Laden bijeenkomsten

bijeenkomsten Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

december 2018

Datum 17 december @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Kennis aangiften inkomstenbelasting

Deze cursus behandelt de meest voorkomende vragen die bij de aangifte inkomstenbelasting van ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders worden gesteld. Aan de orde komen vragen over wetgeving, attentiepunten, actuele rechtspraak en praktijkvoorbeelden. Doelstelling Aan het eind van de cursus kunt u een aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder efficiënt en correct invullen. U kunt aandachtspunten signaleren en de klant adviesvragen stellen. U bent op de hoogte van alle actualiteiten. Inhoud Box 1: winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden, ter…

Lees meer
Datum 17 december @ 16:00 - 19:30
Locatie Hotel Van der Valk Houten

NBA Opleidingen: Laat je niet in de luren leggen 2.0

Deze cursus maakt u bewust van de invloeden van de moderne werkomgeving op het brein en uw denken, en laat zien hoe u de voordelen van moderne technologie kunt benutten zonder de nadelen. In deze cursus zijn wetenschappelijke inzichten in het brein en in het denken praktisch vertaald naar uw werkomgeving. Tal van sprekende voorbeelden illustreren wat er gebeurt als ‘ons brein van het pad afraakt’. Compleet met tests om inzicht te krijgen hoe kwetsbaar u daarin bent. Oefeningen om…

Lees meer
Datum 18 december @ 13:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Cijferanalyse

Uit kwaliteitsonderzoeken blijkt dat aan uitgevoerde cijferanalyses soms meer bewijskracht wordt ontleend, dan gerechtvaardigd is. Cijferanalyse kan een effectief controlemiddel zijn. Op voorwaarde dat deze analyse in de juiste fase van het controleproces wordt ingezet en voldoende rekening wordt gehouden met de inherente beperkingen van de gekozen vorm van analyse. Initiële cijferanalyse, gegevensgerichte cijferanalyse en afsluitende cijferanalyse kennen ieder hun eigen bewijskracht. Bij gegevensgerichte cijferanalyses moet de accountant, volgens voornoemde onderzoeken, meer aandacht schenken aan o.a.: bepalen van de verwachting…

Lees meer
Datum 18 december @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Praktische verslaggeving: Voorzieningen & schulden

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Doelstelling Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden…

Lees meer
Datum 18 december @ 14:00 - 21:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis: arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding; managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en); rekening-courantovereenkomst tussen de…

Lees meer
Datum 19 december @ 13:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants (driedaagse cursus)

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten. U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop werkt u gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel. Onderwerpen Deze driedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2013, 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van…

Lees meer
Datum 19 december @ 15:30 - 20:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleidingen: Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk

De wet- en regelgeving voor de samenstellings- en adviespraktijk is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere Í gerelateerde Í voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het niet om assurance-opdrachten, maar specifiek om opdrachten binnen de samenstel- en adviespraktijk. De kennis die u heeft (opgedaan) kunt u met een online zelftoets…

Lees meer

maart 2019

Datum 19 maart 2019 @ 09:30 - 16:00

Ondernemen met frisse wind: ‘En bestemming vooruit!’

Een vierdaagse training voor ondernemers die krachtig willen stilstaan bij hun vooruitgang en die van hun onderneming. Voor wie Deze training is geschikt voor ondernemers uit verschillende vakgebieden. Zij hebben niet altijd een copiloot om hun werk aan te delegeren en doorgaans geen tijd voor een helikopterview, simpelweg omdat het werk door moet gaan. Wat biedt de training De deelnemers krijgen zicht op de kracht achter hun ondernemerschap, waarmee ze realistische vervolgstappen kunnen formuleren om weer met volle kracht vooruit te kunnen. In een ondernemende leeromgeving…

Lees meer

september 2019

Datum 12 september 2019 @ 09:30 - 16:00

Ondernemen met frisse wind: ‘En bestemming vooruit!’

Een vierdaagse training voor ondernemers die krachtig willen stilstaan bij hun vooruitgang en die van hun onderneming. Voor wie Deze training is geschikt voor ondernemers uit verschillende vakgebieden. Zij hebben niet altijd een copiloot om hun werk aan te delegeren en doorgaans geen tijd voor een helikopterview, simpelweg omdat het werk door moet gaan. Wat biedt de training De deelnemers krijgen zicht op de kracht achter hun ondernemerschap, waarmee ze realistische vervolgstappen kunnen formuleren om weer met volle kracht vooruit te kunnen. In een ondernemende leeromgeving…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen