Laden bijeenkomsten
Zoek bijeenkomsten

Evenementen weergave navigatie

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

september 2018
Datum 18 september @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA opleidingen: Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden. Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV’s wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren…

Lees meer
Datum 19 september @ 15:30 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk

De wet- en regelgeving voor de samenstellings- en adviespraktijk is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere Í gerelateerde Í voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het niet om assurance-opdrachten, maar specifiek om opdrachten binnen de samenstel- en adviespraktijk. De kennis die u heeft (opgedaan) kunt u met een online zelftoets…

Lees meer
Datum 26 september @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. Daarbij komt het hele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier aan de orde. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt aan de orde, maar vooral de techniek van de inbreng. Niet zal worden gekeken naar de inkomstenbelasting, maar ook naar de overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht en de omzetbelasting. U krijgt een helder beeld van het migratietraject…

Lees meer
oktober 2018
Datum 4 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Mercure Hotel Amsterdam West

NBA Opleidingen: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb (tweedaagse cursus)

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2015 en andere financiële – tussentijdse – overzichten. Met de Jaareditie 2015 is uw kennis geheel up-to-date, inclusief de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en…

Lees meer
Datum 4 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Het beperken van aansprakelijkheid

Niemand zit te wachten op een claim. Maar met de komst van allerlei wet- en regelgeving is die kans voor accountants wel toegenomen. Wat zijn gevolgen van huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor zowel u als voor uw kantoor? En welke impact hebben recente tuchtrechtuitspraken? Doelstelling Na afloop kent u de regels en de risico’s rond aansprakelijkheid. U weet risico’s in te schatten en weet wat u moet doen om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken. Inhoud Aan de hand…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 08:30 - 16:00
Locatie Carlton President Hotel Utrecht

NBA Opleidingen: Doorbraakdenken: anders kijken, denken en doen

Het is eigenlijk onthutsend simpel. Uw effectiviteit en dus succes wordt bepaald door de inhoud en grenzen van het eigen bewustzijn. Deze training is gericht op het oprekken van die grenzen, zo ver als mogelijk. Het gaat erom het eigen potentieel maximaal te benutten. Dan wint u aan effectiviteit, invloed, impact, balans, plezier, resultaat, authenticiteit, succes, … Wat is de grootste uitdaging voor uzelf? Wat is de grootste uitdaging in het team waarin u werkt? Wat wilt u veranderen en/of…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Winst uit onderneming in de Wet IB 2001

De honderdduizenden mkb-ondernemers (waaronder vele zzp’ers) hebben behoefte aan goede fiscale begeleiding. Niet alleen bij de start van de onderneming, maar ook tijdens het bestaan van de onderneming komen talloze fiscale vragen op. En dat geldt helemaal als de ondernemer zijn onderneming staakt, een samenwerkingsverband (VOF of maatschap) met anderen aangaat of misschien wel de BV in wil. Dan ontstaan fiscaal hersenkrakers. In deze cursus wordt u bijgeschoold op het terrein van de IB-ondernemer: alle relevante fiscale bepalingen worden stuk…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Praktische verslaggeving: Voorzieningen & schulden

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Doelstelling Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden…

Lees meer
Datum 9 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Mercure Hotel Amsterdam West

NBA Opleidingen: Rechtsvormkeuze

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief? Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is: wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter; wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer; welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde…

Lees meer
Datum 10 oktober @ 14:00 - 17:00
Locatie Novotel Eindhoven

NBA Opleidingen: Workshop NVKS Niet-Verlicht Regime

Een accountantseenheid of accountantsafdeling is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019. Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Niet-Verlicht Regime. Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare documenten van de NBA wordt…

Lees meer
Datum 11 oktober @ 14:00 - 17:00
Locatie Mercure Hotel Amsterdam West

NBA Opleidingen: Workshop NVKS – Verlicht Regime

De kleine[re] accountantseenheid [en accountantsafdeling] is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen [NVKS] volgens het Verlichte Regime ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019. Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Verlicht Regime. Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare…

Lees meer
Datum 11 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Van der Valk Hotel Utrecht

NBA Opleidingen: Totaaladviseur van het mkb-(familie)bedrijf (driedaagse cursus)

Deze driedaagse training is gericht op adviseurs met de ambitie om de sparringpartner te zijn voor de bedrijfsfamilie als geheel en de leidende familieleden in het bijzonder. Doelstelling U versterkt uw competenties om de (leden van de) bedrijfsfamilie te begeleiden bij de verschillende transities m.b.t. familie, eigendom en bedrijf met als doel de positie van ‘trusted advisor’ in te nemen. Versterken van benodigde kennis, vaardigheden en houding om de vertrouwenspersoon van de bedrijfsfamilie te worden; Kennis vergroten over kenmerken en…

Lees meer
Datum 11 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Aan de slag met het mkb-kantoor van de toekomst

Er wordt veel over geschreven: mkb-kantoren krijgen te maken met grote veranderingen. Disruptie ligt op de loer. Tegelijkertijd geven eigenaren van accountantskantoren aan dat ze drukker zijn dan ooit, maar wie naar de samenstelling van de omzet uit 2006 met die van 2016 vergelijkt ziet dat er nog maar weinig is veranderd. Veel kantooreigenaren vragen zich af of het wel het wel zo’n vaart zal lopen. Deze praktische training verschaft u inzicht en handvatten. Doelstelling Tijdens de training ‘Aan de…

Lees meer
Datum 11 oktober @ 16:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Voorkom fouten in de jaarrekening

Fouten in jaarrekeningen staan tijdens dit seminar centraal. Leer van uw collega’s en voorkom dat uw jaarrekening middelpunt wordt van media aandacht de AFM. Henk Langendijk presenteert, op zijn herkenbare luchtige wijze, kleine en grotere ‘bloopers’ en geeft aan hoe deze fouten voorkomen kunnen worden. Doelstelling Doel van dit intensieve seminar is om te leren van fouten die anderen hebben gemaakt bij opstellen, samenstellen en/of controleren van jaarrekeningen en zo te voorkomen dat deze zich voordoen in uw jaarrekeningen. Inhoud…

Lees meer
Datum 15 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Terugkeer van BV naar IB

De voorkeur voor een BV-structuur kan door omstandigheden wijzigen in een voorkeur voor een alternatieve rechtsvorm, zoals een IB-onderneming, een eenmanszaak of een VOF of maatschap. Tijdens deze cursus worden de vijf mogelijke varianten voor een omzetting van een BV-structuur naar een IB-onderneming behandeld: ruisende terugkeer met liquidatie van de BV; verkoop van de onderneming uit de BV aan de DGA die vervolgens een eenmanszaak opstart waarbij de BV in takt blijft (bijv. vanwege aanwezige lijfrenteverplichtingen); verhuur van de onderneming…

Lees meer
Datum 16 oktober @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving voor kleine en micro-bv

De externe verslaggeving voor kleine BV’s is ingrijpend gewijzigd. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van de micro entiteit en de andere wijzigingen in BW 2 Titel 9 voor 2016 voor de kleine BV, zodat u de toepassing in de praktijk beheerst. Met behulp van voorbeelden van jaarrekeningen wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt. Na afloop van deze cursus kunt u aangeven welke gevolgen…

Lees meer
Datum 16 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: De fiscale positie van de DGA

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen? Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis: arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding; managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en); rekening-courantovereenkomst tussen de…

Lees meer
Datum 18 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Structuuroptimalisatie bij bv’s

Deze cursus gaat diep in op de wijze waarop een bv-structuur kan worden geoptimaliseerd zodat die structuur toekomstbestendig wordt. Deze optimalisatie is met name op een betere risicospreiding binnen de bv-structuur en het klaar maken van de structuur voor een latere verkoop van de onderneming dan wel het gereedmaken van de structuur voor een opvolging door kinderen van de DGA. De vijf fiscaal gefacilieerde mogelijkheden om te herstructureren binnen een bv-structuur komen aan bod: aandelenfusie, bedrijfsfusie, herstructurering binnen fiscale eenheid,…

Lees meer
Datum 24 oktober @ 14:00 - 21:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV – de vennootschaps-belasting – is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelang-heffing in box 2. De ab-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-heffing. De DGA kan voor zijn ‘beleggingen’ in de BV – bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn…

Lees meer
Datum 30 oktober @ 15:00 - 20:00
Locatie Carlton President Hotel Utrecht

NBA Opleidingen: Loonadministratie voor accountants

Voor het goed laten draaien van een payroll is veel kennis nodig. Accountants laten dit dan ook meestal graag aan gespecialiseerde loonadministrateurs over. Maar de accountant is wel (mede)verantwoordelijk voor de juiste payrollverwerking. Fouten op dit vlak kunnen tot grote problemen leiden. Maar het laten liggen van kansen is minstens zo schadelijk. Kortom: hoe is en blijft de accountant hier in control? Het doel van deze cursus is accountants en andere financiële professionals meer inzicht en kennis te verschaffen in…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen