Aanvullende update module Controleopdrachten voor Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar

Vanaf heden is een aanvullende update voor het Novak steekproefmodel ten aanzien van controleopdrachten beschikbaar. In het model zoals op 11 juni jl. is vrijgegeven, is ten onrechte de fout in het topstratum geëxtrapoleerd. Dit is inmiddels gecorrigeerd. De instructie op tabblad 1 is tevens aangepast en alleen de absolute fout in het topstratum (mits niet gecorrigeerd) wordt nu meegenomen in de conclusie.
Graag merken we nog op dat wanneer de steekproef een belangrijke rol speelt bij een specifieke controleopdracht, dan wel wanneer de steekproef complex(er) wordt, het raadzaam is om een specialist in te schakelen. Het werken met goede steekproeven blijkt in de praktijk vaak specialistenwerk te zijn.

Heeft u een vraag over deze update, de verwerking ervan of een andere vraag over het Novak Kwaliteitssysteem, neem dan contact op met Novak DIRECT. Wij helpen u graag!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.