Home » Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht

Novak heeft een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst.Kern van de afspraken in het convenant zijn de kwaliteitseisen die de Belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht heeft gesteld. Novak geeft daar invulling aan met een kwaliteitsraamwerk, bestaande uit een vaktechnisch bureau, een verplichte PE-cursus, een acceptatieprocedure voor accountantskantoren en een toetsingskader.

Kantoren die aangesloten zijn bij Novak kunnen aan het convenant deelnemen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? U kunt bij ons een informatiemap aanvragen. Bel Novak DIRECT 085-0220150 of maak gebruik van ons Novak DIRECT webformulier.