Home » Kantoorondersteuning

Kantoorondersteuning

Novak

Novak is stichting Novak, de serviceorganisatie die producten en diensten aan het mkb-accountantskantoor aanbiedt. De service- en de belangenorganisatie worden dagelijks ondersteund door de bureaumedewerkers van Novak.

Heeft u als lid een vaktechnische vraag of bent u op zoek naar kantoorondersteuning? Bel dan tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur) Novak DIRECT via 085-0220150 of maak gebruik van ons webformulier.

Voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het lidmaatschap, opleidingen en facturen) is het bureaukantoor te bereiken via
070-3524002. Voor vragen kunt u ook een e-mail sturen naar novak@novak.nl.

Dienstverlening voor leden

Bij Novak staat de ondersteuning van mkb-accountants bij kwaliteitsbeheersing centraal. Dit zowel op kantoor- als op opdrachtniveau. Dit doen we niet alleen met producten zoals het Novak Kwaliteitssysteem, dossiertemplates en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering maar ook met de dienstverlening van onze adviseurs. Als Novak-lid heeft u de beschikking over een gedegen team van adviseurs met elk hun eigen specialisme. De adviseurs ondersteunen u (vaktechnisch) op het gebied van:

 • dossiercheck: externe ogen en inbreng verhogen de kwaliteit van opdrachtendossiers. De ondersteuning is erop gericht om de kwaliteit van dossiers op het juiste niveau te krijgen. Lees meer over dossiercheck.
 • evaluatie NVKS: de verplichte jaarlijkse evaluatie vanuit de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). De adviseurs van Novak helpen u graag om tot een kwalitatieve evaluatie te komen op basis waarvan u verder kunt werken aan het kwaliteitsniveau binnen uw kantoor. Lees meer over evaluatie.
 • jaarrekeningcheck externe verslaggeving correct toepassen betreft een kernactiviteit van de accountant. Toch gaat de toepassing van de verslaggevingsregels nog regelmatig mis. De jaarrekeningcheck brengt onvolkomenheden aan het licht en helpt u bij het correct toepassen van de externe verslaggevingsregels. Lees meer over jaarrekeningcheck.
 • opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling: soms vrijwillig op basis van kantoorcriteria vanuit de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), soms verplicht vanuit wet- en regelgeving. De adviseurs van Novak voeren voor alle typen accountancy-opdrachten opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen uit. Lees meer over opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling.
 • opleidingen: ook voor vaktechnische opleidingen bent u bij Novak aan het juiste adres. Lees meer over opleidingen. 
 • PE-coaching: de Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) vragen u actief na te denken over uw leerdoelen, de wijze waar u deze denkt te realiseren en de evaluatie wat de inspanningen hebben opgeleverd. De adviseurs helpen u bij uw PE-portfolio. Lees meer over PE-coaching. 
 • pretoets: een goede voorbereiding leidt doorgaans tot een grotere kans op een voldoende bij de toetsing. Waar zitten bij u nog aandachtspunten op zowel kantoor- als opdrachtniveau om tot een voldoende bij toetsing te komen? De adviseurs leggen de vinger op de zere plek tijdens de pretoetsing. Lees meer over pretoetsing.
 • servicedesk Novak DIRECT: voor vakinhoudelijke of ondernemersvragen kunt u gebruik maken van onze servicedesk Novak DIRECT. Lees meer over Novak DIRECT. 
 • Speak up voor mkb-accountantskantoren’ Ontdek de unieke totaaloplossing om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders en de Wwft. Klik hier voor meer informatie. 
 • vaktechnische consultatie: de adviseurs als sparringpartner bij vaktechnische vraagstukken op zowel kantoor- als opdrachtniveau. Lees meer over vaktechnische consultatie. 
 • waarneming: continuïteit van de beroepsuitoefening ook bij uitval van de accountant voor langere tijd goed geregeld met waarneming bij Novak. Een verplichte kwaliteitsmaatregel vanuit de NVKS dat waarneming geborgd is. Lees meer over waarneming. 

Samenwerking Extendum

Novak en Extendum zijn beide een kennis- en adviescentrum voor mkb-accountantskantoren en hun klanten. Door de samenwerking kunnen de 1.000 bij Novak en Extendum aangesloten kantoren gebruikmaken van de netwerken en expertise van beide organisaties.

Beide ondersteunen mkb-accountantskantoren op het gebied van vaktechniek en kantoororganisatie, dit varieert van vaktechnische vragen tot en met juridische ondersteuning bij tuchtrechtzaken. Novak en Extendum maken gebruik van elkaars capaciteit en/of expertise, zodat dit ten goede komt aan het mkb-accountantskantoor. Dit op basis van preferred suppliership.