Dienstenpakket Novak uitgebreid

Thijs van der Linden AA, adviseur mkb-accountancy bij Novak, gaat een aantal belangrijke taken op zich nemen. Novak-leden kunnen daar hun voordeel mee doen.

Met de komst van Thijs van der Linden AA kan Novak nu het volgende pakket aan diensten aanbieden:

Pretoetsing
Bij Novak kunt u een pretoetsing aanvragen. Feitelijk wordt een toetsing gesimuleerd. Wij komen bij u langs en toetsen per tekenbevoegde accountant twee dossiers op basis van de geldende toetsingseisen. Ook de overige onderdelen van de toetsing worden meegenomen zoals het handboek, de procedures en andere verplichtingen.

Ondersteuning bij de toetsing
Wij kunnen aanwezig zijn bij de toetsing, maar het kan ook wenselijk zijn dat wij alleen bij het eindgesprek zitten. Daarnaast is het mogelijk om samen met ons het oordeel van de toetsers eventueel te beargumenteren en waar nodig aan te vechten.

Jaarrekeningcheck
Vertrouwt u blindelings op uw rapportgenerator? Dat kan soms heel vervelend uitpakken. Voor een vast bedrag kunt u twee jaarrekeningen mailen naar vaktechniek@novak.nl. Deze beoordelen wij op vaktechnische juistheid.

Waarneming
Het is mogelijk om via Novak de waarneming te regelen. Wij komen jaarlijks bij u langs.

Externe betrokkenheid van de accountant in het kader van de NVKS
Als u onder het verlicht regime van de NVKS valt, moet u de betrokkenheid van een externe accountant aantonen inzake het kwaliteitssysteem. Novak komt bij u langs om uw kwaliteitssysteem door te nemen en maakt hier een bespreekverslag van.
Tip!: Om tijd te besparen kunt u dit combineren met waarneming. Zo slaat u twee vliegen in één klap.

Rechtstreekse vaktechnische helpdesk
Voor vaktechnische vragen kunt u nu direct contact opnemen met Thijs van der Linden AA. Hij is te bereiken op 06-83490532 of via vanderlinden@novak.nl.

Heeft u andere vragen waarbij u de hulp van Novak kunt gebruiken? Bel dan naar ons vaste telefoonnummer: 070-3524002.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.