Laden bijeenkomsten
Zoek bijeenkomsten

Evenementen weergave navigatie

Opleidingen

Op deze pagina vindt u onze evenementen, de cursussen van Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen.
Voor meer informatie over Novak-Opleidingen klik hier.

bijeenkomsten Lijst navigatie

april 2018
Datum 26 april @ 15:00 - 20:00
Locatie Van der Valk Hotel Utrecht

NBA Opleidingen: Bedrijfsovername; de juridische aspecten

Uw klant neemt een bedrijf over of staat zelf in de belangstelling. Financieel bent u in staat dat proces te begeleiden. Maar hoe zit het juridisch? Welke fases kent zo’n juridisch proces doorgaans, welke juridische documenten horen daarbij en wat zijn de valkuilen in die documenten? Maakt de soort koper uit? Welke eisen stelt private equity? Bij een bedrijfsovername zoekt u naast een goed (financieel) resultaat ook zekerheden; in deze cursus deelt een ervaren jurist zijn kennis en ervaring met…

Lees meer
mei 2018
Datum 2 mei @ 10:00 - 18:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: ISAE 3402 en ‘in control’ zijn

Veel organisaties hebben een deel van hun bedrijfsprocessen uitbesteed aan een serviceorganisatie. Denk aan salarisverwerking, IT, vermogensbeheer of crediteurenadministratie. Om zekerheid te verkrijgen dat de uitbestede diensten ook daadwerkelijk adequaat worden uitgevoerd kan ISAE 3402 als instrument worden ingezet. Belanghebbenden kunnen bijvoorbeeld het management van de uitbestedende partij (de klant) en de externe accountant zijn. Aan het effectief gebruik en inzet van ISAE 3402 kleven echter wel een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden raken niet alleen de gebruikers van dit instrument…

Lees meer
Datum 8 mei @ 15:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Bouw en fiscus

Ondernemers in de bouwsector hebben te maken met bijzondere fiscale regelingen die alleen voor deze sector gelden. Zo zijn er voor de bouwsector niet alleen bijzondere regels op het gebied van afschrijvingen, aansprakelijkheid, verleggingsregelingen, maar ook ten aanzien van samenloopvrijstellingen, koop-aannemingsovereenkomsten en dergelijke. Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van deze bijzonderheden. De specifieke regelingen worden behandeld niet allen op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook de loonbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Werkt u bij of adviseert u…

Lees meer
Datum 15 mei @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Bijzondere opdrachten binnen de controlepraktijk

Voor veel accountants is een bijzondere opdracht een aantrekkelijke opdracht. Het zijn ook opdrachten met een verhoog risico profiel. Dit komt omdat de regelgeving complex is, de belangen vaak groot en de ervaring van de accountant wellicht te beperkt. De wijze van rapporteren is aan regels gebonden en hoor- en wederhoor blijkt vaak essentieel. In de cursus worden aan de hand van casusposities de regelgeving behandeld en komen veel gemaakte fouten aan de orde. Wanneer is er sprake van asssurance…

Lees meer
Datum 22 mei @ 09:30 - 12:30
Locatie Mercure Hotel Zwolle

Novak Opleidingen: Basiscursus Novak Kwaliteitssysteem Zwolle

Bent u beginnend gebruiker van het Novak Kwaliteitssysteem en wilt u meer leren over de basisfunctionaliteiten in Scienta, het kantoorspecifiek maken, het verwerken van updates en het gebruik van het Novak Kwaliteitssysteem in de praktijk? Geef u dan op voor de ‘Basiscursus Novak Kwaliteitssysteem’. De ‘Basiscursus Novak Kwaliteitssysteem’ wordt op dinsdag 22 mei gehouden in Zwolle. Tijdens de basiscursus leert u om efficiënt te werken met het Novak Kwaliteitssysteem in Scienta, de basisfunctionaliteiten van de software op juiste wijze toe…

Lees meer
Datum 23 mei @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren

Bedrijfsmatig of in privé: dat onderscheid is van groot belang voor de belastingheffing over het exploitatieresultaat van vastgoed. De vastgoedexploitant heeft hierin geen vrije keus , de feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling, privé exploitatie. Zo kan een particuliere vastgoedbelegger (in box 3) toch kwalificeren als resultaatgenieter of ondernemer, waardoor hij in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken. De belastingwet maakt bovendien onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn…

Lees meer
Datum 23 mei @ 14:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. Daarbij komt het hele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier aan de orde. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt aan de orde, maar vooral de techniek van de inbreng. Niet zal worden gekeken naar de inkomstenbelasting, maar ook naar de overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht en de omzetbelasting. U krijgt een helder beeld van het migratietraject…

Lees meer
Datum 24 mei @ 10:00 - 17:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Professioneel-kritische instelling (tweedaagse cursus)

Accountants hebben te maken met kritiek ten aanzien van de mate en diepgang van de professioneel kritische instelling. De NBA heeft daarom in 2012 de ‘professioneel-kritische instelling’ als speerpunt benoemd. Versterking van de professioneel kritische instelling moet bijdragen aan een steviger invulling van de poortwachtersfunctie van accountants. Deze training was in 2012 verplicht voor alle openbare accountants. NBA Opleidingen biedt deze training nu nog exclusief aan voor trainees in de praktijkopleiding. De training heeft als doel uw bewustwording, uw begrip…

Lees meer
Datum 24 mei @ 13:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Cijferanalyse, voor een effectieve controle

Uit AFM-onderzoeken blijkt dat aan uitgevoerde cijferanalyses soms meer bewijskracht wordt ontleend, dan gerechtvaardigd is. Cijferanalyse kan een effectief controlemiddel zijn. Op voorwaarde dat deze analyse in de juiste fase van het controleproces wordt ingezet en voldoende rekening wordt gehouden met de inherente beperkingen van de gekozen vorm van analyse. Initiële cijferanalyse, gegevensgerichte cijferanalyse en afsluitende cijferanalyse kennen ieder hun eigen bewijskracht. Bij gegevensgerichte cijferanalyses mag de accountant, volgens het onderzoek, meer aandacht schenken aan: bepalen van de verwachting onderzoeken…

Lees meer
Datum 24 mei @ 14:00 - 21:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Beoordelen en financieren van vastgoed

Banken zijn voorzichtiger geworden in het financieren van commercieel vastgoed. Toch wordt er nog steeds vastgoed succesvol ontwikkeld, gebouwd, beheerd en verhuurd. Hoe vergroot u de kans dat een vastgoedobject succesvol gefinancierd wordt? Welke soorten vastgoed zijn in trek? Wat bepaalt de waarde nou eigenlijk van een vastgoedobject? Met welke risico’s dient rekening gehouden te worden en waar liggen de mogelijkheden? Gedurende deze praktische, ééndaagse training worden de kansen in de markt van commercieel vastgoed toegelicht en wordt nader ingegaan…

Lees meer
Datum 24 mei @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Dordrecht

NBA Opleidingen: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb (tweedaagse cursus)

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2015 en andere financiële – tussentijdse – overzichten. Met de Jaareditie 2015 is uw kennis geheel up-to-date, inclusief de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en…

Lees meer
Datum 28 mei @ 09:00 - 17:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Werkkapitaalbeheer en financiering

Adequate werkkapitaalbesturing leidt tot reductie van kosten én risico’s. Toch hebben veel bedrijven moeite met de beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Bovendien neemt wanbetaling onder debiteuren toe, scherpen crediteuren betalingstermijnen aan en zijn kredietinstellingen steeds minder bereid om werkkapitaal te financieren. Tijdens deze cursus krijgt u concrete handvatten voor een evenwichtige beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Zo kunt u de kosten van het werkkapitaal en de daarbij behorende financiële risico’s voor uw klanten terugdringen.…

Lees meer
Datum 28 mei @ 10:00 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Een belastingvrije bedrijfsopvolging én vermogensoverdracht

De belastingwet kent veel faciliteiten voor bedrijfsopvolging. De meeste staan in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Maar ook in de schenk- en erfbelasting bestaat een belangrijke tegemoetkoming: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De BOR biedt drie gunstregelingen: een vrijstelling van 100% tot (ruim) € 1 miljoen en 83% van het meerdere ondernemingsvermogens een gunstige waarderingsregel uitstel van betaling Door de BOR te combineren met de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (bij de overdracht van een eenmanszaak)- of de aanmerkelijk belangheffing (bij…

Lees meer
Datum 28 mei @ 14:00 - 20:00
Locatie Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer

NBA Opleidingen: De Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen

Het accountantskantoor is onderworpen aan afzonderlijke regelgeving ten opzichte van de regelgeving voor de accountant. Die regelgeving is (ingrijpend) gewijzigd voor de samenstelpraktijk met de komst van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), van toepassing vanaf 1 januari 2018. De Nadere voorschriften voor accountantskantoren (NVAK) zijn dan vervangen door de NVKS. Het resultaat: de accountant te informeren over de ontwikkelingen in de komende regelgeving voor het accountantskantoor om aanpassingen mogelijk te maken in de werksystematiek, het kantoorhandboek of de (bevoegdheids)structuur van…

Lees meer
Datum 29 mei @ 09:30 - 12:30
Locatie Fletcher Hotel-Restaurant Trivium

Novak Opleidingen: Basiscursus Novak Kwaliteitssysteem omgeving Breda

Bent u beginnend gebruiker van het Novak Kwaliteitssysteem en wilt u meer leren over de basisfunctionaliteiten in Scienta, het kantoorspecifiek maken, het verwerken van updates en het gebruik van het Novak Kwaliteitssysteem in de praktijk? Geef u dan op voor de ‘Basiscursus Novak Kwaliteitssysteem’. De ‘Basiscursus Novak Kwaliteitssysteem’ wordt op dinsdag 29 mei gehouden in Etten-Leur, in de omgeving van Breda. Tijdens de basiscursus leert u om efficiënt te werken met het Novak Kwaliteitssysteem in Scienta, de basisfunctionaliteiten van de…

Lees meer
Datum 30 mei @ 14:00 - 20:30
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Echtscheiding; de accountant

Ondernemers krijgen in geval van een echtscheiding te maken met vraagstukken als alimentatie, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en de pensioenverdeling. De berekening van die alimentatie, de draagkracht van de ondernemer in het bijzonder, vergt maatwerk. De waardering van het bedrijf kan, bij een huwelijk in gemeenschap, dan ook een grote rol spelen. Het huwelijksvermogensregime wijzigt met ingang van 2018. De accountant speelt een belangrijke rol om de financiële en fiscale gevolgen van de echtscheiding te toetsen. Niet iedere advocaat is…

Lees meer
Datum 30 mei @ 15:30 - 20:00
Locatie Drakenburg

NBA Opleidingen: Fraude en geheimen

Kennis is macht; door selectief informatie te delen kan men de controle over een (financiële) situatie vergroten. Fraudezaken worden dan ook gekenmerkt door het achterhouden van strafbare en gevoelige informatie. Welke randvoorwaarden faciliteren frauduleus gedrag, en hoe kan je de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Lange tijd leunden we vooral op hard controls. Inmiddels is duidelijk dat kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding minstens zo belangrijk is. De gedragsmatige aspecten van frauduleus handelen, geheimhouding, risicoperceptie en…

Lees meer
Datum 31 mei @ 09:30 - 21:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: De dga: alle fiscale ins & outs (tweedaagse cursus)

De directeur-grootaandeelhouder heeft een bijzondere fiscale positie: hij is ondernemer, aandeelhouder, werknemer, belegger en particulier´ in één persoon. Daardoor heeft de dga te maken met veel fiscale regelingen. Door wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten verandert zijn fiscale positie continu. Voorbeelden van recente veranderingen: tijdelijke verlaging van het aanmerkelijk-belangtarief van 25% naar 22% voor aanmerkelijkbelang-inkomen tot maximaal ° 250.000 consequenties van een verboden dividenduitkering aangekondigde versoepeling van de regels voor pensioen in eigen beheer beperking van de doelmatigheidsmarge en andere aanpassingen van…

Lees meer
Datum 31 mei @ 14:00 - 20:00
Locatie Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

NBA Opleidingen: Externe verslaggeving van belastingen in de praktijk

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf onderhevig aan vennootschapsbelasting moeten de afwijkingen tussen het commerciële en fiscale resultaat in de jaarrekening tot uiting brengen. In deze training komen de belastingen naar de winst in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer))voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden komen alle aspecten van belastingen in de jaarrekening…

Lees meer
Datum 31 mei @ 14:00 - 21:00
Locatie Hotel Van der Valk Vianen

NBA Opleidingen: Business-analyses in nieuw perspectief (tweedaagse cursus)

Het begrijpen van businessmodellen en daarover een mening kunnen vormen is in toenemende mate een cruciaal, onderscheidend vermogen van accountants. Juist dan wordt verder gegaan dan de gebruikelijke financiële analyses, die zonder diepgaand inzicht in het businessmodel steeds minder zeggen. Veelbelovende ondernemers en ondernemingen kiezen dan ook voor de accountant die in staat is de uitdagingen in hun business te begrijpen. Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een onderneming waarde creëert voor klanten. Bedrijven komen er in het huidige…

Lees meer
+ Exporteer Evenementen