Horizontaal toezicht voor Van Hek & Lelieveld BV

Accountantskantoor Van Hek & Lelieveld heeft zich aangesloten bij het convenant horizontaal toezicht van Novak en de Belastingdienst.

“Onlangs is ons kwaliteitsbeheersingssysteem voldoende bevonden door de Raad voor Toezicht. Nu willen wij een volgende stap zetten in de verdere professionalisering van onze organisatie door ons te committeren aan horizontaal toezicht”, vertelt directeur Rob Lelieveld RA, die namens Van Hek & Lelieveld Finance & HR op maandag 23 november jl. het convenant tekende.

Van Hek & Lelieveld, gevestigd in Zoetermeer, biedt financiële diensten aan het mkb en is gespecialiseerd in parttime controlling, pre-audit werkzaamheden, administratieve en fiscale dienstverlening. Ook biedt het kantoor ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het HR-beleid van organisaties (zie ook www.vanheklelieveld.nl).

“Enkele van onze grotere klanten hebben zelf een convenant met de Belastingdienst en vinden het vooral erg prettig om vooroverleg te kunnen voeren met de Belastingdienst”, licht Lelieveld toe. “Vooral die ondernemers die geen discussie met de Belastingdienst willen en snel duidelijkheid wensen over hun aangifte, reageren erg positief op het nieuws dat wij voor horizontaal toezicht hebben gekozen.”

Op dit moment bezoekt de Belastingdienst een aantal bij Novak aangesloten kantoren om hen kennis te laten maken met horizontaal toezicht. Deelname aan het convenant levert accountantskantoren onder andere de volgende voordelen op:

  • één aanspreekpunt bij de Belastingdienst;
  • sneller duidelijkheid over de aanslag;
  • minder toezicht, zoals controles en vragenbrieven.

Heeft uw accountantskantoor ook belangstelling in horizontaal toezicht? Stuur dan een e-mail naar g.ham@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.