Home » Evaluatie NVKS

Evaluatie NVKS

De verplichte jaarlijkse evaluatie vanuit de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) heeft de creatie van een lerende organisatie tot doel. Wat zijn u uw kwaliteitsdoelen en kwaliteitsambitie vanuit de NVKS? Op welk vlak haalt u deze nog niet en waarom niet? Hoe kunnen deze alsnog worden gehaald? De antwoorden op deze vragen vanuit de evaluatie dragen eraan bij om kwaliteit structureel op het gewenste niveau te krijgen en te houden. Met het ‘evaluatiepakket NVKS’ geeft u concreet invulling aan een effectieve evaluatie

Evaluatiepakket NVKS ‘verlicht regime’

Valt u vanuit de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) onder het ‘verlicht regime’ (art. 27 lid 2 NVKS), dan dient u jaarlijks uw kwaliteitsambitie te evalueren. De minimale kwaliteitsambitie vanuit de NVKS is het voldoen aan wet- en regelgeving bij de uitvoering van NKVS-opdrachten zoals samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten. Deze evaluaties worden in de periodieke kwaliteitstoetsingen vanuit de Raad voor Toezicht meegenomen. Onder het verlicht regime bent u verplicht een accountant van buiten het kantoor te betrekken. Uitkomsten van de evaluatie zijn eventuele aandachtspunten waaraan de accountant(s) dient/dienen te gaan werken om de kwaliteitsambitie te realiseren. Bij een volgende evaluatie dienen deze punten te zijn opgepakt.

De adviseurs van Novak kunnen u behulpzaam zijn bij deze evaluatie.  De evaluatie bestaat uit het bespreken van de evaluatie met betrekking tot de ‘standaard onderdelen’ zoals waarneming, beroepsaansprakelijkheid, etc. en de toetsing van één willekeurig afgesloten samenstel-, beoordelings- of controledossier. Uiteraard is het mogelijk om meerdere NVKS-dossiers te laten toetsen. De evaluatie(bespreking) vindt plaats bij u op kantoor en wordt vastgelegd in een evaluatieverslag. Dit verslag is relevant voor de eerstvolgende kwaliteitstoetsing die vanuit de Raad voor Toezicht wordt uitgevoerd en zal worden opgevraagd. De kosten voor het evaluatiepakket NVKS ‘verlicht regime’ bedragen € 920. De kosten per aanvullend te evalueren dossier bedraagt € 700 per dossier.
Indien er sprake is van een Novak-kantoorlidmaatschap PLUS zijn de bedragen € 820 voor het evaluatiepakket NVKS ‘verlicht regime’ en € 500 voor een aanvullend dossier. De genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en reiskosten en van toepassing op toetsingen van samenstellingsopdrachten, de kosten voor toetsingen van beoordelings- en controleopdrachten zijn afhankelijk van de opdrachten.

Evaluatiepakket NVKS ‘standaard regime’

Valt u vanuit de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) onder het ‘standaard regime’ dan dient u periodiek vast te stellen of afgesloten dossiers voldoen aan de doelen uit het kwaliteitsbeleid en of voldaan is aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing van kantoor. Kortom, is de kwaliteitsambitie gerealiseerd? De minimale kwaliteitsambitie vanuit de NVKS is het voldoen aan wet- en regelgeving bij de uitvoering van NKVS-opdrachten zoals samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten. Uitkomsten van de evaluatie zijn eventuele aandachtspunten waaraan de accountant(s) dient/dienen te gaan werken om de kwaliteitsambitie te realiseren. Bij een volgende evaluatie dienen deze punten te zijn opgepakt. Het is raadzaam om een accountant van buiten het kantoor bij de evaluatie te betrekken omdat deze accountant andere kennis en ervaring meebrengt waardoor het beoogde leereffect van de evaluatie verder wordt vergroot.

De adviseurs van Novak kunnen u behulpzaam zijn bij deze evaluatie. De evaluatie bestaat uit het bespreken van de evaluatie met betrekking tot de ‘standaard onderdelen’ zoals waarneming, beroepsaansprakelijkheid, etc. en de toetsing van één willekeurig afgesloten samenstel-, beoordelings- of controledossier. Uiteraard is het mogelijk om meerdere NVKS-dossiers te laten toetsen. De evaluatie(bespreking) vindt plaats bij u op kantoor en wordt vastgelegd in een evaluatieverslag. Dit verslag is relevant voor de eerstvolgende kwaliteitstoetsing die vanuit de Raad voor Toezicht wordt uitgevoerd en zal worden opgevraagd. De kosten voor het evaluatiepakket NVKS ‘standaard regime’ bedragen € 920. De kosten per aanvullend te evalueren dossier bedraagt € 700 per dossier.

Indien er sprake is van een Novak-kantoorlidmaatschap PLUS zijn de bedragen € 820 voor het evaluatiepakket NVKS ‘standaard regime’ en € 500 voor een aanvullend dossier. De genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en reiskosten en van toepassing op toetsingen van samenstellingsopdrachten, de kosten voor toetsingen van beoordelings- en controleopdrachten zijn afhankelijk van de opdrachten.

>> Bekijk de tarievenlijst

Heeft u vragen over de evaluatie NVKS?

Vul het onderstaande formulier in. Onze specialisten nemen dan contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar 085-0220150.