De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT): helderheid herkomst betrokken middelen

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: helderheid herkomst betrokken middelen

Helderheid herkomst betrokken middelen
Reizigers moeten bij het passeren van de buitengrens van de Europese Unie aangifte doen bij de douane als zij meer dan € 10.000 aan contanten meenemen. Als dat door uw cliënt niet wordt gedaan en de bron van het geld is bij u niet duidelijk, is sprake van een ongebruikelijk transactie op grond van de Wwft.

Een cliënt (ondernemer) is geremigreerd uit een land buiten de Europese Unie. Daarbij kwam via de bank een flink bedrag binnen op de Nederlandse bankrekening van de cliënt. Volgens de cliënt was dat mogelijk vanwege de verkoop van onroerend goed in het land van herkomst. Deze verkoop werd goed gedocumenteerd door de cliënt.

Daarnaast werd ook een bedrag van meer dan € 10.000 contant op de bankrekening in Nederland gestort. Volgens de cliënt was dat geld meegenomen uit het land van herkomst en afkomstig uit de verkoop van sieraden.

Bij het passeren van de buitengrens van de Europese Unie had de cliënt geen aangifte bij de douane gedaan voor de € 10.000 aan contanten. Doordat de bron van het geld niet duidelijk was en geen aangifte was gedaan bij de douane, was sprake van een ongebruikelijke transactie op grond van de Wwft. Het kantoor heeft deze transactie alsnog gemeld bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland).

Het is van belang als accountantskantoor helderheid te hebben over de herkomst van de betrokken middelen. Als de cliënt daarover geen duidelijkheid kan verschaffen kan sprake zijn van een ongebruikelijke transactie.

Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.