Hoogste score voor Novak Opleidingen bij Cedeo-erkenning

Cedeo, de onafhankelijke certificerende instantie voor aanbieders van opleidingen, cursussen, trainingen en HR-diensten, erkent Novak Opleidingen wederom voor drie jaar als onderwijsinstelling op het gebied van accountancy. Novak Opleidingen kreeg de hoogste score: resultaat 1.

De Audit Permanente Educatie Accountants van Cedeo richtte zich onder andere op de cursusdocumenten van Novak Opleidingen, zoals presentielijsten, evaluatieformulieren, cursusprogramma’s, deelnamecertificaten en cursusaankondigingen. Ook peilde Cedeo de meningen van een aantal cursisten via een enquête. Ten slotte bracht Cedeo op dinsdag 20 juni jl. een bezoek aan Novak Opleidingen om aanvullende vragen te stellen.

“Uit het onderzoek naar de cursussen/bijeenkomsten van Novak komt een grote tevredenheid onder de ondervraagden naar voren. Zij zijn zonder uitzondering van mening dat er van tevoren goede, duidelijke en volledige informatie wordt verschaft. Dit geldt zowel voor de feitelijke informatie over bijvoorbeeld data en locaties als voor de inhoudelijke informatie”, wordt geoordeeld in de Rapportage Audit Permanente Educatie Accountants over Novak Opleidingen. “Ook over de docenten is men zeer te spreken. Deze hebben de nodige praktijkervaring en daarnaast beschikken ze volgens de referenten ook over goede didactische kwaliteiten. Alle respondenten geven dan ook zonder aarzeling aan dat ze ook in de toekomst graag gebruik blijven maken van het cursusaanbod van Novak. Ook bevelen ze de bijeenkomsten wel eens aan derden aan”, aldus Cedeo.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.