Home » Wet-en regelgeving mkb

Wet-en regelgeving mkb

Novak ondersteunt de mkb-accountant in de uitvoering van het beroep. Onze accountants, die ruime ervaring hebben in de assurance- en non-assurance-praktijk, kunnen accountantskantoren op allerlei manieren bijstaan.

Non-assurance en assurance
Bouwe Algra AA, sinds 1 februari 2018 in dienst, heeft dertig jaar ervaring in de accountancy. Bouwe verzorgt bij Novak onder andere opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en vaktechnische consultaties. Daarnaast zit hij in het redactieteam van het Novak Kwaliteitssysteem. Bouwe heeft veel assurance- maar ook veel non-assurance-werkzaamheden uitgevoerd, waaronder wettelijke controles. U kunt bij Bouwe terecht voor ondersteuning op deze gebieden.

Verslaggeving
Een jaarrekening geeft een  beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen en het resultaat van een onderneming en is opgesteld volgens de regels voor financiële verslaggeving. Zoekt u ondersteuning op dit gebied, neem dan contact op met onze adviseurs Bouwe Algra AA.

Kantoorregelingen
Voor kantoorregelingen biedt Novak de module ‘Kantoorregelingen’ van het Novak Kwaliteitssysteem. Hiermee geeft u invulling aan uw stelsel van kwaliteitsbeheersing op kantoorniveau, zowel voor de non-assurance- als de assurance-praktijk. Hierbij gaat het om een doorvertaling vanuit de wet- en regelgeving (waaronder de VGBA, NVKS, ViO, Wwft en Wbp) naar praktische instructies en modellen die u binnen uw kantoor eenvoudig kunt toepassen. Denk hierbij aan onderwerpen als:

 • cliëntacceptatie;
 • automatisering;
 • klachtenregeling ter zake van vermeende schendingen;
 • waarneming;
 • verzekeringen;
 • gedragsregelingen waaronder geheimhouding, objectiviteit en onafhankelijkheid;
 • omgang met persoonsgegevens en de meldplicht datalekken;
 • beoordeling integriteit van de cliënt en risicoprofiel cliëntacceptatie;
 • inschakelen van externe deskundigen;
 • vragen van advies en verschillen van mening;
 • planning en voortgangsbewaking.

Deze module geldt voor alle kantoren. Valt uw kantoor onder het verlicht regime (maximaal twee accountants en daarnaast maximaal vijf medewerkers) vanuit de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen(NVKS), dan is een beperkte versie van de module ‘Kantoorregelingen’ beschikbaar. In combinatie met een of meer modules op opdrachtniveau (al naar gelang de opdrachten die uw kantoor uitvoert), richt u een compleet stelsel van kwaliteitsbeheersing in.

Neem voor vragen op dit gebied contact op met Marcel Kurvers, projectmanager van het Novak Kwaliteitssysteem.

Wilt u contact met onze adviseurs?

Vul het onderstaande formulier in. Dan neemt Bouwe Algra AA of Marcel Kurvers contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar 085-0220150.