Home » BELANGEN MKB-ACCOUNTANT

BELANGEN MKB-ACCOUNTANT

Novak is ook een belangenbehartiger. Aangesloten AA’s en RA’s krijgen een stem richting de beroepsorganisatie en de politiek. De beroepsvereniging Novak, opgericht op 7 april 2014, is dé belangenorganisatie voor de mkb-accountant in Nederland. De vereniging geeft aangesloten AA’s en RA’s werkzaam in de mkb-praktijk een stem richting de beroepsorganisatie en de politiek, zodat de wet- en regelgeving die wordt ontwikkeld voor de accountancy ook daadwerkelijk aansluit op de werkzaamheden van de mkb-accountant.

De beroepsvereniging behartigt de belangen van accountants door:

  • zich te mengen in de accountancy-discussies in diverse media;
  • te lobbyen bij de beroepsorganisatie en de politiek om de regeldruk beter te laten aansluiten op de mkb-praktijk van accountants;
  • aandacht te besteden aan onderne­merschap en het verbeteren van het imago en de identiteit van de mkb-accountant;
  • cursussen te ontwikkelen specifiek gericht op de persoonlijke ontwikke­ling van de mkb-accountant.

Accountants werkzaam in het mkb kunnen zich voor € 250* per jaar een individueel lidmaatschap aansluiten bij de vereniging Novak. Zij krijgen daarvoor:

  • stemrecht en dus inspraak tijdens de algemene ledenvergadering van Novak;
  • de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen op het gebied van regel­geving, kwaliteit, toetsing, onderwijs, ondernemerschap en imago, en positionering van de mkb-accountant in een werkgroep;
  • 4 PE-uren door deel te nemen aan een speciaal georganiseerd vaktechnisch evenement (geen extra kosten);
  • het Accountantsmagazine en de wekelijkse (digitale) nieuwsbrief van Novak;
  • kortingen oplopend tot 20 procent op cursussen van NBA Opleidingen.

De beroepsvereniging Novak is een organisatie voor en door accountants. Het bestuur van de vereniging Novak bestaat uit mkb-accountants, professionals die precies weten waar de mkb-accountant in het veld tegenaan loopt en waar deze behoefte aan heeft.

Sluit hier een persoonlijk lidmaatschap af.

* geldend tarief voor 2018