Home » Novak Verzekeringen

Novak Verzekeringen

Novak en Aon hebben voor u als mkb-accountant een aantrekkelijk verzekeringspakket samengesteld. Ook particulier te gebruiken door medewerkers en gezinsleden.

Door de sterke onderhandelingspositie en deskundigheid van Aon kunt u, als Novak-lid, profiteren van scherpe premies, uitstekende dekkingen en goede service.

Novak Verzekeringen biedt zakelijke verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid, rechtsbijstand, verkeer & vervoer en zorg & inkomen. Ook wordt via dit portaal een speciaal kantorenpakket aangeboden. De Novak-verzekeringen zijn afgestemd op de risico’s voor accountants. Het pakket biedt deelnemers concurrerende premies, gunstige voorwaarden en één aanspreekpunt.

Leden kunnen ook particuliere verzekeringen afsluiten: een collectieve zorgverzekering en een compleet pakket privéverzekeringen, genaamd ‘5 Sterren Zekerheid’. Ook medewerkers en gezinsleden kunnen hiervan gebruikmaken.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht op www.novakverzekeringen.nl.

U kunt voor vragen ook Novak DIRECT bellen op 085-0220150 of gebruik maken van ons webformulier.

COVID-19

COVID-19 houdt de gemoederen bezig en heeft intussen de hele wereld in zijn greep. Net zoals heel veel ondernemingen in Nederland zal dit ook onder onze leden een enorme impact hebben! Via deze weg willen wij jullie laten weten dat wij enorm meeleven met al onze relaties en ons bewust zijn van alle maatregelen die organisaties genoodzaakt zijn te nemen.

Binnen Aon beschikt men over de nodige informatie en expertise omtrent het Coronavirus en op welke wijze daarmee om te gaan.  Aon heeft een aparte website gelanceerd www.aon.com/netherlands/corona-virus en in het Engels https://www.aon.com/event-response/coronavirus.aspx. Deze wordt dagelijks geactualiseerd!

Tevens heeft het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement), onderdeel van Aon, een “denkkader” opgesteld voor bedrijven en organisaties. Mogelijk kan dit helpen bij het bespreken van de stand van zaken en het doordenken van mogelijke scenario’s. Wanneer u actief op zoek bent naar assistentie op het gebied van strategisch- beleidsbepaling, crisismanagement, business impact van het Coronavirus en mogelijke beheersmaatregelen, acute crisisadvisering of advies crisiscommunicatie, dan kan AON eveneens concreet helpen.

Aon en Vitaliteit

De voordelen van vitale medewerkers

Een succesvol accountantskantoor kan niet zonder vitale medewerkers. Ze hebben meer energie, zijn betrokken, gemotiveerd en flexibel. Gezonde en bevlogen medewerkers zorgen onder andere voor

  • minder verzuim en dus lagere kosten (tot 10%)
  • een hogere productiviteit (tot 18%)
  • minder verloop in uw personeelsbestand

Zeker nu de pensioenleeftijd opschuift, is het belangrijk dat uw medewerkers vitaal aan het werk blijven. Desondanks investeert nog niet de helft (49%) van de werkgevers in een vitaliteitsbeleid. Hoe houdt u de medewerkers in uw praktijk gezond, lang en productief aan het werk?

Wat levert een goed vitaliteitsbeleid op?

Vitaliteit is meer dan gezondheid. Een goed vitaliteitsbeleid en -programma zorgen er ook voor dat uw medewerkers:

  • werkgeluk ervaren;
  • zich kunnen ontwikkelen;
  • een goede werk-privébalans hebben.

Tip: zorg voor een integrale aanpak. Preventie-, verzuim- en vitaliteitsbeleid hangen nauw samen. Betrek altijd uw medewerkers als u aan de slag gaat met vitaliteit. Bepaal samen wat nodig is om ervoor te zorgen dat uw medewerkers fit aan het werk blijven.

Informatieprogramma

Aandacht voor vitaliteit en verzuim wordt steeds belangrijker. Samen met Aon bieden we u daarom een informatieprogramma aan, met tips om de medewerkers in uw accountantskantoor vitaal te krijgen en houden, maar ook informatie over het voorkomen en behandelen van verzuim.