Algemene ledenvergadering vereniging Novak: de Accountant-Adviseur centraal

Op donderdag 31 mei 2018 vond in WTC The Hague de algemene ledenvergadering van de vereniging Novak plaats, gevolgd door de Nationale Ondernemersdag. U leest hier het verslag.

Nadat Novak-voorzitter Marco Moling de ledenvergadering opende, ging penningmeester Gerdien Smit-Vlot in op de jaarrekening van 2017, waar de leden mee akkoord gingen. Herma van Lith-Slof nam afscheid als bestuurslid en bedankte het bestuur, de directie en de leden van de vereniging voor de samenwerking. Marco Moling bedankte Herma voor haar inzet. De ledenvergadering stemde vervolgens in met de herbenoeming van bestuursleden Carel Verdiesen en Richard van Leeuwen voor een termijn van drie jaar.

Draagvlak
Novak-directeur Guus Ham ging in zijn presentatie op hoofdlijnen in op het beleidsplan. Hij schetste enkele scenario’s voor de toekomst van de vereniging Novak. Dit leidde tot een duidelijke keuze van de leden voor de ‘Accountant-Adviseur’: de accountant-administratieconsulent of registeraccountant werkzaam in het midden- en kleinbedrijf. Een onafhankelijke belangen behartigende vereniging, los van de stichting Novak, zal leiden tot een breder draagvlak van de vereniging. Nadat de leden akkoord gingen met de begroting voor 2018 sloot Marco Moling de ledenvergadering.

Midden- en kleinbedrijf eerst
Na een korte pauze vond de Nationale Ondernemersdag 2018 van ONL voor Ondernemers plaats. Na een toelichting van ONL-voorzitter Hans Biesheuvel nam staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer het MKB Toekomstplan 2030 in ontvangst. ONL en haar partners, waaronder Novak, pleiten ervoor dat bij de ontwikkeling van nieuw beleid eerst gekeken wordt naar het midden- en kleinbedrijf, gezien het belang van het mkb voor onze economie, innovatie en de maatschappij.

Na de overhandiging van het toekomstplan werd de Ondernemersdag afgesloten met twee mini-seminars: mkb & belasting, gegeven door Marco Moling (Novak) en Sylvester Schenk (Register Belastingadviseurs), en mkb & financiering, voorgezeten door Ronald Kleverlaan (European Centre for Alternative Finance).

Dit artikel komt uit Accountantsmagazine nummer 2 van 2018. Bent u nieuwsgierig naar de rest van de artikelen? Nog heel even geduld, in week 26 valt het magazine bij u op de mat!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.