Home »

Waarom www.bpf-toets.nl voor adviseurs?

Bpf-toets.nl helpt bij het toetsen of uw klant bij de juiste pensioenuitvoerder is aangesloten. Of dit nu een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een pensioenfonds is. Bpf-toets.nl toetst onder andere of er een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) bestaat, of dat er vrijheid is om een eigen pensioenuitvoerder te kiezen. Het niet aansluiten bij een BPF terwijl er wel een verplichting bestaat kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor uw klant

Wat zijn de kosten?

Voor u als adviseur spreken we vooraf een tarief af per toets deze wordt lager naarmate u meer toetsen afneemt.
Bent u Novak-lid? Dan ontvangt u een mooie aanbieding. Wilt u hier meer over weten? Vul dan het: Aanvraag- en contactformulier voor Adviseurs in.

Hoe gaat u te werk?

Per aan te vragen toets heeft u de keuze om deze zelf in te vullen of het aan uw klant over te laten.
• U vult zelf de toets in en ontvangt een link van ons. Hier zijn de gegevens van u en uw bedrijf vooraf ingevuld. In de uiteindelijk rapportage worden uw gegevens ook vermeldt.
• U wilt de toets door uw klant in laten vullen. Aan u als adviseur is eerder een kortingscode verstrekt die u kan communiceren aan uw klant(en). Deze kan hij/zij dan invoeren bij het betaalscherm, waardoor er zichtbaar is dat de korting via uw bedrijf verkregen is.

Waarom www.bpf-toets.nl voor adviseurs?

Bpf-toets.nl helpt bij het toetsen of uw klant bij de juiste pensioenuitvoerder is aangesloten. Of dit nu een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een pensioenfonds is. Bpf-toets.nl toetst onder andere of er een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) bestaat, of dat er vrijheid is om een eigen pensioenuitvoerder te kiezen. Het niet aansluiten bij een BPF terwijl er wel een verplichting bestaat kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor uw klant

Hoe werkt www.bpf-toets.nl?

 1. Inventarisatie
  Een goede analyse kan alleen uitgevoerd worden wanneer we beschikken over volledige en juiste gegevens.
  De aanlevering van deze gegevens vindt volledig digitaal plaats: wel zo efficiënt.
 2. Opdrachtbevestiging en wijze van betaling
  We vragen u de opdracht te bevestigen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
  Indien u als adviseur de gegevens vult wordt na het geven van het akkoord de factuur, met het afgesproken bedrag direct naar het vooraf aangegeven e-mailadres gemaild.
 3. Analyse
  Slimme automatisering zorgt ervoor dat we de ontvangen gegevens efficiënt kunnen analyseren.
  Hier dient u of uw klant nog een aantal vragen te beantwoorden en bepaalde opgehaalde data te bevestigen.
 4. Controle
  Een gecertificeerd pensioenadviseur zal de analyse en de conclusie controleren.
 5. Rapportage
  We streven ernaar om vóór het einde van de eerstvolgende werkdag ons rapport klaar en gecontroleerd te hebben.
  De rapportage ontvangt u (of uw klant) vervolgens keurig in de mailbox.

BPF Toets

bpf-toets.nl is een activiteit van Kubus Fintech B.V.

Voor vragen of opmerkingen.

M: adviseur@bpf-toets.nl
T: 0888-777988