Laden bijeenkomsten

bijeenkomsten Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

december 2019

Datum 2 december 2019 @ 14:00 - 20:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

One event on 3 december 2019 at 10:00

Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleiding: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb – Inclusief micro rechtspersonen en fiscale grondslagen (2 dagen)

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb als het gaat om jaarrekeningen. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen. Doelstelling Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2018 en 2019 en andere financiële overzichten. Met de Jaareditie 2018 is uw kennis geheel up-to-date. U…

Lees meer

Novak opleidingen: Updatesessie AVG voor mkb-accountants

3 december 2019 @ 09:30 - 12:30
Van der Valk hotel Amersfoort, Ruimtevaart 22
Amersfoort, 3824 MX
+ Google Maps

Ruim 1,5 jaar na de inwerkingtreding worstelen mkb-accountants nog steeds met het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderwerpen als het register van verwerkingsactiviteiten, privacy beleid, het informatiebeveiligingsbeleid, privacy statement, verwerkersovereenkomsten, de rol van de accountant onder de AVG, datalekken en evaluatie blijken lastige onderwerpen. Cursusomschrijving Heeft u de AVG nog niet volledig geïmplementeerd binnen uw kantoor, schrijf u dan in voor de Novak AVG updatesessie. Tijdens deze bijeenkomst praten wij u bij over de laatste stand van zaken…

Meer weten »
Datum 3 december 2019 @ 10:00 - 16:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

One event on 3 december 2019 at 10:00

Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleiding: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb – Inclusief micro rechtspersonen en fiscale grondslagen (2 dagen)

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb als het gaat om jaarrekeningen. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen. Doelstelling Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2018 en 2019 en andere financiële overzichten. Met de Jaareditie 2018 is uw kennis geheel up-to-date. U…

Lees meer
Datum 3 december 2019 @ 14:00 - 21:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

One event on 19 november 2019 at 14:00

One event on 3 december 2019 at 14:00

NBA Opleiding: Leergang financiële planning (3 dagen)

Centraal in deze driedaagse cursus staat de advisering inzake de privé van de client-ondernemer. Doelstelling Na afloop bent u onder meer in staat uw cliënten op hoofdlijnen te adviseren bij fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van bedrijfsopvolging, toekomstvoorzieningen, financieren en beleggen. Bestemd voor Mkb-accountants Inhoud Fiscale aspecten van financiële planning Partnerregeling Persoonsgebonden aftrek Verliesverrekening Belastbaar en besteedbaar inkomen Ontwikkeling vermogenspositie Beleggen Juridische aspecten van financiële planning Huwelijksgoederenregime Erfrecht/successierecht, vermogensoverdracht bij overlijden Schenken aan kinderen Toekomstvoorzieningen, pensioen, lijfrente Financieren…

Lees meer
Datum 4 december 2019 @ 14:00 - 21:00
Locatie Hotel de Heerlickheijd in Ermelo

NBA Opleiding: Beleggen en de fiscus

De fiscale aspecten van beleggen staan weer volop in de belangstelling. In 2017 is de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast – voor veel beleggers verhoogd – en dat maakt het interessant om na te gaan of een ‘boxhop’ fiscaal voordeel kan opleveren. Een belegger kan het rendement op zijn beleggingen soms fors verhogen door die onder te brengen in een spaarkas-BV, een fonds voor gemene rekening of een vrijgestelde beleggingsinstelling. Ook kan het beleggen als resultaat uit overige werkzaamheid een…

Lees meer
Datum 10 december 2019 @ 09:00 - 18:15
Locatie Van der Valk Hotel Utrecht

NBA Opleiding: Praktijkdag controlestandaarden – Up to date met 2 praktijkstandaarden

De praktijkdag controlestandaarden start met een plenair deel waarin de hoofdlijnen van recente en aankomende wijzigingen in de controlestandaarden worden doorgesproken. Vervolgens kiest u twee onderwerpen naar eigen keuze; onderwerpen waarin u zich verder wilt bekwamen. Iedere parallelsessie wordt gefaciliteerd door een ervaren en inhoudsdeskundig collega die kennis en kunde heeft van assurance, zowel binnen de openbare (mkb) praktijk alsook van de interne audit afdeling. De docent verzorgt een korte introductie waarna inzichten en ervaringen worden gedeeld. Theorie en praktijk…

Lees meer
Datum 10 december 2019 @ 14:00 - 18:30
Locatie Mercure Hotel Amersfoort Centre

NBA Opleiding: Uitglijders; lessen uit het tuchtrecht – Rode vlaggen, frauderisico’s ontdekken en melden

Bij deze interactieve cursus wordt casuïstiek besproken die bij de accountantskamer is behandeld. Dirk ter Harmsel gaat in op tuchtrechtspraak maar ook op straf- en bestuursrechtspraak. Daarbij worden niet alleen zaken geselecteerd waarin accountants een steek lieten vallen, ook uitspraken over zaken waarin de accountant het goed heeft gedaan komen aan de orde. Wat kunnen we leren van deze casussen? Wat zijn de gemeenschappelijke thema’s, kan het ons gebeuren, zijn de zaken representatief, wat waren de dilemma’s en wat zijn…

Lees meer
Datum 10 december 2019 @ 14:00 - 21:00
Locatie Mercure Hotel Zwolle

NBA Opleiding: De fiscale woon- en vestigingsplaats

Tijdens deze cursus komt de bepaling van de woonplaats van natuurlijke personen en de vestigingsplaats van rechtspersonen aan bod. De woonplaats en de vestigingsplaats vormen het begin van belastingheffing in vele belastingwetten, zoals de Wet IB 2001, de Wet VpB 1969 en de Successiewet 1956. Deze problematiek lijkt op het eerste gezicht betrekkelijk eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Bovendien zijn de risico’s groot. Daarom wordt ruime aandacht besteed aan de wettelijke regelingen, actuele rechtspraak, schema’s, checklists en praktijkvoorbeelden. Doelstelling…

Lees meer
Datum 11 december 2019 @ 13:30 - 20:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleiding: Actualiteiten Externe Verslaggeving *VERNIEUWD*

Inhoud Ongeacht uw werkveld; sommige ontwikkelingen over externe verslaggeving zijn voor iedereen relevant. Daarom starten en eindigen we met deze onderwerpen plenair. Tijdens de twee parallalelsessies kiest u echter voor uw eigen werkveld of het onderwerp dat u het beste past. De verschillende sprekers behandelen praktische vraagstukken inzake recente wijzigingen en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van NL GAAP specifiek voor uw werkveld (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving). Ongeacht of u werkzaam bent binnen…

Lees meer
Datum 11 december 2019 @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel-Restaurant ‘s-Hertogenbosch

NBA Opleiding: Externe verslaggeving – vastgoed

De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk.  Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van  waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening. Doelstelling U bent op de hoogte van huidige en toekomstige wet- en regelgeving van vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf. Bestemd voor Mkb-accountants. Inhoud Presentatie, waardering en toelichting van: Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Voorraden en onderhanden werken Onderhanden projecten Financiële vaste…

Lees meer

de Dag van de mkb-accountant 2019

12 december 2019 @ 10:00 - 17:30
MeetingDistrict Nieuwegein, Blokhoeve 2
Nieuwegein, 3438 LC Nederland
+ Google Maps

  Dag van de mkb-accountant 2019: over trots, ondernemerschap en vaktechniek Op 12 december 2019 organiseert Novaa (voorheen Vereniging Novak) opnieuw de Dag van de mkb-accountant. Mkb-accountants en topsprekers zoals bestsellerauteur en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar, staatssecretaris van Financiën Menno Snel, sociaal psycholoog Kim Jansen en oprichter van ONL voor ondernemers Hans Biesheuvel ontmoeten elkaar tijdens een dagvullend programma dat volledig in het teken staat van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en de nodige dosis vaktechniek. Naast een inspirerend plenair programma kunt u deze dag deelnemen aan verschillende deelsessies rondom de thema’s vakkennis, klantkennis en zelfkennis. Het…

Meer weten »
Datum 12 december 2019 @ 14:00 - 20:00

NBA opleiding: Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens dit jaarlijkse seminar wordt u bijgepraat over relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. Onder de deelnemers accountants die cliënten adviseren bij arbeidsrechtelijke kwesties, HRM- en salaris-adviseurs maar ook financials die zelf werkgever zijn. Voor hen is kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeidsrecht en de daarmee verband houdende fiscale ontwikkelingen van groot belang. Caroline van Gent praat u bij aan de hand van herkenbare casuïstiek. Doelstelling U vergaart praktische kennis over recente ontwikkelingen op het gebied van…

Lees meer
Datum 16 december 2019 @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleiding: De VOF in de (fiscale) adviespraktijk

In deze cursus komen alle fiscale aspecten van de personenvennootschap aan bod, waarbij vooral de VOF centraal staat. Aan de hand van een concrete modelakte voor een VOF wordt de hele levenscyclus van de VOF behandeld: aangaan van een VOF, inbreng, winstverdeling en beëindiging van de VOF met een verdeling en overname. Doelstelling U krijgt een helder beeld van alle fiscale aspecten van een personenvennootschap. Ook ontvangt u een aantal praktische tools waarmee u aan de slag kunt, zoals: Word-modellen…

Lees meer
Datum 17 december 2019 @ 14:00 - 20:00
Locatie Hotel de Heerlickheijd in Ermelo

NBA opleiding: Actualiteiten regelgeving accountancy – gemengde praktijk

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2019 en die voor 2020 verwacht worden die met u worden besproken. Doelstelling De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2019 en de verwachtingen voor 2020 op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep. Bestemd…

Lees meer
Datum 17 december 2019 @ 15:00
Locatie Bilderberg Hotel De Keizerskroon

NBA opleiding: Blockchains – Een revolutie in internal control?

Tijdens deze cursus leert u meer over blockchains en de bijbehorende kansen en bedreigingen. Wij gaan we nader in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchain technologie en de consequenties daarvan voor internal control systemen van organisaties.

Lees meer
Datum 18 december 2019 @ 14:00 - 20:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleiding: Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere – gerelateerde – voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het om de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied. De kennis die u heeft (opgedaan) kunt u…

Lees meer
Datum 19 december 2019 @ 14:00 - 20:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA opleiding: Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

Sinds mei 2018 dient iedere organisatie te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afgelopen jaar hebben veel organisaties hard gewerkt om te voldoen aan de AVG. De AVG heeft ook impact op werkzaamheden van de samenstellende accountant. In deze interactieve bijeenkomst gaan we in op de impact voor samenstelwerkzaamheden. Eerst wordt de AVG algemeen besproken met daarbij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Vervolgens wordt ingegaan op vragen als, wat mag u nog opnemen in het dossier, op welke…

Lees meer
Datum 19 december 2019 @ 14:00 - 20:00

NBA opleiding: Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2019 en de verwachtingen voor 2020 die met u worden besproken. Doelstelling De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2019 – en de verwachtingen voor 2020 – op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.…

Lees meer

januari 2020

Datum 30 januari @ 15:30 - 18:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

One event on 11 februari 2020 at 15:30

Regionale Nieuwjaarsbijeenkomst

Als onderdeel van ons beleidsplan wil de beroepsvereniging Novaa in 2020 nog meer aandacht geven aan belangenbehartiging en het verder ontwikkelen van de zeven kernkwaliteiten die de Accountant Adviseur in staat stellen om de vertrouwensadviseur voor het mkb te zijn en te blijven. De volgende data hebben wij vastgesteld: Donderdag 30 januari 2020 Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven | Cursuscode: 111444 Dinsdag 11 februari 2020 Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn | Cursuscode:…

Lees meer

februari 2020

Datum 11 februari @ 15:30 - 18:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

One event on 11 februari 2020 at 15:30

Regionale Nieuwjaarsbijeenkomst

Als onderdeel van ons beleidsplan wil de beroepsvereniging Novaa in 2020 nog meer aandacht geven aan belangenbehartiging en het verder ontwikkelen van de zeven kernkwaliteiten die de Accountant Adviseur in staat stellen om de vertrouwensadviseur voor het mkb te zijn en te blijven. De volgende data hebben wij vastgesteld: Donderdag 30 januari 2020 Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven | Cursuscode: 111444 Dinsdag 11 februari 2020 Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn | Cursuscode:…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen