Home » CaseWare

CaseWare

Over CaseWare 

CaseWare is de specialist in accountancy software. De software kenmerkt zich door vakinhoud, gebruikersvriendelijkheid en optimale integratie met andere software. CaseWare is marktleider in Nederland met duizenden gebruikers in de accountancy en heeft modellen conform het Novak Kwaliteitshandboek. Meer weten? Kijk voor meer informatie op onze website of bel met 055-3681050.

Software-oplossingen voor accountancy en bedrijven

Van verantwoording achteraf naar grip op de hele financiële keten

Financiële verantwoordingsinformatie blijft in de toekomst zeker zo belangrijk als nu het geval is. Echter, de vorm verandert en de frequentie van het rapporteren gaat omhoog. De focus verschuift van verantwoording achteraf naar (near) realtime inzicht in de cijfers. Wie continu grip heeft op de bedrijfsdata kan beter forecasten. Dat leidt weer tot beter onderbouwde beslissingen voor de toekomst. Accountantskantoren die deze ontwikkeling doorzien en tijdig hierop inspringen, kunnen veel toegevoegde waarde bieden aan hun klanten.

Kern van de visie van CaseWare is dat CaseWare een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van data. Dit doet CaseWare door de extern (en intern) accountant te ondersteunen in zijn diverse rollen. Hiervoor heeft CaseWare standaardoplossingen ontwikkeld met premium content voor financiële modellen en elektronische dossiervorming.

Trusted delivery center 

CaseWare Nederland blijft als expert investeren in financiële verantwoordingsinformatie voor controle- en samensteloplossingen. Immers, accountantskantoren vervullen in de eerste plaats de rol van ‘trusted delivery center’. Verantwoordingsinformatie moet efficiënt en effectief tot stand komen. Er moet sprake zijn van herkenbare uniformiteit in de workflow en in het kwaliteitssysteem. Bovendien wordt door standaardisatie van software en (SBR) taxonomie de uitwisseling van informatie gemakkelijker en betrouwbaarder. Dit is de basis voor CaseWare Financials en de Novak Non Assurance oplossing voor de samenstelpraktijk.

Trusted information center 

Kijkend naar de toekomst eindigt de rol van de accountant daar niet. Moderne ondernemers beschouwen hun accountantskantoor ook steeds meer als een ‘trusted information center’. Immers, de mogelijkheden voor het analyseren van data nemen sterk toe. De vraag is hoe je deze effectief kunt ontsluiten en interpreteren.

De komst van CaseWare Cloud zorgt ervoor dat er een volledig samenwerkingsplatform is waar de financieel professional (intern en extern accountant) met zijn klant kan samenwerken, zowel voor verantwoordingsinformatie als ook voor zijn advieswerkzaamheden. Daarnaast zorgen nieuwe toepassingen in Cloud (mogelijkheden voor data-analyse, procesinformatie over alle dossiers) en document management (AuditCase) voor een verdere invulling van de adviesrol van de accountant en de optimalisering van de rol als deskundige.

Trusted advisor 

CaseWare Nederland ontwikkelt hier handzame en efficiënte analyse- en adviestools voor. Zodat de accountant als ‘trusted advisor’ zijn klant met relevante informatie kan bedienen.

Contactgegevens

CaseWare Nederland
Amersfoortseweg 15 F
7313 AB Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-3681050
E-mail: info@caseware.nl
Website: www.caseware.nl