Home » PE-portfolio(tool)

PE-portfolio(tool)

NOVAK BIEDT IN SAMENWERKING MET KRITON COMPLETE ONLINE PE-TOOL DIE VOLDOET AAN EISEN NVPE 2019

Vanaf 2021 is de vernieuwde PE-regeling ingegaan. Geen 40 PE-punten meer, maar een persoonlijk PE-portfolio. Hierdoor gaat voor de individuele accountant het nodige veranderen. Waar eerst het kwantitatieve aspect dominant was, komt in de nieuwe systematiek de nadruk te liggen op het kwalitatieve aspect. Om deze overgang in goede banen te leiden en accountants in de dagelijkse praktijk te ontzorgen, bieden Novak en Kriton samen een online PE-tool aan.

ALLES-IN-ÉÉN-TOOL VOOR DE ACCOUNTANT
De online PE-tool is een web-oplossing waarin de individuele accountant zijn PE-portfolio kan bijhouden. Alle stappen die in de nieuwe PE-regeling gezet moeten worden, kunnen hierin en dus op één plek digitaal worden vastgelegd, opgeslagen en bewaard. Dit inclusief diploma’s en certificaten. Als de PE-tool compleet wordt doorlopen en goed wordt ingevuld, voldoet de accountant aan alle eisen vanuit de NVPE 2019.

VOOR ALLE SOORTEN TRAININGEN EN OPLEIDINGEN
De tool biedt alle ruimte om persoonlijke wensen en keuzen te maken. Mocht de accountant in de tool op basis van zijn functie en huidige en toekomstige werkzaamheden suggesties voor passende leerdoelen aangereikt willen krijgen dan is dat mogelijk. Ook zullen leeractiviteiten aangedragen worden die passen bij de gekozen leerdoelen. Denk hierbij aan cursussen over belangrijke ontwikkelingen binnen het beroep en in wet- en regelgeving, verplichte onderwerpen vanuit de NBA, zelfstudie en actuele maatschappelijke thema’s. Omdat de PE-tool opleidersonafhankelijk is, is er ruimte voor de eigen, ‘in company’ trainingen en opleidingen.

LICENTIE EN BESCHIKBAARHEID
De PE-tool wordt aangeboden per kalenderjaar tegen een jaarlicentie. De kosten zijn afhankelijk van het pakket.

U kunt direct aan de slag!

VOOR KLEINE EN GROTE KANTOREN
De PE-tool is geschikt voor zowel eenmanskantoren als grotere kantoren. In alle gevallen is het van belang dat een koppeling ontstaat tussen de doelen die op kantoorniveau worden gesteld en (leer)doelen op individueel niveau. Voor grotere kantoren zijn sturings-, monitorings- en compliance-mogelijkheden van belang om zo grip te houden op de processen, vakbekwaamheid en kwaliteit van het kantoor. Niet alleen accountants maar eventueel ook overige medewerkers zoals assistenten, fiscalisten en salarismedewerkers kunnen zo gemonitord worden op voortgang en ontwikkeling.

DE NOVAK PE-COACH
Novak kan mkb-accountantskantoren in de volle breedte ondersteunen door middel van de PE- coach. Denk aan ondersteuning bij het formuleren van leerdoelen, het kiezen van bijpassende activiteiten, het monitoren van de voortgang, meekijken met de vastlegging in het PE-portfolio, ondersteuning bij de jaarlijkse evaluatie en de PE-communicatie met de NBA. Ook is in individuele gevallen maatwerk mogelijk.

Martina Sarris ondersteunt kantoorleden van Novak op het gebied van vaktechnische vragen. Als accountant bij Novak beantwoordt zij via de servicedesk Novak DIRECT uiteenlopende vaktechnische vraagstukken. Ook voert zij de PE-coach gesprekken met leden.

Wilt u nader kennismaken met Martina Sarris? Martina is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150) of direct via: m.sarris@novak.nl.

VOOR ALLE DEVICES
De PE-tool is een onlinetool die op alle smartphones en desktopomgevingen gebruikt kan worden. Vanuit de ‘mobile first’ gedachte is de tool optimaal te gebruiken op een smartphone of tablet. Zowel pdf-, txt- als csv-bestanden kunnen ge- download worden. Op deze wijze kan het portfolio bij de NBA aangeleverd worden voor het geval dat de accountant in de steekproef valt.  Alle documentatie, zoals opleidingscertificaten, kan in de PE-tool worden vastgelegd en online bewaard worden. Ook de verplichte evaluatie aan het einde van het jaar kan digitaal worden opgeslagen. Indien gewenst kan een ingebouwde check of goedkeuring vanuit Novak worden verzorgd.