Home » PENTA

PENTA

U overweegt om financiële planning als dienst aan te bieden aan uw klanten of doet dit al een tijdje. In de praktijk blijkt het echter minder makkelijk dan u dacht. Het valt niet mee om financiële planning onder de aandacht van klanten te brengen en het adviesproces ervaart u wellicht als tijdrovend en ingewikkeld. Kortom; het is nog geen rendabele dienstverlening waar u blij van wordt.

Om u te ondersteunen kunt u gebruik maken van het PENTA Programma.

PENTA Programma

Om financiële planning als dienst succesvol te integreren in uw bestaande dienstverlening, passen we het PENTA Programma toe. Dit programma gaat uit van optimalisatie en/of implementatie op vijf kerngebieden:

  1. Organisatie
  2. Vaardigheden
  3. Kennis
  4. Tooling
  5. Winstgevendheid

SuccesScan (1 PE)

Om goed in kaart te brengen wat de situatie op het betreffende kantoor is, wat het huidige niveau is, wat het ambitieniveau is en wat een reëel haalbaar niveau is, wordt altijd gestart met de FP SuccesScan.

Deze Scan is cruciaal voor succes. Zonder SuccesScan én bespreking van de uitkomsten én een concreet plan, waar u de komende tijd aan werkt, wordt financiële planning geen winstgevende dienst voor accountants.

Drie service concepten; ZELF, SAMEN en DOOR

Als kantoor kiest u, in samenspraak met het PENTA-team, voor een passend service concept om financiële planning (FP) rendabel en succesvol te maken.

Deze service concepten zijn overigens niet statisch en kunnen ook dienen als een doorgroeimodel, bijvoorbeeld van SAMEN naar ZELF. Ook kunt u switchen naar DOOR als dat beter bij u past of u wegens omstandigheden daar (een periode) voor wilt kiezen. Op deze manier is het PENTA Programma altijd beschikbaar en uiterst flexibel om u en uw kantoor te ondersteunen bij het duurzaam succesvol en rendabel uitvoeren van financiële planning.

ZELF

U heeft de ambitie om FP geheel zelfstandig uit te voeren en uit de SuccesScan blijkt dat u op alle onderdelen van het PENTA model goed scoort. Na de startfase, waarin u een aantal trainingen volgt, bent u in staat om FP geheel ZELF uit te voeren op een succesvolle en rendabele manier.

SAMEN

U heeft de ambitie om te starten met FP en dit tot een succes te maken bij u op kantoor. Uit de SuccesScan blijkt dat u op verschillende onderdelen van het PENTA model, nog verbeteringen kunt maken en wellicht hulp nodig heeft u ambitieniveau te bereiken. Dan is SAMEN voor u een passend service concept.

DOOR

U gelooft in het belang en nut van financiële planning, maar kunt er de tijd niet voor vinden. Er is veel ander werk wat uw aandacht vraagt, terwijl u wel klanten heeft die gebaat zijn bij een financieel plan. Wat is er dan mooier dan dat u dit DOOR een expert kunt laten uitvoeren en er als kantoor ook nog marge op maakt.

Over PENTA

PENTA is opgericht door Thimo Rietveld, Ronald Sier en Anneke Janssen en is een samenwerkingsverband via hun respectievelijke ondernemingen PrivateWealthSupport, Smart Financial Planner en Custolutions.

Wilt u meer weten over wat PENTA voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan direct contact op met PENTA en mail naar: contact@pentaprogramma.nl of bel: 0299 – 646 929.

Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. Onze specialisten nemen dan contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar 085-0220150.