NBA Opleiding: Beleggen en de fiscus

Hotel de Heerlickheijd in Ermelo Staringlaan 1, Ermelo

De fiscale aspecten van beleggen staan weer volop in de belangstelling. In 2017 is de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast - voor veel beleggers verhoogd - en dat maakt het interessant om na te gaan of een ‘boxhop’ fiscaal voordeel kan opleveren. Een belegger kan het rendement op zijn beleggingen […]

Lees meer

NBA Opleiding: Praktijkdag controlestandaarden – Up to date met 2 praktijkstandaarden

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4-6, Utrecht

De praktijkdag controlestandaarden start met een plenair deel waarin de hoofdlijnen van recente en aankomende wijzigingen in de controlestandaarden worden doorgesproken. Vervolgens kiest u twee onderwerpen naar eigen keuze; onderwerpen waarin u zich verder wilt bekwamen. Iedere parallelsessie wordt gefaciliteerd door een ervaren en inhoudsdeskundig collega die kennis en kunde […]

Lees meer

NBA Opleiding: Uitglijders; lessen uit het tuchtrecht – Rode vlaggen, frauderisico’s ontdekken en melden

Mercure Hotel Amersfoort Centre De Nieuwe Poort 20, Amersfoort

Bij deze interactieve cursus wordt casuïstiek besproken die bij de accountantskamer is behandeld. Dirk ter Harmsel gaat in op tuchtrechtspraak maar ook op straf- en bestuursrechtspraak. Daarbij worden niet alleen zaken geselecteerd waarin accountants een steek lieten vallen, ook uitspraken over zaken waarin de accountant het goed heeft gedaan komen […]

Lees meer

NBA Opleiding: De fiscale woon- en vestigingsplaats

Mercure Hotel Zwolle Hertsenbergweg 1, Zwolle

Tijdens deze cursus komt de bepaling van de woonplaats van natuurlijke personen en de vestigingsplaats van rechtspersonen aan bod. De woonplaats en de vestigingsplaats vormen het begin van belastingheffing in vele belastingwetten, zoals de Wet IB 2001, de Wet VpB 1969 en de Successiewet 1956. Deze problematiek lijkt op het […]

Lees meer

NBA Opleiding: Actualiteiten Externe Verslaggeving *VERNIEUWD*

Hotel Van der Valk Vianen Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Inhoud Ongeacht uw werkveld; sommige ontwikkelingen over externe verslaggeving zijn voor iedereen relevant. Daarom starten en eindigen we met deze onderwerpen plenair. Tijdens de twee parallalelsessies kiest u echter voor uw eigen werkveld of het onderwerp dat u het beste past. De verschillende sprekers behandelen praktische vraagstukken inzake recente wijzigingen […]

Lees meer

NBA Opleiding: Externe verslaggeving – vastgoed

Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch Burg Burgerslaan 50, Rosmalen

De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk.  Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van  waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening. Doelstelling U bent op de hoogte van huidige en toekomstige wet- en regelgeving van […]

Lees meer

NBA opleiding: Actualiteiten arbeidsrecht

Van der Valk Hotel Vianen

Tijdens dit jaarlijkse seminar wordt u bijgepraat over relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. Onder de deelnemers accountants die cliënten adviseren bij arbeidsrechtelijke kwesties, HRM- en salaris-adviseurs maar ook financials die zelf werkgever zijn. Voor hen is kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeidsrecht en de daarmee verband […]

Lees meer

NBA Opleiding: De VOF in de (fiscale) adviespraktijk

Postillion Hotel Dordrecht Rijksstraatweg 30, Dordrecht

In deze cursus komen alle fiscale aspecten van de personenvennootschap aan bod, waarbij vooral de VOF centraal staat. Aan de hand van een concrete modelakte voor een VOF wordt de hele levenscyclus van de VOF behandeld: aangaan van een VOF, inbreng, winstverdeling en beëindiging van de VOF met een verdeling […]

Lees meer

NBA opleiding: Actualiteiten regelgeving accountancy – gemengde praktijk

Hotel de Heerlickheijd in Ermelo Staringlaan 1, Ermelo

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2019 en die voor 2020 verwacht worden die met u worden besproken. Doelstelling De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de […]

Lees meer

NBA opleiding: Blockchains – Een revolutie in internal control?

Bilderberg Hotel De Keizerskroon Koningstraat 7, Apeldoorn

Tijdens deze cursus leert u meer over blockchains en de bijbehorende kansen en bedreigingen. Wij gaan we nader in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchain technologie en de consequenties daarvan voor internal control systemen van organisaties.

NBA Opleiding: Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de […]

Lees meer

NBA opleiding: Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

Hotel Van der Valk Vianen Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Sinds mei 2018 dient iedere organisatie te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afgelopen jaar hebben veel organisaties hard gewerkt om te voldoen aan de AVG. De AVG heeft ook impact op werkzaamheden van de samenstellende accountant. In deze interactieve bijeenkomst gaan we in op de impact voor samenstelwerkzaamheden. […]

Lees meer

NBA opleiding: Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

Van der Valk Hotel Vianen

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2019 en de verwachtingen voor 2020 die met u worden besproken. Doelstelling De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving […]

Lees meer

Regionale Nieuwjaarsbijeenkomst

Als onderdeel van ons beleidsplan wil de beroepsvereniging Novaa in 2020 nog meer aandacht geven aan belangenbehartiging en het verder ontwikkelen van de zeven kernkwaliteiten die de Accountant Adviseur in staat stellen om de vertrouwensadviseur voor het mkb te zijn en te blijven. De volgende data hebben wij vastgesteld: Donderdag 30 januari […]

Lees meer

Regionale Nieuwjaarsbijeenkomst

Als onderdeel van ons beleidsplan wil de beroepsvereniging Novaa in 2020 nog meer aandacht geven aan belangenbehartiging en het verder ontwikkelen van de zeven kernkwaliteiten die de Accountant Adviseur in staat stellen om de vertrouwensadviseur voor het mkb te zijn en te blijven. De volgende data hebben wij vastgesteld: Donderdag 30 januari […]

Lees meer

Novak opleiding Actualiteiten verslaggeving (VOL)

Hotel Van der Valk Houten Hoofdveste 25, Houten

Novak opleiding Actualiteiten verslaggeving Externe verslaggeving is de kern van de rol van de accountant. Kennis hiervan is noodzakelijk voor een goede beroepsuitoefening. In deze cursus komen verschillende onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de jaarrekening van het MKB. Doelstelling: Het doel van deze cursus is de accountant een update […]

Lees meer