Home » Pensioenregeling

Pensioenregeling

Novak heeft een open mantelovereenkomst met Brand New Day. Deze overeenkomst voorziet in een collectieve pensioenregeling voor elk gewenst budget. Vanaf nu kan ieder lid van Novak profiteren van de voordelen van een collectief pensioen van Brand New Day.

Bij de totstandkoming van de mantelovereenkomst is Akkermans & Partners nauw betrokken.

Deze pensioenmantel is voor u als lid van Novak interessant:

  • als u een pensioenregeling bij het Pensioenfonds voor de Accountancy hebt (dit pensioenfonds is 1 juli 2017 gestopt);
  • omdat uw pensioenregeling per 2018 toch aangepast moet worden aan de nieuwe pensioenleeftijd van 68 jaar;
  • als uw contract met uw huidige verzekeraar afloopt (vergeet in ieder geval niet om tijdig op te zeggen!);
  • als u wilt overstappen van middelloon naar beschikbare premie;
  • als u nog geen pensioenregeling hebt voor uw werknemers.
Neem voor meer informatie over de mantelovereenkomst en de speciale overstapservice van Brand New Day contact op met Guus Ham via T 06-51186741/g.ham@novak.nl of met Rob Rietveld van Brand New Day via T 020-7585370/collectief@brandnewday.nl.