Beleidsbesluit overdrachtsbelasting

Op 3 maart 2023 is er een beleidsbesluit voor de overdrachtsbelasting gepubliceerd waarmee in twee situaties voorkomen wordt dat kopers van een woning deels het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting dienen te voldoen.

Situatie 1 : Economische overdracht voor juridische overdracht
Indien de economische overdracht van een woning reeds plaatsvond voor de juridische overdracht, dan pakte dit in die zin ongelukkig uit dat op de eerste verkrijging voor de overdrachtsbelasting het algemene tarief van toepassing kon zijn. Dit kon gebeuren indien de koper voor de overdracht bij de notaris reeds toegang kreeg tot de woning.

Onder voorwaarden kan nu, met toepassing van het beleidsbesluit, het tarief van 2% of de startersvrijstelling worden toegepast.

Eerder was naar wij begrijpen al een beroep op de hardheidsclausule denkbaar.

Situatie 2 : Opname in verpleegtehuis
Er is nu ook een goedkering dat het tarief van 2% volledig kan worden toegepast in bepaalde situaties waarin echtgenoten of samenwoners een woning kopen, waarbij het op het moment van aankoop al duidelijk is dat een van hen wegens langdurige opname in een verpleeghuis of soortgelijke instelling niet, of slechts tijdelijk, in de woning gaat wonen.

Onder voorwaarden kan in deze situaties, met toepassing van het beleidsbesluit, het tarief van 2% volledig worden toegepast.

U kunt meer over deze situaties lezen onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-5423.html .

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.