Home » Belangen mkb-accountant

Belangen mkb-accountant

De vereniging Novaa (voorheen vereniging Novak) is een belangenbehartiger. Aangesloten AA’s en RA’s krijgen een stem richting de beroepsorganisatie en de politiek. De beroepsvereniging Novaa is dé belangenorganisatie voor de mkb-accountant in Nederland. De vereniging geeft aangesloten AA’s en RA’s werkzaam in de mkb-praktijk een stem richting de beroepsorganisatie en de politiek, zodat de wet- en regelgeving die wordt ontwikkeld voor de accountancy ook daadwerkelijk aansluit op de werkzaamheden van de mkb-accountant.

De beroepsvereniging behartigt de belangen van accountants door:

  • zich te mengen in de accountancy-discussies in diverse media;
  • te lobbyen bij de beroepsorganisatie en de politiek om de regeldruk beter te laten aansluiten op de mkb-praktijk van accountants;
  • aandacht te besteden aan onderne­merschap en het verbeteren van het imago en de identiteit van de mkb-accountant;
  • cursussen te ontwikkelen specifiek gericht op de persoonlijke ontwikke­ling van de mkb-accountant.

Accountants werkzaam in het mkb kunnen zich voor € 295* per jaar een individueel lidmaatschap aansluiten bij de vereniging Novaa. Zij krijgen daarvoor:

  • stemrecht en dus inspraak tijdens de algemene ledenvergadering van Novaa;
  • de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen op het gebied van regel­geving, kwaliteit, toetsing, onderwijs, ondernemerschap en imago, en positionering van de mkb-accountant in een werkgroep;
  • korting bij deelname aan de Dag van de mkb-accountant;
  • het Accountantsmagazine en de wekelijkse (digitale) nieuwsbrief van Novak;

De beroepsvereniging Novaa is een organisatie voor en door accountants. Het bestuur van de vereniging Novaa bestaat uit mkb-accountants, professionals die precies weten waar de mkb-accountant in het veld tegenaan loopt en waar deze behoefte aan heeft.

Klik hier om een persoonlijk Novaa lidmaatschap af te sluiten.

* geldend tarief voor 2022