Accreditatie voor Novak Opleidingen

Novak Opleidingen is door Cedeo de komende drie jaar geaccrediteerd als erkende onderwijsinstelling op het gebied van accountancy.

Cedeo, de onafhankelijke certificerende instantie voor aanbieders van opleidingen, cursussen, trainingen en HR-diensten, oordeelde dat Novak Opleidingen ruimschoots voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen op basis van onderzoek en het bezoek van Cedeo aan Novak Opleidingen op donderdag 5 juni jl.

Het onderzoek van Cedeo richtte zich onder andere op de cursusdocumenten: presentielijsten met handtekeningen, evaluatieformulieren, het cursusprogramma, deelnamecertificaten en de cursusaankondiging. Ook voerde Cedeo een kwaliteitsonderzoek uit onder een aantal cursisten in de vorm van een deelnemersenquête. Tijdens het recente bezoek aan Novak Opleidingen stelde Cedeo ook nog aanvullende vragen over de professionaliteit en continuïteit van de cursusorganisatie en de toepasbaarheid van de cursussen voor accountants. Het resultaat van het hiervoor beschreven traject is dat Novak Opleidingen voor de komende drie jaar is geaccrediteerd als erkende onderwijsinstelling op het gebied van accountancy.

De goede score van Novak Opleidingen kwam onder meer tot uiting tijdens de deelnemersenquête. “Alle referenten die in dit onderzoek naar de cursussen van Novak Opleidingen het voortraject een score toekennen, tonen zich op dit onderdeel tevreden tot zeer tevreden”, aldus de rapportage van Cedeo. Over de uitvoering schrijft Cedeo: “De cursussen voldoen qua niveau, diepgang en praktische toepasbaarheid ruimschoots aan de verwachtingen.”

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.