Belastingrente overige belastingen naar 6%

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is sinds enige tijd 8%. Het gaat hier om de rente op nog te betalen bedragen.

De belastingrente voor overige belastingen is volgens een overzicht van de Belastingdienst recentelijk verhoogd naar 6% met ingang van 1 juli 2023. Onder de overige belastingen vallen onder andere de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en overdrachtsbelasting.

De verhoging hangt samen met een verhoging van de wettelijke rente, en de koppeling die middels het besluit belasting- en invorderingsrente is gelegd tussen de wettelijke rente en de belastingrente.

Indien u nog niet ingediende aangiften 2022 heeft die op een te betalen bedrag van enige omvang uit komen, dan kan het dus zinvol zijn om eerst een voorlopige aanslag aan te vragen. Hier wordt in het algemeen sneller op gereageerd dan op een ingediende aangifte, waardoor de nog te betalen belastingrente met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid lager zal uitvallen.

Bronvermelding:

1. Overzicht percentages belastingrente (belastingdienst.nl)

2.  https://wetten.overheid.nl/BWBR0043680/2023-01-01
(besluit belasting- en invorderingsrente)

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.