 4-daagse leergang leert u niet alleen […]

Lees meer

Recurring

Novak opleiding 4-daags Praktijkprogramma Financiële Planning

Als accountant of fiscalist bent u de vertrouwenspersoon, waardoor klanten ook uw proactieve rol verwachten als het gaat om hun persoonlijke, financiële toekomst. Als Trusted Advisor wilt u uw klant helpen met hun toekomst, vanuit een gedegen inzicht en passend advies. In deze praktische 4-daagse leergang leert u niet alleen […]

Lees meer

Recurring

Novak opleiding: Continuïteit in de samenstellingspraktijk (verplicht onderwerp)

Hotel Van der Valk Vianen Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Omschrijving: In deze cursus wordt invulling gegeven aan het verplichte item in uw portfolio voor accountants werkzaamheden in de samenstellingspraktijk. De cursus is nog in ontwikkeling, in ieder geval zullen onderwerpen als gevolgen voor de verslaggeving en recente NBA publicaties over dit onderwerp behandeld worden. Tevens zullen relevante tuchtrechtuitspraken worden […]

Lees meer

Novak opleiding: VGBA / WWFT en NOCLAR

Van der Valk Vianen Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Doelstelling: Na afloop van de cursus begrijpt u het waarom van deze regels en hoe u deze moet toepassen. Inhoud: De rode draad ==> poortwachtersfunctie VGBA NV NOCLAR WWFT Richtsnoeren WWFT Praktijkcasussen Tuchtrechtuitspraken Aan de slag op uw kantoor! Docent: De heer Carel Verdiesen AA Prijs: Prijs: € 295,- Niet […]

Lees meer

Novak-Kriton opleiding: Prognoses in de mkb-praktijk

Kriton Hoofdstraat 41, Driebergen-Rijsenburg

Inhoud: Maak je als mkb-accountant geregeld prognoses voor je klant? En wilt u zich verdiepen in de hierbij behorende werkzaamheden en regelgeving? Volg dan deze training. Doelgroep: Deze training richt zich op mkb-accountants die geregeld prognoses opstellen voor de klant en derden zoals de financier. Resultaat: Na deze training bent u op […]

Lees meer

Novak-Kriton opleiding: Kritisch samenstellen

Kriton Hoofdstraat 41, Driebergen-Rijsenburg

Inhoud: Stap over de valkuilen van een samenstelopdracht en ga effectief te werk. Doelgroep: Deze training richt zich op alle professionalniveaus binnen een mkb-kantoor: van partner tot assistent-accountant die werkzaam zijn in de samenstelpraktijk. Resultaat: Na deze training weet u of u de opdracht kunt aanvaarden of continueren. U krijgt […]

Lees meer

Recurring

Novak-Kriton opleiding: Continuïteit voor controlerend accountants (verplichte training 2021)

Inhoud: De wet- en regelgeving rondom (dis)continuïteit en verwante onderwerpen; De beoordeling van de (dis)continuïteit van een organisatie in het kader van de controle van de jaarrekening; Het onderkennen van (mogelijke) gevolgen van diverse factoren op de continuïteit van een organisatie; Het verbeteren van de vaardigheden met betrekking tot professionele […]

Lees meer

Recurring

Novak-Kriton opleiding: Continuïteit voor controlerend accountants (verplichte training 2021)

Inhoud: Weet welke verantwoordelijkheden en richtlijnen voor controlerend accountants van toepassing zijn bij een bedreiging van de continuïteitsveronderstelling. Doelgroep: Deze training is verplicht voor alle (openbare en interne) accountants en andere professionalniveaus die werkzaamheden verrichten voor de wettelijke en/of vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening. Deze training is een door […]

Lees meer

Recurring

Novak opleiding 4-daags Praktijkprogramma Financiële Planning

Als accountant of fiscalist bent u de vertrouwenspersoon, waardoor klanten ook uw proactieve rol verwachten als het gaat om hun persoonlijke, financiële toekomst. Als Trusted Advisor wilt u uw klant helpen met hun toekomst, vanuit een gedegen inzicht en passend advies. In deze praktische 4-daagse leergang leert u niet alleen […]

Lees meer

Novak-Kriton opleiding: Aanpak van adviesopdrachten

Kriton Hoofdstraat 41, Driebergen-Rijsenburg

Inhoud: Adviesopdrachten bieden veel toegevoegde waarde voor klanten. Mooi dus om die uit te voeren. Helaas is vaak onduidelijk welke werkzaamheden u precies moet uitvoeren en hoe u deze moet rapporteren. Dat leren we u in deze praktijkgerichte training. Doelgroep: Deze training Aanpak van adviesopdrachten richt zich op mkb-accountants die […]

Lees meer

Recurring

Novak opleiding: Basiscursus Wwft voor assistenten en overige medewerkers

Hotel Van der Valk Vianen Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Omschrijving: Naast accountants en belastingadviseurs, dienen ook assistenten en overige medewerkers binnen het mkb-accountantskantoor kennis te hebben van de Wwft. Hierbij mag rekening worden gehouden met de specifieke uitoefening van taken van de medewerker en met de risico’s, aard en omvang van het kantoor. Doelgroep: assistenten en overige medewerkers van […]

Lees meer

Recurring

Novak opleiding 4-daags Praktijkprogramma Financiële Planning

Als accountant of fiscalist bent u de vertrouwenspersoon, waardoor klanten ook uw proactieve rol verwachten als het gaat om hun persoonlijke, financiële toekomst. Als Trusted Advisor wilt u uw klant helpen met hun toekomst, vanuit een gedegen inzicht en passend advies. In deze praktische 4-daagse leergang leert u niet alleen […]

Lees meer

Novak opleiding: Actualiteiten Verslaggeving

Hotel Van der Valk Houten Hoofdveste 25, Houten

Externe verslaggeving is de kern van de rol van de accountant. Kennis hiervan is noodzakelijk voor een goede beroepsuitoefening. In deze cursus komen verschillende onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de jaarrekening van het MKB. Doelstelling: Het doel van deze cursus is de accountant een update van verslaggevingskennis aan te […]

Lees meer

Novak opleiding: Strategische keuzes voor mkb-accountantskantoren in Coronatijden

Van der Valk Utrecht Winthontlaan 4-6, Utrecht

Omschrijving: Cursus voor MKB-accountants die wensen na te denken over de huidige strategie van het kantoor. Welke kansen liggen er en hoe ga je praktisch om met vernieuwende verdienmodellen voor je klant. Doelstelling: Na afloop van deze cursus is de mkb-accountant op de hoogte van veranderende marktomstandigheden en de wijze […]

Lees meer

Novak opleiding: Standaard 4410

Van der Valk Vianen Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Omschrijving: De Samenstellingsopdracht (4410) (inclusief casuïstiek) en Risicogericht samenstellen (inclusief casuïstiek) Doelstelling: Na afloop van de cursus bent u in staat de samenstellingsopdracht volgens de standaard uit te voeren en het dossier op orde te hebben. Inhoud: Wat is samenstellen De administratieve aanpak De risicogerichte aanpak Significante aangelegenheden De bedrijfsbeschrijving […]

Lees meer