Laden bijeenkomsten

bijeenkomsten Search and Views Navigation

Zoek bijeenkomsten

Evenement Views Navigation

bijeenkomsten Search

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

oktober 2018

Datum 25 oktober @ 13:00 - 20:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleidingen: Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk een voldoende scoort bij een (her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA. Doelstelling U krijgt inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de…

Lees meer
Datum 29 oktober @ 15:00 - 20:00
Locatie Bilderberg Hotel De Keizerskroon

NBA Opleidingen: Blockchains

Het uitgangspunt van deze cursus is dat de gebruiker van informatie- en communicatietechnologie af en toe onder de motorkap van bepaalde technologieën moet kijken om de kansen en bedreigingen ervan te kunnen beoordelen. In deze cursus gaan we nader in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchain technologie en de consequenties daarvan voor internal control systemen van organisaties. Internal control behoort tot de aandachtsgebieden van accountants en andere financieel professionals. De traditionele opvattingen over internal control leggen sterk de nadruk…

Lees meer
Datum 30 oktober @ 15:00 - 20:00
Locatie Carlton President Hotel Utrecht

NBA Opleidingen: Loonadministratie voor accountants

Voor het goed laten draaien van een payroll is veel kennis nodig. Accountants laten dit dan ook meestal graag aan gespecialiseerde loonadministrateurs over. Maar de accountant is wel (mede)verantwoordelijk voor de juiste payrollverwerking. Fouten op dit vlak kunnen tot grote problemen leiden. Maar het laten liggen van kansen is minstens zo schadelijk. Kortom: hoe is en blijft de accountant hier in control? Het doel van deze cursus is accountants en andere financiële professionals meer inzicht en kennis te verschaffen in…

Lees meer
Datum 30 oktober @ 15:00 - 20:30
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: NVCOS 2400: beoordeling van financiële overzichten

Voor de beoordeling van financiële overzichten past u als accountant standaard 2400 toe. Deze gewijzigde standaard is sinds boekjaar 2014 van toepassing en kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, materialiteit en cijferanalyses. In deze cursus staan we stil bij deze wijzigingen maar krijgt de standaard in zijn geheel aandacht. Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze assurance opdrachten uitvoert? Doelstelling U wordt geïnformeerd over de belangrijke aandachtspunten en de relatie van de…

Lees meer
Datum 31 oktober @ 10:00 - 19:00
Locatie EXPO Hoevelaken

ICT Accountancy Jaarcongres 2018

Op woensdag 31 oktober 2018 organiseren GBNED en Novak voor het 17e jaar op rij het ICT Accountancy Jaarcongres. Dit jaar met als thema ‘real-time accountancy’. De ontvangst is vanaf 10.30 uur met koffie en thee en bezoek aan de informatiemarkt. Het programma is als volgt samengesteld (onder voorbehoud): 11.00 uur Inleiding door de dagvoorzitter Guus Ham van Novak. 11.05 uur ICT-gerelateerde zaken vernieuwingsplan NBA De NBA geeft een toelichting over de stand van zaken van haar vernieuwingsplan in relatie…

Lees meer

november 2018

Datum 1 november @ 16:30 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Regiosessie Belastingplan 2019

Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn. Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2019 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op nieuwe fiscale wetgeving? Doelstelling Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf…

Lees meer
Datum 5 november @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Beleggen en de fiscus

De fiscale aspecten van beleggen staan weer volop in de belangstelling. Per 1 januari 2017 wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast – voor veel beleggers verhoogd – en dat maakt het interessant om na te gaan of een ‘boxhop’ fiscaal voordeel kan opleveren. Een belegger kan het rendement op zijn beleggingen soms fors verhogen door die onder te brengen in een spaarkas-BV, een fonds voor gemene rekening of een vrijgestelde beleggingsinstelling. Ook kan het beleggen als resultaat uit overige…

Lees meer
Datum 5 november @ 15:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Bouw en fiscus

Ondernemers in de bouwsector hebben te maken met bijzondere fiscale regelingen die alleen voor deze sector gelden. Zo zijn er voor de bouwsector niet alleen bijzondere regels op het gebied van afschrijvingen, aansprakelijkheid, verleggingsregelingen, maar ook ten aanzien van samenloopvrijstellingen, koop-aannemingsovereenkomsten en dergelijke. Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van deze bijzonderheden. De specifieke regelingen worden behandeld niet allen op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook de loonbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Werkt u bij of adviseert u…

Lees meer
Datum 5 november @ 16:30 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Deventer

NBA Opleidingen: Regiosessie Belastingplan 2019

Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn. Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2019 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op nieuwe fiscale wetgeving? Doelstelling Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf…

Lees meer
Datum 6 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Leergang financiële planning (driedaagse cursus)

Centraal in deze driedaagse cursus staat de advisering inzake de privé financiën van de client-ondernemer. Doelstelling Na afloop bent u onder meer in staat uw cliënten op hoofdlijnen te adviseren bij fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van bedrijfsopvolging, toekomstvoorzieningen, financieren en beleggen. Inhoud   Fiscale aspecten van financiële planning Partnerregeling Persoonsgebonden aftrek Verliesverrekening Belastbaar en besteedbaar inkomen Ontwikkeling vermogenspositie Beleggen Juridische aspecten van financiële planning Huwelijksgoederenregime Erfrecht/successierecht, vermogensoverdracht bij overlijden Schenken aan kinderen Toekomstvoorzieningen, pensioen, lijfrente Financieren Eigen…

Lees meer
Datum 7 november @ 09:00 - 20:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Bedrijfsovername; Due Diligence

Ervaren collega’s uit de overname praktijk bespreken met u de financiële, fiscale en juridische aspecten van due diligence-vraagstukken. Uw relatie of organisatie verwacht immer dat u succesvol begeleidt bij de overname van een onderneming. Uiteraard behoort het due diligence onderzoek, de rapportage en overige specifieke due diligence vraagstukken tot uw takenpakket. Tijdens deze cursus doorloopt u due diligence van opdrachtaanvaarding tot en met afronding van de werkzaamheden. U bekijkt het onderwerp niet alleen integraal, ook bekijkt u het zowel vanuit…

Lees meer
Datum 8 november @ 13:30 - 17:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Audit efficiency met statistische steekproeven

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en de maatschappelijke roep om hogere kwaliteit aan de andere kant, dwingen auditors om zo efficiënt mogelijk een hogere kwaliteit te leveren. Het gebruik van steekproeven in de controle leidt snel tot inzicht in de hoogte van risico’s en besparingen in het controle werk. Een werkwijze waarvan de uitkomsten objectief meetbaar zijn. Doelstelling Aan het eind van de training heeft u een goed beeld wanneer steekproeven waarde toevoegen. Ook krijgt u kennis…

Lees meer
Datum 8 november @ 16:30 - 21:00
Locatie Novotel Breda

NBA Opleidingen: Regiosessie Belastingplan 2019

Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn. Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2019 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op nieuwe fiscale wetgeving? Doelstelling Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf…

Lees meer
Datum 9 november @ 09:30 - 17:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen

De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goed koopmansgebruik. De wetgever heeft namelijk niet dwingend één bepaalde methode van winstberekening voorgeschreven, de ondernemer kan – binnen de grenzen van het goed koopmansgebruik én de wet – een eigen stelsel van winstberekening kiezen. De ondernemer kan winst nemen of uitstellen tot een fiscaal gunstig tijdstip. In deze cursus krijgt u volop mogelijkheden aangereikt om de realisatie van fiscale winst naar uw hand te zetten. Met het tijdstip van winstneming,…

Lees meer
Datum 9 november @ 13:00 - 17:30
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Seminar btw-actualiteiten

Met dit seminar bent u in één dag weer helemaal bij als het gaat om actuele btw-kwesties in de mkb-praktijk. Denk aan praktische zaken als het beperken van risico’s en mogelijkheden voor ondernemers om btw te besparen. De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit en worden daarom kort voor aanvang van de cursus vastgesteld. CURSUSCODE: 227802 DOCENT: mr. Carola van Vilsteren, zelfstandig fiscaal adviseur en docent met name op het gebied van btw PE-UREN: 4 PRIJS (NBA-)LEDEN: € 230,00 PRIJS NIET-LEDEN:…

Lees meer
Datum 12 november @ 09:30 - 11:30
Locatie Fletcher Hotel-Restaurant ‘s-Hertogenbosch

Novak Opleidingen: Voorlichtingsbijeenkomst NV NOCLAR

De Nadere voorschriften NOCLAR (NV NOCLAR) gelden voor iedere accountant per 1 januari aanstaande. NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations oftewel het niet naleven van wet- en regelgeving. Deze Nadere voorschriften schrijven voor wat u als accountant moet doen als bij uw eigen organisatie of cliënt wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, mogelijk niet wordt nageleefd of dreigt niet te worden nageleefd. Deze Nadere voorschriften zijn hiermee een uitwerking van een aantal fundamentele beginselen uit de VGBA.…

Lees meer
Datum 12 november @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Rechtsvormkeuze

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief? Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is: wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter; wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer; welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde…

Lees meer
Datum 13 november @ 09:00 - 16:30
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Dag van de BV

In één dag wordt u meegenomen in de juridische, fiscale en accountancy-aspecten van de BV. De sprekers informeren u over nieuwe wet- en/regelgeving en delen hun leerervaringen uit de praktijk met u. De dag is verder aangevuld met aandachtspunten uit de praktijk. Dit alles vanuit het bewezen concept van een multidisciplinaire benadering vanuit de invalshoeken: civiel juridisch – accountancy – fiscaal. Vooral het spanningsveld van deze drie disciplines komt aan bod: kan alles wat fiscaal wenselijk is juridisch ook wel…

Lees meer
Datum 13 november @ 09:30 - 21:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Governance bij familiebedrijven en bedrijfsfamilie

Ondernemen is, volgens het boekje, het organiseren van arbeid en kapitaal met het doel producten te maken en/of diensten te verlenen. Bij familiebedrijven is sprake van een extra dimensie: de betrokkenheid van de familie. Daardoor is soms een meer integrale benadering nodig, een extern adviseur die vanuit het helikopterperspectief naar de onderneming kijkt, iemand die onafhankelijk een oordeel geeft. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met externe adviseurs beter presteren. Doelstelling In deze masterclass wordt stilgestaan bij bestuursinstrumenten, zoals een familiestatuut…

Lees meer
Datum 13 november @ 16:30 - 21:00
Locatie Van der Valk Hotel Assen

NBA Opleidingen: Regiosessie Belastingplan 2019

Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn. Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2019 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op nieuwe fiscale wetgeving? Doelstelling Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen