Home » Novak PE-tool

Novak PE-tool

Online-pe-tool voor het nieuwe pe-regime

Novak heeft in samenwerking met Kriton een PE-tool ontwikkeld om accountants te faciliteren bij het opstellen van hun pe-plan ‘nieuwe stijl’. De applicatie maakt het onder andere mogelijk om eenvoudig een pe-plan op te stellen.

Op basis van de werkzaamheden en gewenste ontwikkelingen kunnen er voorstellen worden gedaan voor leerdoelen maar leerdoelen kunnen ook zelf geformuleerd worden. Bij leerdoelen horen ook leeractiviteiten. Novak helpt graag met het kiezen van passende activiteiten maar u bent daarin vanzelfsprekend helemaal vrij.  De tool biedt meer mogelijkheden. Op kantoorniveau kunnen overzichten worden opgesteld van de gerealiseerde en voorgenomen pe-activiteiten van de accountants die binnen de tool zijn opgenomen.

(Grotere) accountantskantoren kunnen zelf ook leerdoelen toevoegen of suggesties doen voor leerdoelen die vanuit het strategisch beleid van het kantoor wenselijk worden geacht. Ook zijn er mogelijkheden voor maatwerk zoals een eigen look & feel van het accountantskantoor.

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden of heeft u een vraag?

Stuur een bericht aan g.ham@novak.nl