Home » Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden

Collectieve inkomensverzekeringen van Nationale-Nederlanden    

Iedere organisatie maakt het wel eens mee: een werknemer die uitvalt door ziekte. Wil je als werkgever goed verzekerd zijn tegen de kosten van ziekteverzuim en hulp bij de wettelijke verplichtingen? Of wil je jouw werknemers beschermen voor een inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid? Kies dan voor de collectieve inkomensverzekeringen van Nationale-Nederlanden. We hebben veel ervaring met het verkorten en voorkomen van verzuim in jouw branche.

Verzuimkosten kunnen flink oplopen
De kosten voor een zieke werknemer kunnen oplopen van gemiddeld € 250,- tot € 300,- per dag. Deze kosten bevatten voor een belangrijk deel de loondoorbetaling, maar bijvoorbeeld ook kosten voor de verzuimbegeleiding en vervangend personeel. Met onze berekentool krijg je inzicht in de kosten van verzuim. Bereken direct

Waarvoor ben je bij ons verzekerd? En welke voordelen heb ik als Novak-lid?

Mkb verzuimverzekering

 • Vergoeding loondoorbetaling en interventiekosten
 • Stabiele premie bij hoog verzuim
 • Persoonlijke (re-integratie)begeleiding door specialisten

Voordeel voor Novak leden: korting op de module(s) Ziekteverzuim en Ziekteverzuim mkb uitgebreid

Preventiepakket

 • Hulp bij wettelijke verplichtingen
 • Mentale coaching en ondersteuning voor werknemers
 • Tot 80% vergoeding van preventieve behandelingen

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 • WGA Hiaat: deze verzekering biedt een aanvulling op de uitkering die je werknemer ontvangt uit de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
 • WIA Excedent: Met deze verzekering verzeker je een aanvulling op de uitkering die je werknemer ontvangt uit de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Voordeel voor Novak leden: een eigen tarief voor de WGA Hiaat verzekering en korting op onze WIA Excedent verzekering

Meer voordelen afgestemd op jouw branche
Naast korting en een eigen tarief zijn er een meer voordelen die zijn afgestemd op jouw branche:

 • Verhaalsrechtsbijstand is kosteloos meeverzekerd.
 • Werkgeverslasten zijn tot 25% mee te verzekeren.
 • Met het verzuimloket bespaar je op verzuimkosten van arbeidsongeschikte werknemer(s) door de begeleiding van specialisten die de zakelijke dienstverlening goed kennen. Dit wordt uitgevoerd door ArboNed.
 • Kies je voor de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid, onze meest uitgebreide oplossing? Dan krijg je onder andere meer premiestabiliteit doordat het effect van het eigen verzuim op de premie gemaximeerd is. Daarnaast vergoeden we interventies volledig als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.

Gebruikmaken van het ledenvoordeel?
Neem contact op met je verzekeringsadviseur. Meer informatie over onze collectieve inkomensverzekeringen? Bezoek dan onze website

Minder stress, minder verzuim. Onze support heb je. Stress zorgt voor steeds meer ziekteverzuim in het mkb. Wil je ziekteverzuim door stress aanpakken, maar weet je niet hoe? Met de mkb verzuim¬verzekering én het preventiepakket helpen we je ziekteverzuim te voorkomen. Samen boksen we het voor elkaar