Home » Voorwaarden

Voorwaarden

De BASIS- en PLUS-kantoorlidmaatschappen van Novak sluit u af voor een kalenderjaar. Opzegging kan uitsluitend per kalenderjaar en dient u vóór 1 oktober, voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar, schriftelijk aan ons te melden. Uw opzegging is pas definitief als u van ons een bevestiging heeft gekregen.

Binnen het BASIS- en PLUS-kantoorlidmaatschap heeft u toegang tot de Novak DIRECT-servicedesk. Voor de voorwaarden van Novak DIRECT verwijzen wij u naar deze pagina