Home » Novak HRM

Novak HRM

Novak HRM, een gezamelijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie, is een integrale module die kantoren ondersteunt bij alle HRM-aspecten.

Novak HRM vormt het knooppunt van alle HRM-gerelateerde dienstverlening van Novak, zoals Novakverzekeringen.nl (samenhangend met personeel) en cursussen (op personeelsgebied).

U kunt voor de ondersteuning denken aan de volgende vraagstukken:

 • Bent u in staat om jonge getalenteerde medewerkers aan te trekken en vervolgens te binden en te boeien?
 • Lukt het uw kantoor om medewerkers te ontwikkelen en gelijktijdig de kantoordoelen te realiseren?
 • Ziet u de adviesomzet al toenemen door de ontwikkeling van competenties bij de medewerkers?
 • Worden binnen uw kantoor zoveel als mogelijk kwesties opgelost voordat deze ‘juridiseren’?
 • Bent u klaar voor de steeds veranderende wet- en regelgeving?

Als u bovenstaande herkent en niet (volledig) positief kan beantwoorden, dan kan Novak u van dienst zijn.

Novak erkent de volgende HRM-deelgebieden:

 • werving en selectie;
 • arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenreglement en huishoudelijk reglement;
 • personeelsdossiers;
 • competentiemanagement en talentmanagement;
 • functioneren en beoordelen;
 • training, workshop en coaching;
 • beloningsmanagement;
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • verandermanagement en reorganisatie;
 • mediation;
 • outplacement, beëindiging en ontslag.

Het is mogelijk om een Novak HRM-scan aan te vragen. Deze scan geeft een goed beeld van uw kantoor en de mate waarin HRM binnen uw kantoor bijdraagt aan de doelen van uw organisatie.

Ook maken wij u graag attent op het Novak Kwaliteitssysteem module HRM in combinatie met HRM Exclusief.

Neem voor vragen contact op met drs. Wim Huurman, e-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl, telefoon: 079-3313747/06-20602740.