Home » Ontdek de unieke totaaloplossing om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders en de Wwft.

Ontdek de unieke totaaloplossing om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders en de Wwft.

Voor u als accountantskantoor met personeel geldt de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Alle Wwft-plichtige instellingen moeten hieraan voldoen. Dit betekent dat uw kantoor een interne meldprocedure moet hebben die aan strenge(re) eisen is gebonden. Dat betekent concreet dat;

 • er binnen uw kantoor sprake moet zijn van gericht duidelijk integriteitsbeleid inclusief een heldere meldprocedure;
 • uw kantoor toegankelijke en anonieme meldkanalen moet inrichten (schriftelijk en telefonisch);
 • er binnen uw kantoor een vertrouwenspersoon is waar uw medewerkers onafhankelijk advies kunnen inwinnen;
 • er binnen uw kantoor - los van de vertrouwenspersoon - een meldpunt is om ervoor te zorgen dat meldingen onafhankelijk worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar;
 • de privacy en anonimiteit van de melder worden beschermd in een beveiligd register.

Het is belangrijk om dit goed te regelen omdat u anders aansprakelijk kan worden gesteld of u boetes kunt krijgen van de toezichthouder. Als u zelf niet eenvoudig kunt voldoen aan de vereisten die in de Wet worden gesteld - bijvoorbeeld een beperkte omvang van uw kantoor of door ontbrekende expertise -, kunt u eenvoudig gebruik maken van ‘SpeakUp Totaal voor mkb-accountantskantoren’. Hiermee voldoet u in een handomdraai direct aan alle vereisten en bent u volledig ontzorgd.

De voordelen van SpeakUp voor mkb-accountantskantoren

 • Het beleid en de interne procedure direct geregeld voor een zeer scherp abonnementstarief;
 • Uitvoering en eenvoudige implementatie van de klokkenluidersregeling volledig conform het eigen beleid en interne procedure (geen ontwikkel en implementatiekosten);
 • Compleet communicatiepakket voor onboarding, inclusief voorlichting van de OR en/of uw medewerkers;
 • Best in class gecertificeerd en anoniem meldsysteem met eigen meldkanaal;
 • Duidelijke meldprocedure die voldoet aan de eisen (Wet bescherming klokkenluiders, de AVG en de Wwft);
 • Gegevens worden beschermd op het hoogste beveiligingsniveau (ISAE 3000 TYPE II gecertificeerd);
 • 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar in 70 talen (mondeling en schriftelijk);
 • Ontvangstbevestiging en terugkoppeling aan melder binnen de wettelijke termijn is geborgd;
 • Gecertificeerde dienstverlening bij de onafhankelijke ontvangst, beoordeling en het bespreken van een melding (per melding 1e uur inbegrepen);
 • Altijd toegang tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon (per melding 1e uur inbegrepen).

Over Compliability

Compliability B.V. is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau dat accountantskantoren helpt voldoen aan Wet- en regelgeving. Met Speakup Totaal hebben zij een volledig gecertificeerde oplossing ontwikkeld voor melders die een zorg hebben en die via een beveiligd platform een laagdrempelige en anonieme dialoog kunnen voeren met onafhankelijke beoordelaars. Gevoelige gegevens van werkgevers worden maximaal beschermd en werkgevers krijgen onafhankelijk advies om gemelde problemen effectief en discreet op te lossen.

Meer informatie vind je op www.speakuptotaal.nl waar je ook een white paper kunt downloaden over de Wet bescherming klokkenluiders en een compleet overzicht van de eisen waaraan de verplichte interne meldregeling moet voldoen.

Tarieven

U maakt op abonnementsbasis gebruik van SpeakUp voor mkb-accountantskantoren waarbij het basistarief is gebaseerd op uw kantooromvang. Zie onderstaand het tarievenoverzicht.

Abonnement SpeakUp voor mkb-accountantskantoren

Omvang mkb-organisatie 2-10 medewerkers 11-50 medewerkers 51-250 medewerkers 251- 500 medewerkers >500 medewerkers
Kosten per jaar* € 599,- € 899,- € 1249,- € 1799,- Op aanvraag.

* Tarieven zijn exclusief BTW

Novak-aanbieding

Kantoren die via Novak een abonnement afsluiten, krijgen 10% korting op het uurtarief voor de opvolgende uren van de vertrouwenspersoon (€ 125,-)  en de onafhankelijke zaaksbehandelaar (€ 175,-). Deze aanbieding is geldig tot 1 juli 2024.