Laden bijeenkomsten
Zoek bijeenkomsten

Evenementen weergave navigatie

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

juni 2018
Datum 19 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving: vastgoed

De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening. Resultaat: u bent op de hoogte van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving van vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf. Onderwerpen Presentatie, waardering en toelichting van: Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Voorraden en onderhanden werken Onderhanden projecten Financiële vaste activa (onroerend…

Lees meer
Datum 19 juni @ 15:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Risico-analyse en jaarrekeningcontrole

Het tijdig en goed onderkennen, alsmede inschatten van risico’s zijn een kritische succesfactor voor de uitvoering van jaarrekeningcontroles. Standaard 315 ‘Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving’ betreft een belangrijk deel van de hierop betrekking hebbende regelgeving. Daarnaast bevatten ook andere standaarden uit de NV COS vereisten die hierop betrekking hebben. De betreffende regelgeving en vereisten vormen dan ook een relevant onderdeel van de planningsfase van iedere…

Lees meer
Datum 20 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Actualiteiten uit de insolventiepraktijk

Drie opeenvolgende recessies en disruptie in uiteenlopende bedrijfstakken houden de gemoederen in het mkb flink bezig. Tienduizenden mkb-ondernemingen verkeren in financiële moeilijkheden en zien overleven als voornaamste corebusiness. Maar worden de juiste maatregelen genomen om het tij te keren? De ervaring leert dat als de ondernemer zelf geen plan heeft, hij vroeg of laat wordt opgenomen in plannen van anderen. Met verlies van inkomen, zelfstandigheid of zelfs faillissement en aansprakelijkheid tot gevolg. Leer hoe u als bedrijfsadviseur de juiste diagnose…

Lees meer
Datum 25 juni @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis: arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding; managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en); rekening-courantovereenkomst tussen de…

Lees meer
Datum 28 juni @ 09:00 - 20:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Bedrijfsovername; Due diligence

Deze cursus geeft accountants die te maken hebben met fusies en/of overnames praktische handvaten ten aanzien van financiële, fiscale en juridische aspecten en due diligence vraagstukken. Na afloop van de cursus heeft u een goed overzicht van de werkzaamheden die u als accountant moet verrichten bij due diligence-opdrachten. Zowel vanuit het perspectief van vendor due diligence als buyer due diligence. U leert hoe u het dossier moet bijhouden en welke eisen worden gesteld aan de (advies)rapportage. Tijdens deze cursus doorloopt…

Lees meer
juli 2018
Datum 2 juli @ 13:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants (driedaagse cursus)

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten. U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop werkt u gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel. Onderwerpen Deze driedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2013, 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van…

Lees meer
Datum 3 juli @ 13:30 - 17:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Audit efficiency met statistische steekproeven

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en aan de andere kant maatschappelijke roep om hogere kwaliteit, dwingen auditors om met minder manuren een hogere kwaliteit te leveren. Het gebruik van steekproeven in de controle leidt tot snel inzicht in hoogte van risico’s of besparingen, waarbij omvang van de werkzaamheden relatief beperkt is en de uitkomsten objectief meetbaar. Aan het eind van de training heeft u een goed beeld waar het gebruik van steekproeven waarde toevoegt en heeft u…

Lees meer
september 2018
Datum 17 september @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Workshop NVKS Niet-Verlicht Regime

Een accountantseenheid of accountantsafdeling is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019. Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Niet-Verlicht Regime. Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare documenten van de NBA wordt…

Lees meer
Datum 18 september @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA opleidingen: Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden. Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV’s wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren…

Lees meer
Datum 20 september @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving van belasting in de praktijk

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf onderhevig aan vennootschapsbelasting moeten de afwijkingen tussen het commerciële en fiscale resultaat in de jaarrekening tot uiting brengen. Doelstelling In deze training komen de belastingen naar de winst in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer))voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden komen alle aspecten van belastingen in de…

Lees meer
Datum 26 september @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. Daarbij komt het hele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier aan de orde. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt aan de orde, maar vooral de techniek van de inbreng. Niet zal worden gekeken naar de inkomstenbelasting, maar ook naar de overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht en de omzetbelasting. U krijgt een helder beeld van het migratietraject…

Lees meer
oktober 2018
Datum 4 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Mercure Hotel Amsterdam West

NBA Opleidingen: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb (tweedaagse cursus)

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2015 en andere financiële – tussentijdse – overzichten. Met de Jaareditie 2015 is uw kennis geheel up-to-date, inclusief de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en…

Lees meer
Datum 4 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Het beperken van aansprakelijkheid

Niemand zit te wachten op een claim. Maar met de komst van allerlei wet- en regelgeving is die kans voor accountants wel toegenomen. Wat zijn gevolgen van huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor zowel u als voor uw kantoor? En welke impact hebben recente tuchtrechtuitspraken? Doelstelling Na afloop kent u de regels en de risico’s rond aansprakelijkheid. U weet risico’s in te schatten en weet wat u moet doen om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken. Inhoud Aan de hand…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 08:30 - 16:00
Locatie Carlton President Hotel Utrecht

NBA Opleidingen: Doorbraakdenken: anders kijken, denken en doen

Het is eigenlijk onthutsend simpel. Uw effectiviteit en dus succes wordt bepaald door de inhoud en grenzen van het eigen bewustzijn. Deze training is gericht op het oprekken van die grenzen, zo ver als mogelijk. Het gaat erom het eigen potentieel maximaal te benutten. Dan wint u aan effectiviteit, invloed, impact, balans, plezier, resultaat, authenticiteit, succes, … Wat is de grootste uitdaging voor uzelf? Wat is de grootste uitdaging in het team waarin u werkt? Wat wilt u veranderen en/of…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Winst uit onderneming in de Wet IB 2001

De honderdduizenden mkb-ondernemers (waaronder vele zzp’ers) hebben behoefte aan goede fiscale begeleiding. Niet alleen bij de start van de onderneming, maar ook tijdens het bestaan van de onderneming komen talloze fiscale vragen op. En dat geldt helemaal als de ondernemer zijn onderneming staakt, een samenwerkingsverband (VOF of maatschap) met anderen aangaat of misschien wel de BV in wil. Dan ontstaan fiscaal hersenkrakers. In deze cursus wordt u bijgeschoold op het terrein van de IB-ondernemer: alle relevante fiscale bepalingen worden stuk…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Praktische verslaggeving: Voorzieningen & schulden

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Doelstelling Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Mercure Hotel Amsterdam West

NBA Opleidingen: Rechtsvormkeuze

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief? Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is: wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter; wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer; welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde…

Lees meer
Datum 10 oktober @ 14:00 - 17:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleidingen: Workshop NVKS Niet-Verlicht Regime

Een accountantseenheid of accountantsafdeling is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019. Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Niet-Verlicht Regime. Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare documenten van de NBA wordt…

Lees meer
Datum 11 oktober @ 14:00 - 17:00
Locatie Mercure Hotel Amsterdam West

NBA Opleidingen: Workshop NVKS – Verlicht Regime

De kleine[re] accountantseenheid [en accountantsafdeling] is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen [NVKS] volgens het Verlichte Regime ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019. Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Verlicht Regime. Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare…

Lees meer
Datum 11 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Van der Valk Hotel Utrecht

NBA Opleidingen: Totaaladviseur van het mkb-(familie)bedrijf (driedaagse cursus)

Deze driedaagse training is gericht op adviseurs met de ambitie om de sparringpartner te zijn voor de bedrijfsfamilie als geheel en de leidende familieleden in het bijzonder. Doelstelling U versterkt uw competenties om de (leden van de) bedrijfsfamilie te begeleiden bij de verschillende transities m.b.t. familie, eigendom en bedrijf met als doel de positie van ‘trusted advisor’ in te nemen. Versterken van benodigde kennis, vaardigheden en houding om de vertrouwenspersoon van de bedrijfsfamilie te worden; Kennis vergroten over kenmerken en…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen