Home » Ontdek de unieke totaaloplossing om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders en de Wwft.

Ontdek de unieke totaaloplossing om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders en de Wwft.

Ontdek de unieke totaaloplossing om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders en de Wwft.

Voor u als accountantskantoor met personeel geldt de Wet bescherming klokkenluiders. Dit betekent dat uw kantoor een klokkenluidersregeling moet hebben. Deze regeling dient erin te voorzien dat melders van misstanden en integriteitsschendingen worden beschermt door middel van een veilige en effectieve (interne) meldprocedure. Dit betekent concreet dat:

 • er binnen uw kantoor sprake is van gericht beleid inclusief een heldere meldprocedure;
 • uw kantoor toegankelijke en anonieme meldkanalen (schriftelijk en telefonisch) heeft;
 • er binnen uw kantoor een vertrouwenspersoon is waar uw medewerkers toegang toe hebben;
 • er binnen uw kantoor een faciliteit is om ervoor te zorgen dat meldingen onafhankelijk worden beoordeeld, waarbij de privacy en anonimiteit van de melder worden beschermd.

Kunt u niet voldoen aan deze vereisten voor wat betreft de uitvoering van de meldingsregeling door bijvoorbeeld een beperkte omvang of ontbrekende expertise, maak dan eenvoudig gebruik van ‘SpeakUp voor mkb-accountantskantoren’. Hiermee voldoet u in een handomdraai direct aan alle vereisten.

De voordelen van SpeakUp voor mkb-accountantskantoren

 • Een compleet aanbod tegen zeer scherp abonnementstarief;
 • Best in class gecertificeerd en anoniem meldsysteem (incl. casemanagement);
 • Duidelijke meldprocedure die voldoet aan de eisen (Wet bescherming klokkenluiders, de AVG en de Wwft);
 • Gegevens worden beschermd op het hoogste beveiligingsniveau, (ISAE 3000 TYPE II gecertificeerd)
 • 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar in 70 talen (mondeling en schriftelijk);
 • Laagdrempelige en snelle instap;
 • Schaalbare oplossing;
 • Gecertificeerde dienstverlening bij de onafhankelijke ontvangst, beoordeling en het bespreken van een melding;
 • Ontvangstbevestiging en terugkoppeling aan melder binnen de wettelijke termijn is geborgd;
 • Altijd toegang tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon (per case is het 1e uur inbegrepen);
 • Compleet communicatiepakket voor onboarding en implementatie, inclusief voorlichting van de OR (indien van toepassing) en/of medewerkers.

Over Compliability

Compliability B.V. is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau en heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. We helpen bedrijven en organisaties beschermen tegen de impact van misstanden en integriteitsschendingen. Dat doen we door het borgen van een eerlijke en veilige werkomgeving en het ontwikkelen van een integriteitsbewuste cultuur.

Sinds 2004 biedt People Intouch via SpeakUp® een toonaangevend platform voor klokkenluiders, gericht op een laagdrempelige en anonieme dialoog.

Tarieven

U maakt op abonnementsbasis gebruik van SpeakUp voor mkb-accountantskantoren waarbij het tarief gebaseerd is op uw kantooromvang. Zie onderstaand het tarievenoverzicht.

Novak-leden ontvangen 20% korting op de abonnementskosten zoals opgenomen in onderstaand tarievenoverzicht.

Abonnement SpeakUp voor mkb-accountantskantoren

Omvang mkb-organisatie 2-10 medewerkers 11-25 medewerkers 26-50 medewerkers 51-100 medewerkers 101-150 medewerkers 151-250 medewerkers >250 medewerkers
Regulier jaartarief* € 750,- € 1.875,-

€ 3.750,- € 7.500,- € 11.250,- € 18.750,- Op aanvraag.
Kortingstarief per jaar voor Novak-leden* € 600,- € 1.500,- € 3.000,- € 6.000,- € 9.000,- € 15.000,- Op aanvraag.
Eigen systeem Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja

Met dit aanbod ontzorgen we compleet op het gebied van de Wbk en is inclusief;

1) SpeakUp-systeem;
2) Ontvangst, dialoog met melder, beoordeling/analyse en bespreken van de case;
3) Vertrouwenspersoon (1e uur per case inbegrepen) en;
4) Advies voor opvolging. Aanbod is exclusief tarieven voor opvolgend onderzoek en probleemoplossing (meerprijs en afzonderlijke opdracht).

*Tarieven zijn excl. BTW