Horizontaal toezicht voor Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V.

Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. heeft het koepelconvenant horizontaal toezicht tussen de Belastingdienst en Novak getekend.

De heer M.J.G. Melenhorst AA RV van Melenhorst Accountants en Business Valuators uit Barchem tekende het convenant in het bijzijn van de heer B.J.G Baars van de Belastingdienst en de heer G.H.A. Ham van Novak.

Aangesloten accountantskantoren hebben bij horizontaal toezicht één aanspreekpunt bij de Belastingdienst en krijgen snel duidelijkheid over een aangifte, aanslag of fiscale vraag. Klanten van accountantskantoren profiteren daar natuurlijk van. Er is bij horizontaal toezicht sprake van een nauwe samenwerking tussen het accountantskantoor en de Belastingdienst, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.

Het convenant ondersteunt Melenhorst Accountants en Business Valuators bij het bedienen van haar cliënten op een flexibele, toekomstgerichte en multidisciplinaire wijze. “Ik bedien mijn klanten zoals ik zelf bediend zou willen worden”, aldus Martin Melenhorst.

Er wordt bij Melenhorst Accountants en Business Valuators geanticipeerd op voor de cliënt relevante veranderingen in de markt met passend advies. Toekomstgericht denken is daarbij leidend en resultaten uit het verleden worden gebruikt om te komen tot een visie voor het bedrijf.

Van links naar rechts de heren Baars, Melenhorst en Ham
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.