Post Tagged with: "aanmerkelijk belang"

NBA opleiding: Aanmerkelijk belang – kansen en valkuilen

De heffingsgrondslag in de inkomstenbelasting bij aanmerkelijk belang (ab) is een lastige materie waar adviseurs vaak wel enigszins kennis van hebben, maar toch veelal onvoldoende om er actief in te kunnen adviseren met het oogmerk om belastingheffing te kunnen besparen. Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij belangrijke aspecten als […]

Lees meer

NBA opleiding: Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV – de vennootschapsbelasting – is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijk-belangheffing in box 2. De ab-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar […]

Lees meer